Regels voor sportweddenschappen

Wanneer er een inconsistentie is tussen de algemene regels en de specifieke regels van een sport,hebben de specifieke regels van een sport voorrang.

 

Verwerking


● Tenzij anders vermeld, worden de weddenschappen verwerkt volgens het officiële
resultaat van het bestuursorgaan van het evenement. Podiumpresentaties,
medailleceremonies, enz. worden beschouwd als officiële resultaten.
● Wanneer er twijfel bestaat over een resultaat, zullen we alle redelijke adviezen en
algemeen beschikbaar bewijsmateriaal gebruiken om een officieel resultaat te
bepalen.
● Diskwalificatie, correcties en andere wijzigingen die na de aankondiging van een
officieel resultaat zijn aangebracht, worden voor verwerkingsdoeleinden genegeerd.
● Wanneer een gebeurtenis niet plaatsvindt als gevolg van een resultaat dat door een
walkover- besluit wordt toegekend, worden weddenschappen ongeldig verklaard.
● Wij behouden ons het recht voor om de verwerking te wijzigen in geval van een
onjuiste verwerking.
● Wanneer geen prijs specifiek wordt aangeboden op een draw or tie (gelijkspel), zijn
de dead heat-regels van toepassing.
● Regel 4-aftrek kan van toepassing zijn in elke sport waarin een of meer deelnemers
zich terugtrekken. Zie regels voor paardenrennen voor alle details.
● Tenzij anders vermeld, zullen weddenschappen, indien een gebeurtenis om welke
reden dan ook niet is voltooid, ongeldig worden verklaard, behalve wanneer het
resultaat onvoorwaardelijk is bepaald.

 

Dead heat-regels


● Wanneer twee of meer deelnemers op een gelijke positie eindigen, worden de
inzetten gedeeld door het aantal deelnemers. Als bij een evenement een dead heat als
officieel resultaat tussen twee selecties wordt vermeld, tenzij elders in deze regels
voor vaste notering anders vermeld, wordt de helft van de inzet op de selectie
toegepast tegen de volledige prijs en gaat de andere helft verloren. Als een dead heat
wordt verklaard tussen meer dan twee selecties, wordt de inzet dienovereenkomstig
proportioneel.

 

Fouten


● Wanneer een inzet is geaccepteerd tegen een duidelijk onjuiste prijs - rekening
houdend met de kans op het evenement en de kansen die worden geboden door
andere in het Verenigd Koninkrijk gelicentieerde sportsbooks - hebben we het recht
om (i) de inzet te verwerken met de juiste prijs zoals door ons redelijkerwijs is
bepaald; of (ii) elke inzet die is geplaatst bij een dergelijke fout, ongeldig te verklaren.
● Wanneer een inzet per vergissing is geaccepteerd nadat een gebeurtenis is gestart
of nadat een resultaat bekend is, behouden wij ons het recht voor deze ongeldig te
verklaren.
● Wanneer een markt wordt verhandeld op basis van een onjuiste score, of andere
significante informatie onjuist is, bijv. foutieve matchklok of niet gemelde rode kaart in
een voetbal- of rugbywedstrijd, behouden wij ons het recht voor weddenschappen te
corrigeren of ongeldig te verklaren.
● Wanneer deelnemers en/of informatie over evenementen onjuist zijn weergegeven,
behouden wij ons het recht voor om weddenschappen te corrigeren of ongeldig te
verklaren.


Verandering van locatie


● Tenzij anders bepaald, blijven de weddenschappen bij een verandering van locatie
staan, tenzij de thuisspelende deelnemer of team de uitspelende deelnemer of team
wordt.


Gerelateerde contingentie


● Meerdere weddenschappen op dezelfde selectie die ten onrechte zijn geaccepteerd,
zijn ongeldig. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een treble op één voetbalteam
te plaatsen om drie verschillende competities te winnen.
● Meerdere weddenschappen op verwante markten die ten onrechte onderling
afhankelijk zijn geaccepteerd, zijn ongeldig. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om
een Double te plaatsen op een voetbalwedstrijd met de selecties gelijkspel en
gecorrigeerde score 1-1.


Ante-post


● Ante-post-weddenschappen worden geaccepteerd 'All in, Run or Not', wat betekent
dat weddenschappen worden verwerkt als verloren wanneer selecties niet
deelnemen.
● Soms kunnen we specificeren dat een markt 'Non-Runner, No Bet' is. Dit betekent dat
inzetten worden terugbetaald bij selecties die niet deelnemen.


E-sports


● Als een wedstrijd wordt herhaald vanwege een verbroken verbinding of een
technisch probleem dat geen speler is, blijven de pre-match-weddenschappen staan
voor de opnieuw gespeelde wedstrijd in overeenstemming met het officiële resultaat.
Alle live weddenschappen op betrokken wedstrijden zijn ongeldig tenzij het resultaat
al is bepaald. Opnieuw gespeelde wedstrijden worden als afzonderlijke
gebeurtenissen behandeld.


Live wedden / SuperLive-weddenschappen


● Bij live weddenschappen (inclusief de eigen SuperLive) kunnen weddenschappen
worden geplaatst tijdens een lopende gebeurtenis.
● We kunnen een live wedden markt op elk moment geheel of gedeeltelijk opschorten
en een vertraging opleggen aan een of alle live weddenschappen, inclusief maar niet
beperkt tot timing, plaatsing of vertragingen bij acceptatie.
● We behouden ons het recht voor om een deel van of alle weddenschappen op niet
voltooide live gebeurtenissen ongeldig te verklaren.


Cash Out


● We bieden de 'Cash Out'-mogelijkheid voor bepaalde weddenschappen op bepaalde
evenementen, waaronder pre-match en live wedden. Indien beschikbaar wordt een
aangeboden waarde gekoppeld aan een open inzet die de klant de mogelijkheid geeft
om zijn inzet vroeg te laten verwerken, door een winst of verlies te vergrendelen
zonder te hoeven wachten totdat het evenement is voltooid.
● Als de Cash Out succesvol is, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven, is er
een melding van de Cash Out beschikbaar in de transactiegeschiedenis en wordt het
bedrag bijgeschreven op de account. Voor een volledige Cash Out wordt de
weddenschap verwerkt en hebben eventuele volgende gebeurtenissen geen invloed
op het bedrag dat op de account wordt bijgeschreven. Voor een gedeeltelijke Cash Out
wordt een deel van de inzet verwerkt, en alle volgende gebeurtenissen zijn alleen van
invloed op het deel van de inzet dat niet wordt uitbetaald.
● Acceptatie van een Cash Out wordt beschouwd als een inzet en is onderworpen aan
alle regels, voorschriften, beperkingen en beperkingen die in deze regels zijn
opgenomen.
● Cash Out-verzoeken die tijdens het spel worden gedaan, kunnen onderhevig zijn aan
standaard inzetvertragingen.
● Wij behouden ons het recht voor om eventuele Cash Out-uitbetalingen terug te
draaien in geval van fouten of potentiële fouten, inclusief maar niet beperkt tot
onjuiste berekeningen of prijzen.
● Cash Out is mogelijk niet beschikbaar op alle markten, voor alle evenementen of
voor alle weddenschappen.
● Cash Out is niet beschikbaar voor weddenschappen die met freebets worden geplaatst.
● We behouden ons het recht voor om de Cash Out-functie te allen tijde op te schorten
of uit te schakelen.


Sportspecifieke regels - American Football

Algemene regels


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat, inclusief
verlenging, zoals aangegeven door de National Football League of het bestuursorgaan
van de NCAA.
● Als een spel wordt afgebroken voor het einde van een spel (ook tijdens verlenging),
zijn alle weddenschappen ongeldig, behalve bij een spel met live weddenschappen en
een markt onvoorwaardelijk is bepaald, bijv. de Eerste touchdown
scorer-weddenschappen blijven staan als een touchdown is gescoord.
● Matchbets op een speler: De weddenschap blijft staan wanneer een markt wordt
aangeboden op een speler boven een andere speler, bijv. Wide receiver-matchbet, en
beide spelers actief zijn.
● Wanneer noteringen voor zowel outrights als handicapweddenschappen
beschikbaar zijn, worden alle weddenschappen verwerkt tegen de prijs voor de
weddenschap op de hele wedstrijd, tenzij de handicapprijs specifiek is
geselecteerd. Verlengingen tellen mee, behalve voor weddenschappen die
specifiek betrekking hebben op de resultaten aan het einde van het tweede
spelronde en aan het einde van het vierde spelronde.
● Eerste Touchdown-scorer-weddenschappen worden geaccepteerd 'All in, Run or
Not'. De uitzondering hierop is dat weddenschappen op 'inactieve' spelers als ongeldig
worden beschouwd. Een speler wordt als 'inactief' beschouwd als deze als zodanig op
nfl.com. staat vermeld. Weddenschappen op spelers die onder de kop 'niet gespeeld'
vallen, verliezen echter.
● Voor alle andere spelersmarkten die geen Eerste touchdown-scorer zijn, worden
weddenschappen als 'geen actie' verklaard als de toepasselijke speler gedurende ten
minste één snap niet actief is op het veld. Spelers die gekleed zijn maar het veld niet
opgaan voor een snap, of vermeld staan als 'uit'/'inactief'/'niet gespeeld', worden
ongeldig verklaard.
● Verlenging telt voor alle spelersmarkten, full game-teammarkten, H2 teammarkten
en Q4 teammarkten.
● Voor 'Volgende type score'-markten tellen punten na Touchdown (PAT of 2PT) niet
mee als scores. Voor deze markten zal het ontbreken van een meegetelde score (TD,
FG of Safety) ongeldig worden verklaard.
● Voor 'Next Team to Score' - markten tellen punten na Touchdown (PAT of 2PT) niet
als scores. Voor deze markten zal het ontbreken van een mee getelde score (TD, FG of
Safety) voor elk van beide teams ongeldig worden verklaard.
● Voor de 'Touchdownscorer'-markten wordt de touchdownscorer gedefinieerd als de
speler die in het bezit is van de bal in de tegenovergestelde eindzone. Een
touchdown-scorer is nooit de speler die voor de score gooit.
● Voor elke markt waar 'Turnover' een potentieel resultaat is, wordt de turnover
beschouwd als winnaar indien het defensieve team in het bezit van de bal komt:
1. In het geval van een onderschepping of het laten vallen van de bal, die
vervolgens weer wordt laten vallen en het aanvallende team weer in het bezit is
van de bal, zal de markt worden verwerkt met een turnover als de winnaar en zal
een nieuwe ronde beginnen met de volgende snap van de bal.
2. Een turnover uit downs zal worden verwerkt met de turnover als winnaar.
3. Voor de 'Resultaat team drive'-markten zullen gemiste FG, geblokkeerde FG
en alle punts ook als turnover worden verwerkt.
● Voor elke relevante markt zal elke drive die eindigt als gevolg van de voltooiing van
de helft of het spel en die niet expliciet resulteert in een van de vermelde resultaten,
ongeldig worden verklaard.
● Voor een TD-scorer-markt:
1. Wanneer een touchdown wordt gescoord door een lid van het special team
van het team, wordt deze gescoord als een DEF/ST TD, ook al is de scorespeler
een individuele selectie.
2. Wanneer een touchdown wordt gescoord door een lid van de defensive line
van het team, wordt deze gescoord als een DEF/ST touchdown.
3. Wanneer een touchdown wordt gescoord door de offensive line van het
team, is het scorende individu, als deze optie wordt genoemd, de winnaar zijn. Als
de scores niet op de lijst staan, wordt 'een andere offensieve scorer' als de
winnaar beschouwd.
● Voor markten waar geen prijs voor een gelijkspel wordt aangeboden en het resultaat
een gelijkspel is of geen winnaar kan worden bepaald, worden de inzetten
terugbetaald.
● Voor Outright/Toernooimarkten worden weddenschappen afgehandeld op
de officiële posities aan het einde van de laatste wedstrijd van het seizoen of
relevante play-offwedstrijd. Alle wijzigingen na deze fase zullen niet tellen
voor afwikkelingsdoeleinden.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden Fair Catch-trappen verwerkt als pogingen tot
fieldgoals.
● Voor Player Prop-markten worden alle weddenschappen op een speler die
op nfl.com als "inactief" wordt vermeld, ongeldig verklaard. Alle andere
weddenschappen blijven staan.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


SuperLive-markten


● Als een SuperLive-markt aan het einde van het spel niet is opgelost, zijn
weddenschappen ongeldig, bijv. als er na de aangegeven tijd geen van de vermelde
fouten zijn.
● Weddenschappen die worden geplaatst in verband met een spelronde die wordt
gewist, bijv. vanwege een uitdaging of een geaccepteerde overtreding, worden niet
gebruikt en blijven actief.
● SuperLive-markten worden verwerkt op basis van nfl.com


Fout


● Als er compenserende overtredingen plaatsvinden, wordt er geen
gebeurtenis als winnaar beschouwd en blijven de weddenschappen actief.
● Een overtreding moet worden aanvaard om als offensive of defensive te
worden aangemerkt.


Run of pass-poging


● Voor verwerkingsdoeleinden hoeft een poging niet succesvol te zijn.
● In het geval van een sack wordt het spel niet geclassificeerd als een run of
een pass- poging, en blijven alle weddenschappen op Volgende run- of
pass-pogingen in het spel- actief.


Teamscore-drive


● Een defensieve touchdown of safety komt niet in aanmerking.
● Volgende TD-methode: Pass of run?
● In het geval van een ander type touchdown, bijv. kick-off return, interceptie
of een ander type, blijven weddenschappen actief en worden ze verwerkt bij de
volgende touchdown.


Volgende Rush


● Een sack wordt niet beschouwd als een rush-poging.


Team eerste down


● Een touchdown wordt beschouwd als een eerste down.
● Een gemaakt fieldgoal wordt niet als een eerste down beschouwd.
● Alle punts worden geacht te betekenen dat het punt-team geen eerste down
heeftbehaald, ook al dwingt het punt-team een turnover op het punt-return. Nepof
mislukte punt- pogingen die resulteren in een eerste down zullen echter
worden gescoord als een eerste gewonnen down.
● Als het verdedigende team het aantal yards bereikt dat nodig is voor een
eerste down, maar in hetzelfde spelronde de bal laat vallen en de bal door het
tegenovergestelde team wordt opgepakt, wordt de spelronde niet als een eerste
down beschouwd.
● De inzet op Eerste down gehaald staat voor een hele drive, niet alleen de
volgende spelronde. Als er een inzet op Eerste down gehaald wordt geplaatst bij
de derde down en het offensieve team haalt het niet bij de derde down maar wel
bij de vierde, dan worden alle weddenschappen op een Eerste down gehaald als
winnaars geclassificeerd.


Fieldgoal


● In het geval van een nep-fieldgoal, een mislukte snap of een andere
gebeurtenis die niet resulteert in een poging tot een fieldgoal-trap, zijn alle
Gemaakte goals- of Gemiste goals- weddenschappen ongeldig.


Volgende pass-poging


● Weddenschappen blijven actief totdat een van beide teams een poging tot een
pass doet.


Volgende score


● Gepoogde maar gemiste fieldgoals komen niet in aanmerking.
● Safeties tellen niet mee


Pass voltooid


● Intercepties tellen niet als een voltooide pass.
● Weddenschappen blijven actief totdat een van beide teams een pass voltooit.


Volgende overtreding


● Overtredingen die worden afgewezen tellen niet mee.
● Als beide teams overtredingen maken in dezelfde spelronde, wordt geen van
beide geacht eerst de overtreding te hebben begaan en blijven alle live 'Volgende
overtreding'- weddenschappen actief.


Resultaat van fieldgoal?


● Fieldgoal moet worden gepoogd om de inzet te laten staan


De chains verplaatsen


● De markt zal worden verwerkt op basis van het resultaat van het spel.
Overtredingen die plaatsvinden nadat het spel voorbij is, worden niet in
aanmerking genomen.
● Een turnover of touchdown telt als een nieuwe eerste down.
● Een safety wordt verwerkt als 2e en 11+.


Aussie Rules


● De weddenschap blijft staan totdat de reguliere speeltijd is voltooid, tenzij anders
vermeld.
● De weddenschappen worden verwerkt op basis van statistieken van het officiële
bestuursorgaan AFL op http://www.afl.com.au
● Wanneer een wedstrijd wordt afgebroken of uitgesteld en binnen 24 uur na afloop
van de oorspronkelijke geplande datuminzet wordt gespeeld, blijven de
weddenschappen staan. Zo niet, dan worden weddenschappen ongeldig verklaard na
afloop van een periode van 24 uur.
● Voor weddenschappen op hele wedstrijden en handicapweddenschappen zal
eenwedstrijd die na de reguliere speeltijd eindigt in gelijkspel de inzet terugbetaald
krijgen tenzij het gelijkspel een selectie op de markt is.
● Voor handicapweddenschappen worden alle weddenschappen verwerkt op het
resultaat van de reguliere speeltijd (inclusief blessuretijd) en wordt verlenging
uitgesloten.
● Alle weddenschappen op quarter/halve markten worden verwerkt op basis van het
resultaat na de reguliere speeltijd (inclusief de blessuretijd), tenzij anders vermeld.
● In het geval dat een quarter/halve markt niet wordt afgerond, vervallen de
weddenschappen tenzij het specifieke marktresultaat reeds is vastgesteld.
● Alle weddenschappen op de markten voor totale score, goals, punten en behinds
worden verwerkt op basis van de reguliere speeltijd (inclusief de blessuretijd), tenzij
anders vermeld.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Badminton


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.


Bandy


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.


Honkbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Als een spel wordt afgebroken of uitgesteld voor de geplande starttijd, zijn alle
weddenschappen ongeldig.
● Als een spel wordt gestart maar wordt afgebroken voordat vier en een halve innings
zijn voltooid, zijn alle weddenschappen ongeldig.
● Als een spel wordt afgebroken nadat vier en een halve innings zijn voltooid maar vijf
innings niet zijn voltooid, worden alle weddenschappen op de winnaarsmarkt
verwerkt als het thuisteam wint, anders zijn alle weddenschappen ongeldig. Totaal
aantal runs- en handicap- markten worden ongeldig verklaard.
● Als een spel wordt afgebroken nadat vijf innings zijn voltooid maar acht en een halve
innings niet zijn voltooid, worden alle weddenschappen op de winnaarsmarkt
verwerkt volgens de score aan het einde van de laatste voltooide innings.Totaal aantal
runs en handicap-markten vervallen.
● Als een spel wordt afgebroken nadat de weddenschap is gestart, blijft het staan als
het binnen 24 uur vanaf hetzelfde punt opnieuw wordt gestart.
● Wanneer een spel wordt afgebroken en het spel niet binnen 24 uur wordt hervat, zijn
weddenschappen die na de laatste voltooide halve inning worden geplaatst ongeldig.
Totaal aantal runs- en handicap-markten worden ongeldig verklaard.
● Alle matchbets zijn inclusief extra innings indien gespeeld, tenzij anders vermeld.
● Alle weddenschappen op een individueel spel blijven staan, zelfs als er een wijziging
van pitcher plaatsvindt vanaf de tijd dat u de weddenschap plaatste tot de tijd dat het
spel begon. Een speler-pitcher-interactie is ongeldig als hij het spel niet start met ten
minste één pitch.
● Wanneer wedden op totaal aantal rins (boven/onder) of runlijnen, moet het spel
negen innings (acht en een half als het thuisteam voor staat) hebben om stand te
houden.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Basketbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement.
● Eventuele latere wijzigingen van het officiële resultaat worden genegeerd.
● Verlenging telt voor alle markten, behalve die welke specifiek voor de spelrondes
zijn of anderszins gespecificeerd.
● Als een spel om welke reden dan ook wordt afgebroken voordat de geplande
speelperiode is voltooid, zijn alle weddenschappen ongeldig, behalve de markten die
onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Bij weddenschappen op individuele spelers, d.w.z. boven/onder-punten, moet de
speler in het spel gebracht worden, anders zijn de weddenschappen ongeldig.
● Wanneer noteringen voor zowel outrights als handicapweddenschappen
beschikbaar zijn, worden alle weddenschappen verwerkt tegen de prijs voor hele
wedstrijden, tenzij de handicap of kwalificatieprijs specifiek is geselecteerd. We
kunnen ook weddenschappen op het resultaat in de rust aanbieden. Als er gelijkspel
aan het einde van de tweede spelronde is,
d.w.z. bij rust, zijn de weddenschappen ongeldig, tenzij de inzet een 3-way-selectie was
die de prijs voor gelijkspel omvatte.
● Wanneer een weddenschap resulteert in een gelijkspel en er geen prijs is genoteerd
voor gelijkspel, zijn alle weddenschappen ongeldig.
● Als een spel om welke reden dan ook wordt opgeschort en binnen 24 uur na de
oorspronkelijke tip-off wordt hervat, blijven de weddenschappen staan en worden ze
verwerkt op basis van het officiële resultaat. Als het spel niet binnen 24 uur wordt
hervat, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.
● SuperLive-markten worden verwerkt op basis van nba.com


Strandvoetbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals
vermeld door het bestuursorgaan van het evenement.
● Eventuele latere wijzigingen van het officiële resultaat worden genegeerd.
● Als de officiële website niet beschikbaar is of er significant bewijs is dat de
officiële scoreprovider onjuist is, gebruiken we onafhankelijk bewijs ter
ondersteuning van de verwerking van de weddenschap.
● Alle weddenschappen worden verwerkt na 36 minuten spelen, tenzij anders
aangegeven.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na
de geplande starttijd wordt voortgezet, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.


Beachvolleybal


● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Voor wedstrijden waarbij de wedstrijden gebruikmaken van een Golden set om te
bepalen welk team verder gaat, wordt de Golden set voor verwerkingsdoeleinden
genegeerd.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een team zich terugtrekt, zijn de weddenschappen ongeldig, behalve de markten
die onvoorwaardelijk zijn bepaald.


Boksen


● De officiële start van het gevecht is wanneer de klok voor de eerste ronde klinkt. Alle
weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat van het
bestuursorgaan. Latere beroepen of wijzigingen van het resultaat worden niet
meegeteld voor verwerkingsdoeleinden.
● Als een gevecht wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als het
gevecht niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig.Als de strijd
echter deel uitmaakt van een grotere competitie, zoals de Olympische spelen, blijven
de weddenschappen staan op voorwaarde dat de strijd plaatsvindt voor het einde van
het toepasselijke toernooi.
● Als een van de deelnemers wordt vervangen door een vervanger, zijn
weddenschappen op het oorspronkelijke gevecht ongeldig.
● Als het geplande aantal rondes wordt gewijzigd, zijn weddenschappen op basis van
het aantal rondes of die verwijzen naar een specifieke ronde ongeldig.
● Totaal aantal rondes: Wanneer een halve ronde wordt aangegeven, bepaalt 1 minuut
en 30 seconden van de betreffende ronde de helft die de over/onder bepaalt.
● Als een boxer de volgende ronde niet uitkomt, worden weddenschappen verwerkt op
het feit dat zijn/haar tegenstander het gevecht in de vorige ronde gewonnen heeft.
● Als een gevecht wordt gestopt voordat het geplande aantal rondes is voltooid of als
een boxer is uitgeschakeld, worden weddenschappen verwerkt in de ronde waarin het
gevecht is gestopt. Als een puntenbesluit wordt toegekend voordat het geplande
aantal rondes is voltooid, worden weddenschappen verwerkt in de ronde waarin het
gevecht is gestopt. Als een boxer zich terugtrekt of wordt uitgeschakeld tussen
rondes of als een boxer niet reageert op de bel voor een ronde, worden de
weddenschappen verwerkt op basis van de vorige ronde.
● Weddenschappen met betrekking op 'winnen op punten', worden alleen als
gewonnen verwerkt als het geplande aantal rondes is voltooid.
● In het geval van een no-contest, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.
● Potentiële gevechten: We bieden soms noteringen op een gevecht voordat de datum
officieel bevestigd is. Deze zullen gedurende een bepaalde periode worden vermeld
onder 'potentiële gevechten'. Als het gevecht niet plaatsvindt tijdens deze
gespecificeerde tijd, zijn weddenschappen ongeldig.


Cricket

Matchbets


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat.
● Alle weddenschappen op een wedstrijd zijn ongeldig als de wedstrijd officieel met
'geen resultaat' wordt verklaard.
● Als een wedstrijd wordt beïnvloed door externe factoren (zoals slecht weer) en niet
wordt verklaard als een wedstrijd met 'geen resultaat', worden de weddenschappen
verwerkt op basis van de officiële competitieregel volgens het bestuursorgaan van het
evenement (dit omvat wedstrijden waarbij het resultaat wordt bepaald met de
Duckworth-Lewis-methode of waarbij het geplande aantal overs wordt verlaagd).

● Als een wedstrijd wordt beslist door middel van bijvoorbeeld het opgooien
van een munt, zijn de dead-heat regels van toepassing.
● Als een wedstrijd van locatie verandert, blijven de weddenschappen staan zolang de
locatie niet veranderd is naar het veld van de tegenstander (of in het geval van
internationale wedstrijden, zolang de locatie in hetzelfde land blijft).
● Als een testmatch eindigt in een gelijkspel, zijn dead heat-regels van toepassing en
worden alle weddenschappen op gelijkspel als verloren beschouwd. Voor
dagwedstrijden (binnenlands en internationaal) geldt dat, als we geen prijs voor
gelijkspel hebben genoteerd en de officiële competitieregels geen winnaar verklaren,
dead heat-regels van toepassing zijn.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 24 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, zullen de weddenschappen op die wedstrijd
blijven staan tenzij zij met wederzijdse instemming worden geannuleerd. Als de
opnieuw gespeelde wedstrijd niet binnen
24 uur na de oorspronkelijke starttijd plaatsvindt, zijn alle weddenschappen op de
oorspronkelijke wedstrijd ongeldig.


Wedden op een serie/toernooi


● Als een serie om enige reden wordt afgebroken voordat het geplande aantal spellen
heeft plaatsgevonden, of als het geplande aantal spellen vanwege
weersomstandigheden of andere redenen wordt ingeperkt en een winnaar van de
serie/toernooi niet officieel is verklaard, wordt het team dat aan het einde van de
laatste wedstrijd die in de serie wordt gespeeld, als winnaar beschouwd voor
verwerkingsdoeleinden.
● Als een serie om enige reden wordt afgebroken voordat het geplande aantal spellen
heeft plaatsgevonden, of als het geplande aantal spellen wordt ingeperkt vanwege
weersomstandigheden of andere redenen, zijn weddenschappen op de score in de
serie ongeldig.
● Als een serie om enige reden wordt afgebroken voordat het geplande aantal spellen
heeft plaatsgevonden, of als het geplande aantal spellen wordt ingeperkt vanwege
weersomstandigheden of andere redenen, wordt de speler die voor staat op het
moment van voltooiing van de laatste wedstrijd die in de serie wordt gespeeld, als
winnaar beschouwd voor het verwerken van weddenschappen op Beste slagman van
de serie (run scorer) Beste bowler van de serie (wicket taker).
● Als een serie om enige reden wordt afgebroken voordat het geplande aantal spellen
heeft plaatsgevonden, zijn de weddenschappen die na de laatste voltooide wedstrijd
zijn geplaatst ongeldig.


Manier van volgende uitschakeling


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald door de manier waarop het team dat
slaat de volgende keer wordt uitgeschakeld. Als een slagman zich om welke reden dan
ook terugtrekt nadat uw inzet geplaatst is, wordt de inzet verwerkt bij de volgende
uitschakeling. Als er geen verder uitschakelingen meer zijn nadat uw inzet geplaatst
is, en voordat de innings sluiten, is uw inzet ongeldig.


Val van volgende wicket


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald door de totaal aantal innings-runs dat
een team scoort op de val van de genoemde wicket (bijvoorbeeld '5e wicket'). Als een
slagman zich om welke reden dan ook terugtrekt, wordt de inzet verwerkt op het
totaal bij de val van de volgende wicket. Als er geen uitschakelingen meer zijn voordat
de innings sluiten omdat het team zijn doel verklaart of bereikt, worden de
weddenschappen verwerkt op basis van het totale aantal inning-runs aan het einde
van de innings. Als het sluiten van de innings te wijten is aan slecht weer, zal de markt
ongeldig zijn tenzij de markt reeds is verwerkt.


Beste slagman


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald op de slagman met de hoogste
individuele score in een individuele inning. Weddenschappen op de beste slagman
voor testmatches zijn alleen van toepassing op de eerste innings van elk team. Er zal
een aparte markt zijn voor elk team in de wedstrijd (d.w.z. elke slagman wordt alleen
vergeleken met zijn eigen teamgenoten).
● Als een slagman zich terugtrekt en zijn innings niet hervat, blijft zijn score staan.
Weddenschappen die worden geplaatst op een speler die niet in de eerste elf begint,
zijn ongeldig. Weddenschappen geplaatst op een speler in de eerste elf blijven staan,
of ze nu slaan of niet. Als twee of meer spelers als Beste slagman gelijk eindigen, zijn
onze dead heat- regels van toepassing overeenkomstig paragraaf 1.4.
● Weddenschappen op de Beste slagman zijn ongeldig als de innings onvoldoende
gespeeld worden:
(a) In testmatches zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig als minder
dan 50 overs in de innings worden gebowld, tenzij alle teamleden voor dat punt uit zijn.
(b) In dagwedstrijden (50 over) zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig
als er geen 20 overs worden gebowld, tenzij het team uit is of de wedstrijd voor dat punt
is afgelopen.
(c) In Twenty20-wedstrijden zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig als
er geen 10 overs worden gebowld, tenzij het team uit is of de wedstrijd voor dat punt is
afgelopen.
(d) In Hundred-wedstrijden zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig als
er geen 50 ballen worden gebowld, tenzij het team uit is of de wedstrijd voor dat punt is
afgelopen.
(e) bij T10-wedstrijden zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig als er
geen 6 overs worden gebowld, tenzij het team uit is of de wedstrijd voor dat punt is
voltooid.


Beste wicket-taker


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald op de bowler met de meeste wickets in
een individuele inning. Weddenschappen op de Beste wicket-taker voor testmatches
zijn alleen van toepassing op de eerste innings van elk team. Er zal een aparte markt
zijn voor elk team in de wedstrijd (d.w.z. elke bowler wordt alleen vergeleken met zijn
eigen teamgenoten).
● Als een bowler zich terugtrekt en niet verder speelt, zal het aantal wickets dat hij
heeft genomen blijven staan. Weddenschappen die worden geplaatst op een speler
die niet in de eerste elf begint, zijn ongeldig. Weddenschappen geplaatst op een speler
in de eerste elf blijven staan, of ze nu bowlen of niet. Als twee of meer spelers als
Beste wicket-taker gelijk eindigen, zijn onze dead heat-regels van toepassing
overeenkomstig paragraaf 1.4.
● Weddenschappen op de Beste wicket-taker zijn ongeldig als de innings onvoldoende
gespeeld worden:
(a) In testmatches zijn weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig als minder
dan 50 overs in de innings worden gebowld en het team niet verklaart en het team niet
helemaal uit is;
(b) In dagwedstrijden (met uitzondering van Twenty20-wedstrijden) zijn
weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig als het geplande aantal overs met
meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit is en geen doel heeft
bereikt om de wedstrijd te winnen.
(c) In Twenty20-wedstrijden zijn weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig
als het geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet
helemaal uit is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen.
(d) In Hundred-wedstrijden zijn weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig als
het geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet
helemaal uit is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen.
(c) In T10-wedstrijden zijn weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig als het
geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit
is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen.


Slagman-runs


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald door het totale aantal runs dat een
genoemde slagman tijdens een innings scoort.
● Alleen runs van de genoemde slagman tellen mee. Extra's (bijv. wides, no-balls,
leg-byes, enz.) die tijdens de loop van de innings van die slagman voorkomen, tellen
niet mee als runs van die slagman. Als een slagman zich gewond terugtrekt, maar
later terugkeert naar slagmat, is het totale aantal runs dat de slagman tijdens de
innings scoort het eindresultaat. Als een slagman zich gewond terugtrekt en tijdens
die innings niet terugkomt, is de voor de verwonding verzamelde score het
eindresultaat.
● In wedstrijden met een beperkt aantal overs, tenzij de verwerking reeds is bepaald,
zijn weddenschappen op slagman-runs ongeldig als de wedstrijd minder overs heeft
dan de oorspronkelijke geplande speeltijd.
● In testmatches worden weddenschappen op slagman-runs verwerkt ongeacht de
lengte van een inning.


Innings-runs


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald door het totale aantal runs dat een
team tijdens een innings scoort.
● In wedstrijden met een beperkt aantal overs, tenzij de verwerking reeds is bepaald,
zijn weddenschappen op innings-runs ongeldig als de wedstrijd minder overs heeft
dan de oorspronkelijke geplande speeltijd.
● In testmatches worden weddenschappen op innings-runs verwerkt ongeacht de
lengte van de innings.


Meeste Teamzessen


● Weddenschappen blijven staan tenzij het spel met meer dan 20% van het geplande
aantal overs wordt verminderd, of tenzij de verwerkt al is bepaald.


Matchbets op een speler


● In zowel wedstrijden met een beperkt aantal overs als testmatches blijven de
weddenschappen staan als beide spelers op een bepaald moment van de wedstrijd in
het spel staan. De speler die de meeste runs scoort van de twee die in de matchbet
zijn aangegeven, wordt als de winnaar beschouwd. Aangezien dit een Draw No
Bet-markt is, zullen weddenschappen ongeldig zijn als beide spelers hetzelfde aantal
runs scoren.
● In wedstrijden met een beperkt aantal overs, tenzij de verwerking reeds is bepaald,
zijn matchbets op een speler van de wedstrijd ongeldig als de wedstrijd minder overs
heeft dande oorspronkelijke geplande speeltijd.
● In testmatches blijven matchbets op een speler van de wedstrijd staan ongeacht de
lengte van de innings.


Totale wedstrijd-markten


● In wedstrijden met een beperkt aantal overs zijn weddenschappen op totale
wedstrijdmarkten op:
(a) fours;
(b) sixes;
(c) wides; en
(d) run-outs
ongeldig indien het geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd
(weergerelateerd of om enige andere reden) tenzij de verwerking van weddenschappen
reeds is vastgesteld.


Totaal aantal runs in volgende over


● Extra's en penaltyruns tellen mee. De weddenschappen blijven staan als de over
wordt voltooid, tenzij de verwerking van de weddenschappen al is bepaald.


Totaal 1e 6/15 overruns / Hoogste 1e 6/15


● Als een team om welke reden dan ook (ook vanwege het weer) het aangegeven
aantal overs niet voltooit, zijn de weddenschappen ongeldig tenzij de verwerking van
weddenschappen reeds is vastgesteld. Als het team dat het eerst slaat binnen het
genoemde aantal overs wordt uitgeworpen en de score wordt achterhaald, blijven
weddenschappen op 'Hoogste 1e 6/15' blijven staan.


Cricketspecials


● Alle 'Specials'-weddenschappen zijn ongeldig als de innings onvoldoende gespeeld
worden:
(a) In testmatches zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als minder dan 50
overs in de innings worden gebowld en het team niet verklaart en het team niet helemaal
uit is, tenzij de markt al is verwerkt.
(b) In dagwedstrijden zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als het geplande
aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit is en
geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen, tenzij de markt al is verwerkt.
(c) In Twenty20-wedstrijden zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als het
geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit
is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen, tenzij de markt al is verwerkt.
(d) In Hundred-wedstrijden zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als het
geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit
is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen, tenzij de markt al is verwerkt.
(d) In T10-wedstrijden zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als het geplande
aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit is en
geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen, tenzij de markt al is verwerkt.


Curling


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals
vermeld door het bestuursorgaan van het evenement.
● Eventuele latere wijzigingen van het officiële resultaat worden genegeerd.
● Als de officiële website niet beschikbaar is of er significant bewijs is dat de
officiële scoreprovider onjuist is, gebruiken we onafhankelijk bewijs ter
ondersteuning van de verwerking van de weddenschap.
● Weddenschappen worden verwerkt na afloop van eventuele extra rondes,
tenzij anders aangegeven.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.


Wielrennen


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat.
● Weddenschappen zijn ongeldig op een wielrenner die niet de startlijn
van een gespecificeerde race passeert.
● Wielrenners die de startlijn van de race/etappe passeren, maar niet over de finish
komen, worden als verliezer beschouwd.
● Als de duur of route van een race/etappe om welke reden dan ook wordt verkort of
gewijzigd, blijven de weddenschappen staan zolang er een officieel resultaat wordt
vermeld.
● Als een fase/etappe wordt geannuleerd of er geen officieel resultaat wordt
vermeld, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Podiumpresentaties tellen mee voor verwerkingsdoeleinden. Eventuele latere
wijzigingen van het resultaat worden voor verwerkingsdoeleinden genegeerd.
● Dead heat-regels zijn van toepassing tenzij anders vermeld.
● Matchbets:De weddenschappen blijven staan als beide genoemde fietsers
starten.Als beide benoemde fietsers starten maar niet eindigen, zijn de
weddenschappen ongeldig.


Darts


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat.
● Als een speler de wedstrijd niet start, d.w.z. geen darts gooit, zijn weddenschappen
op die wedstrijd ongeldig.
● Als een wedstrijd begint (er wordt ten minste één dart geworpen) maar niet is
voltooid, wordt de speler die naar de volgende ronde van de wedstrijd gaat geacht de
winnaar te zijn en zijn alle andere weddenschappen op de wedstrijd ongeldig, tenzij
het resultaat is bepaald.
● Op markten die afhankelijk zijn van een gepland aantal sets en/of rondes, bv.
correcte score, wanneer het geplande aantal te spelen sets/rondes of de wedstrijd
om geen enkele reden wordt gewijzigd, worden alle weddenschappen ongeldig
verklaard, tenzij het resultaat reeds is vastgesteld.
● Wanneer geen gelijkspeloptie wordt aangeboden, zijn de dead heat-regels van
toepassing.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Amusement/Specials

Algemene regels


● Markten zijn 'All-in, run or not' tenzij anders vermeld.
● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat, tenzij
anders vermeld.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing.


Sportpersoonlijkheid van het jaar


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat zoals
gegeven tijdens de avond van de ceremonie.
● Alle weddenschappen op selecties die niet genomineerd waren voor de finale,
worden verwerkt als verloren.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing.


Eurovisie songfestival


● Alle weddenschappen blijven staan, ongeacht of de selectie vóór de finale wordt
uitgeschakeld.
● In het geval van een gelijkspel worden de officiële regels voor gelijkspel gebruikt om
de winnaar te bepalen.
● Als geen officiële regels voor gelijkspel worden gebruikt, kunnen dead heat-regels
van toepassing zijn.


Big Brother/Celebrity Big Brother


● Zodra de deelnemer het Big Brother-huis is binnengegaan, blijven weddenschappen
staan.
● Iedereen die het huis tijdens de competitie binnenkomt, komt in aanmerking om te
winnen. Dit betekent dat de uiteindelijke winnaar mogelijk niet wordt vermeld in de
weddenschap op het moment van plaatsing van de weddenschap.
● Als twee of meer deelnemers op een bepaalde uitzettingsmarkt worden uitgezet en
de volgorde van uitzetting duidelijk is, zal dit voor verwerkingsdoeleinden worden
gebruikt. Als devolgorde van uitzetting onduidelijk is, zijn de dead-heat regels van
toepassing. Uitgezette en weggelopen deelnemers worden verwerkt als verliezers.
● Een deelnemer die om een andere reden dan een uitzetting vertrekt voordat een
nominatieronde heeft plaatsgevonden, wordt voor die uitzetting als een non-runner
beschouwd en kan er een Regel 4-aftrek van toepassing zijn.
● Elke deelnemer die door openbare stemming wordt uitgezet of om een andere reden
het huis verlaat, zal als verliezer worden verwerkt. Als een deelnemer echter opnieuw
wordt toegelaten, zullen de oorspronkelijke weddenschappen blijven staan.


Andere reality-TV en Topman/-vrouw


● Iedereen die op enig moment aan de competitie deelneemt, komt in aanmerking om
te winnen. Dit betekent dat de uiteindelijke winnaar mogelijk niet wordt vermeld in de
markt op het moment van plaatsing van de weddenschap.
● Als twee of meer deelnemers op een bepaalde uitzettingsmarkt worden uitgezet en
de volgorde van uitzetting duidelijk is, zal dit voor verwerkingsdoeleinden worden
gebruikt. Als devolgorde van uitzetting onduidelijk is, zijn de dead-heat regels van
toepassing. Uitgezette en weggelopen deelnemers worden verwerkt als verliezers.
● Een deelnemer die om een andere reden dan een uitzetting vertrekt voordat een
nominatieronde heeft plaatsgevonden, wordt voor die uitzetting als een non-runner
beschouwd en kan er een Regel 4-aftrek van toepassing zijn.
● Elke deelnemer die door openbare stemming wordt uitgezet of om een andere reden
het huis verlaat, zal als verliezer worden verwerkt. Als een deelnemer echter opnieuw
wordt toegelaten, zullen de oorspronkelijke weddenschappen blijven staan.


Volgende eliminatie


● Als een deelnemer vrijwillig vertrekt of uit de show wordt verwijderd, wordt dit niet
geclassificeerd als eliminatie en worden weddenschappen verwerkt als verloren.
● Wanneer tijdens het programma meer dan één persoon wordt geëlimineerd, telt de
eerste persoon die wordt geëlimineerd als volgende eliminatie, ongeacht het aantal
getelde stemmen.
● Nep-eliminaties tellen niet mee voor verwerkingsdoeleinden. Geëlimineerde
deelnemers moeten het huis permanent verlaten zonder onmiddellijke
terugkeerdatum.


Floorball


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.


Zaalvoetbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan of de officiële website van het evenement. Latere wijzigingen
tellen niet mee.
● Indien een wedstrijd wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig, behalve
markten waar het resultaat vóór het afbreken van de wedstrijd werd bepaald.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als de
wedstrijd niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig. Als de
wedstrijd echter deel uitmaakt van een grotere competitie, zoals de Olympische
spelen, zullen de weddenschappen blijven staan als de wedstrijd plaatsvindt voor het
einde van het toepasselijke toernooi.
● In situaties waarin het evenement wordt gespeeld op een andere locatie dan die op
de lijst, blijven alle weddenschappen op het evenement staan als de wedstrijd niet
wordt verplaatst naar het veld van de tegenspeler en dat het thuis- en uitteam voor
een genoemde wedstrijd niet worden omgekeerd, in dat geval zijn weddenschappen
ongeldig.
● Alle markten (behalve eerste/tweede helft, verlenging en penalty shoot-out)
worden verwerkt op de reguliere speeltijd.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


GAELIC FOOTBALL


● Weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat van de
GAA-wedstrijd. Eventuele latere wijzigingen of diskwalificaties worden voor
verwerkingsdoeleinden genegeerd.
● Tenzij specifiek vermeld, worden alle Gaelische sportweddenschappen verwerkt op
basis van de reguliere speeltijd. Dit is inclusief blessuretijd en exclusief verlenging.
● Als geen van beide teams speelt, zijn weddenschappen ongeldig.
● Elke weddenschap op een wedstrijd die voor het einde van de reguliere speeltijd
wordt afgebroken, is ongeldig, behalve voor markten waar het resultaat vóór de
beëindiging werd bepaald.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld maar binnen 48 uur wordt gespeeld, blijven alle
weddenschappen staan. Als de wedstrijd buiten deze periode van 48 uur wordt
gespeeld, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Alle weddenschappen op de markten voor totale score, goals en punten worden
verwerkt op basis van de reguliere speeltijd (inclusief de blessuretijd), tenzij anders
vermeld.


Golf

Algemene regels


● Weddenschappen op spelers die niet deelnemen zijn ongeldig.
● Een speler neemt deel aan een ronde of toernooi zodra hij/zij voor de eerste keer
heeft geslagen.
● Elk proces dat wordt gebruikt om een winnaar te bepalen, bv. play-off, extra ronde
enz. telt mee voor verwerkingsdoeleinden. Elke latere diskwalificatie of wijziging van
het resultaat wordt genegeerd.
● Wanneer tijdens een toernooi om welke reden dan ook het geplande aantal holes
wordt verminderd, worden de weddenschappen die vóór de laatste voltooide ronde
zijn geplaatst, op basis van het officiële resultaat verwerkt.
● Op alle markten kan een Regel 4-aftrek van toepassing zijn.
● Wanneer een speler/team zich terugtrekt of na de eerste slag wordt
gediskwalificeerd, worden weddenschappen die voor hun laatste slag zijn geplaatst,
als verloren beschouwd. Weddenschappen die na hun laatste slag worden geplaatst,
zijn ongeldig.
● De resultaten op het moment van de presentatie van de trofee zijn definitief. Latere
diskwalificaties of wijzigingen in posities door bestuursorganen tellen niet mee voor
verwerkingsdoeleinden.
● De resultaten van de officiële bestuursinstantie zullen worden gebruikt om alle
resultaten vast te stellen.
● Outrights die worden geplaatst voordat een besluit wordt genomen om een toernooi
te starten op een andere baan dan die oorspronkelijk gepland was om op te spelen,
zijn ongeldig.
● Weddenschappen op toernooien waarvan de start wordt uitgesteld, zijn ongeldig
wanneer zij niet binnen tien dagen na de geplande startdatum beginnen.
● Weddenschappen die zijn verwerkt voor het afbreken van een toernooi blijven staan.
● Alle weddenschappen die na het spelen worden geplaatst en voor het afbreken van
een toernooi, zijn ongeldig.
● De vier toernooien die als majors worden geclassificeerd zijn:
● USPGA
● US Masters
● US Open
● Open Championship
● Weddenschappen op spelers die de cut halen of missen, blijven staan als er een
officiële cut is. Wanneer spelers op meer dan één punt worden geëlimineerd, wordt de
verwerking gebaseerd op de eerste cut.
● Bij elke matchbet met twee deelnemers, waarbij geen gelijkspeloptie wordt
aangeboden, zijn weddenschappen ongeldig.


Outrights, Top 5/10/20, Hoogste natie/regio, Leider einde ronde


● Als er geen officieel resultaat is, zijn weddenschappen ongeldig.
● Outrights die na de laatste voltooide ronde wordt geplaatst, is ongeldig.
● Als er gelijkspel is tussen meer dan één speler of team voor de laagste score na de
laatste ronde en er kan op geen enkele wijze een outright-winnaar worden bepaald,
zijn dead heat- regels van toepassing.


Wedden op toernooigroep


● Als alle spelers in de groep de cut missen, worden weddenschappen verwerkt op de
speler met de hoogste positie op het leaderboard op dat moment.
● Als slechts één speler de cut haalt, maar het toernooi om welke reden dan ook niet
afrondt, wordt de speler voor verwerkingsdoeleinden nog steeds als winnaar
beschouwd.
● Weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat, ongeacht of het
geplande aantal holes of rondes wordt gewijzigd.


Matchbets op ronde/toernooi


● Als er geen gelijkspel wordt aangeboden in een wedstrijd met twee spelers en
dezelfde score wordt geregistreerd, zijn weddenschappen ongeldig.
● Wanneer een gelijkspel optreedt voor de winst in een 3-ball, zijn dead heat-regels
van toepassing.
● Play-offs tellen niet mee in een ronde-matchbet.
● Als een speler zich terugtrekt of tijdens de gespecificeerde ronde/toernooi wordt
gediskwalificeerd, wordt de andere speler als de winnaar beschouwd. Als beide
spelers zich terugtrekken of worden gediskwalificeerd, zijn weddenschappen
ongeldig.
● Als een speler de aangegeven ronde/toernooi niet start, zijn weddenschappen
ongeldig.
● Matchbets op een ronde blijven staan, ongeacht of de aangegeven pairings samen
spelen. De speler met de laagste score in de ronde wordt beschouwd als de winnaar
tegen zijn/haar tegenstander, ook als de pairings werden gewijzigd en ze niet samen
speelden.
● In matchbets op toernooien geldt dat, als één speler de cut mist, de andere speler
wordt verwerkt als winnaar. Als beide deelnemers de cut missen, wordt de speler met
de laagste score voor de cut beschouwd als de winnaar. Een speler die zich na de cut
terugtrekt of gediskwalificeerd wordt, verslaat elke speler die de cut niet heeft
gehaald.
● Voor rondes/toernooien die het Stableford-scoresysteem gebruiken, wordt de
hoogste puntenscorer als de winnaar beschouwd.
● Weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat, ongeacht of het
geplande aantal holes of rondes wordt gewijzigd.


Matchplay-wedstrijd


● Als een of beide spelers/teams niet starten, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als er geen gelijkspeloptie wordt aangeboden en de spelers/teams dezelfde
score registreren, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Wanneer er extra holes nodig zijn om een resultaat te bepalen, tellen deze
mee voor verwerking.


Fourballs/Foursomes/Singles


● De voltooiing van een wedstrijd wordt bepaald door de officiële toernooiresultaten.
● Als spelers/teams gelijk staan wanneer de wedstrijd is voltooid en er geen
gelijkspeloptie wordt aangeboden, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Als een speler/team zich terugtrekt of wordt gediskwalificeerd, worden
weddenschappen op die speler/dat team verwerkt als verloren.


Fourball/Foursome/Singles van sessie/dagwinnaar en Correcte score


● Voorspel welk team de meeste punten binnen de opgegeven sessie scoort.
● De verwerking is gebaseerd op het aantal punten dat uit de geplande wedstrijden
wordt gescoord, ongeacht wanneer deze zijn voltooid.
● Weddenschappen blijven staan, ongeacht of bepaalde pairings/groepen gewijzigd zijn.
● Als een van de geplande sessiewedstrijden om welke reden dan ook niet is voltooid,
worden de weddenschappen ongeldig verklaard tenzij het resultaat van de markt
reeds is vastgesteld.
● Als een speler wordt gediskwalificeerd, worden weddenschappen op die speler
verwerkt als verloren.
● Als de geplande indeling van een sessie/dag wordt gewijzigd, zijn alle
weddenschappen op die sessie/dag ongeldig.
● Als het totale aantal officieel voltooide wedstrijden niet
overeenkomt met het pre-toernooischema, zijn de weddenschappen op
Correcte score ongeldig.


Trofee opheffen


● Als competitie als gelijkspel eindigt en het team dat de titel verdedigt de trofee krijgt
toegekend volgens de competitieregels, wordt dit team als de winnaar beschouwd.
● Mocht de competitie eindigen in een gelijkspel en de trofee gedeeld wordt met meer
dan één deelnemer, dan zijn dead heat-regels van toepassing tenzij een prijs voor
gelijkspel wordt aangeboden op het moment van plaatsing van de weddenschap.


Money Lists


● De weddenschappen worden verwerkt volgens de regels van de betreffende officiële
tour.
● Inzetten worden geretourneerd voor weddenschappen op spelers die niet
deelnemen aan een toernooi op de gespecificeerde tour in het jaar/seizoen.


Winnaar volgende hole


● Als er gelijkspel is tussen meer dan één speler met de beste score, wordt 'Geen
enkele winnaar' beschouwd als de winnende selectie voor verwerkingsdoeleinden.
● De weddenschappen blijven staan als alle spelers ten minste één slag op de
opgegeven hole maken. Als een speler niet deelneemt, zijn alle weddenschappen
ongeldig.


Groepsscore volgende hole


● De weddenschappen blijven staan als alle spelers het betreffende hole voltooien. Als
een speler niet deelneemt of om welke reden dan ook de hole niet voltooit, zijn alle
weddenschappen ongeldig.


Score volgende hole


● Als de genoemde speler de hole om welke reden dan ook niet voltooit, zijn alle
weddenschappen ongeldig.


SuperLive - Winnaar hole 1-9, 10-18 of X-Z, Par 3/4/5-winnaar


● Als er gelijkspel is tussen meer dan één speler met de beste score, wordt 'Geen
enkele winnaar' beschouwd als de winnende selectie.
● De weddenschappen blijven staan als alle spelers ten minste één slag op de eerste
van de opgegeven holes maken. Als een speler niet deelneemt, zijn alle
weddenschappen ongeldig.


Windhondenrennen


● Weddenschappen worden geaccepteerd voor geselecteerde windhondenrennen.
● Weddenschappen op windhondenrennen kunnen worden geplaatst op een
boxnummer of op een hondennaam. Als u een weddenschap plaatst op een
boxnummer, wordt een weddenschap verwerkt op de box, ongeacht of er al dan niet
een reservehond wordt ingezet. Als een weddenschap wordt geplaatst op de naam
van de hond en de hond een non-runner is, is de weddenschap ongeldig.
● Weddenschappen op windhondenrennen worden verwerkt op basis van het officiële
resultaat dat na afloop van het evenement wordt aangekondigd. Als een winnaar na
de aankondiging van het officiële resultaat wordt uitgeschakeld, heeft de
diskwalificatie geen invloed op de verwerking van de weddenschap.
● Als een windhond uit een race wordt gehaald, worden alle weddenschappen die
voorafgaand aan de terugtrekking op die race zijn geplaatst, verwerkt met SP.
● Weddenschappen op een ongeldige race, die later opnieuw wordt uitgevoerd,
worden als volgt verwerkt:
o Enkele weddenschappen (inclusief enkele Forecasts en Tricasts) -
alle weddenschappen blijven staan.
o Weddenschappen tegen een vroege prijs op een ongeldige race
worden teruggedraaid naar de SP voor de her-run.
● Zie Forecast-weddenschappen, Tricast-weddenschappen, matchbets bij de sectie
over paardenrennen met betrekking tot Forecast-weddenschappen,
Tricast-weddenschappen en matchbets, aangezien deze regels ook van toepassing
zijn op windhonden.
● In het geval van een non-runner zijn match- en speciale weddenschappen ongeldig.


Handbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals
vermeld door het bestuursorgaan of de officiële website van het evenement.
Eventuele latere wijzigingen worden genegeerd.
● Als de officiële website niet beschikbaar is of er significant bewijs is dat de
officiële scoreprovider onjuist is, gebruiken we onafhankelijk bewijs ter
ondersteuning van de verwerking van de weddenschap.
● Indien een wedstrijd wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig,
behalve markten waar het resultaat vóór het afbreken van de wedstrijd werd
bepaald.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als de
wedstrijd niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig. Als de
wedstrijd echter deel uitmaakt van een grotere competitie, zoals de Olympische
spelen, zullen de weddenschappen blijven staan als de wedstrijd plaatsvindt voor
het einde van het toepasselijke toernooi.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Paardenrennen

Algemene regels


● Weddenschappen worden geaccepteerd op rennen die worden georganiseerd
volgens de officiële regels van het grondgebied waar ze worden gehouden.
● Win single- en Each-way-weddenschappen bij Britse en Ierse rennen worden
verwerkt als Eerste over de finish – op het realtime resultaat als de paarden de
finishlijn passeren. Daarnaast betalen we volgens de gewijzigde officiële resultaten
die de Pers Association (PA) vóór de Weigh-in heeft goedgekeurd.
● Diskwalificaties na de Weigh-in hebben geen invloed op de verwerking van
weddenschappen.
● Eerste over de finish is niet van toepassing op het volgende:
o Paarden die de verkeerde koers volgen
o Paarden die bij Weigh-in het verkeerde gewicht dragen
o Paarden waarvan de jockeys niet aan Weigh-in voldoen
o Ante-post-weddenschappen
o Forecast- en Tricastweddenschappen
o Ongeldige races of wanneer een onjuist resultaat is aangekondigd
o Speciale markten, inclusief maar niet beperkt tot Niet-genoemde favorieten
en Tweede favorieten, Forecasts en Tricasts, Insurebet, Alleen plaats, Betting
without, Subraces, Each-way extra, Wincrease, Matchbets en Finisht als
tweede/derde
● Weddenschappen die geaccepteerd worden op niet-Britse en Ierse rennen worden
verwerkt volgens het officiële PA-resultaat.
● Weddenschappen worden niet geaccepteerd voor Arabische rennen in het Verenigd
Koninkrijk.
● Wanneer een weddenschap is geaccepteerd tegen de startprijs (SP) en er geen
officiële SP of niet-officiële SP (buiten de renbaan) wordt uitbetaald, worden de
weddenschappen verwerkt tegen de laatste prijs die voor elke renner op het off-time
tijdstip wordt getoond.
● Weddenschappen zijn ongeldig in de volgende situaties:
o Als een race wordt geannuleerd of afgebroken.
o De voorwaarden van de rennen worden gewijzigd, zoals beschreven in
de Tattersalls-regels, met inbegrip van locatie en ondergrond.
o Als er slechts één paard deelneemt aan een race.
o Als alle runners de race niet correct voltooien.
● Als een race wordt uitgesteld maar later op de geplande dag plaatsvindt,
blijven alle weddenschappen op die race staan.
● Alle noteringen zijn afhankelijk van fluctuatie en de geplaatste weddenschappen
worden verwerkt tegen de prijs op het moment dat de weddenschap werd bevestigd.


Meervoudige weddenschappen


● De win- en positie-elementen van Each-way meervoudige weddenschappen
worden afzonderlijk verwerkt: Win-to-win en place-to-place.


Beste noteringen-garantie (Best Odds Guaranteed - BOG)


● BOG is van toepassing op enkele en meervoudige weddenschappen in rennen waar
Win single-weddenschappen en Each-way-weddenschappen worden aangeboden.
● Wanneer de officiële SP hoger is dan de vroege of vaste prijs, worden de
weddenschappen verwerkt tegen de hogere SP.
● Alleen van toepassing op Britse en Ierse races.
● Alleen van toepassing op weddenschappen die op de dag van de race(s) zijn geplaatst.
● BOG is niet van toepassing op speciale markten, inclusief maar niet beperkt tot
Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten, Forecasts en Tricasts, Insurebet,
Alleen plaats, Betting without, Subraces, Each-way extra, Wincrease, Matchbets en
Finisht als tweede/derde.
● Net als bij alle aanbiedingen en concessies behouden wij ons het recht voor om BOG
te allen tijde te weigeren bij een klant.


Dead heats


● Als twee of meer paarden op dezelfde plaats in een race eindigen, wordt de
verwerking berekend door de inzet te delen door het aantal paarden die gelijk
eindigden, vermenigvuldigd met de prijs van de selectie.


Terugtrekkingen/non-runners - Tattersalls, regel 4


● Wanneer een paard onder de opdracht van de starter wordt teruggetrokken, of door
de starter officieel wordt geacht geen deel te nemen aan de race, wordt dit paard
beschouwd als een non-runner. Inzetten op dergelijke selecties worden terugbetaald.
Ante Post-weddenschappen vormen hierop de uitzondering.
● Voor weddenschappen op de resterende runners in een race kan een Tattersalls
regel 4-aftrek gelden. Het deductieniveau wordt bepaald door de prijs van de
non-runner op het moment van de plaatsing van de weddenschap.
● Weddenschappen op paarden op aangepaste markten met een of meer uit de markt
genomen paarden kunnen ook onder regel 4 vallen.
● Regel 4 gebruikt de volgende formule om het bedrag te berekenen op elke £ 1 winst
wordt afgetrokken:
o 1/9 (1,11) of korter 90 p
o 2/11 t/m 2/17 (1,18 t/m 1,12) 85 p
o 1/4 t/m 1/5 (1,25 t/m 1,20) 80 p
o 3/10 t/m 2/7 (1,30 t/m 1,29) 75 p
o 2/5 t/m 1/3 (1,40 t/m 1,33) 70 p
o 8/15 t/m 4/9 (1,53 t/m 1,45) 65 p
o 8/13 t/m 4/7 (1,62 t/m 1,57) 60 p
o 4/5 t/m 4/6 (1,80 t/m 1,66) 55 p
o 20/21 t/m 5/6 (1,95 t/m 1,83) 50 p
o gelijk tot 6/5 (2,00 tot 2,20) 45 p
o 5/4 t/m 6/4 (2,25 t/m 2,50) 40 p
o 13/8 t/m 7/4 (2,625 t/m 2,75) 35 p
o 15/8 t/m 9/4 (2,875 t/m 3,25) 30 p
o 5/2 t/m 3/1 (3,5 t/m 4,0) 25 p
o 10/3 t/m 4/1 (4,33 t/m 5,0) 20 p
o 9/2 t/m 11/2 (5,5 t/m 6,5) 15 p
o 6/1 t/m 9/1 (7,0 t/m 10,0) 10 p
o 10/1 t/m 14/1 (11,0 t/m 15,0) 5 p
o boven 14/1 (15,0) geen aftrek
● Indien twee of meer terugtrekkingen in één race plaatsvinden, mag de totale aftrek
niet hoger zijn dan 90 p per pound.


Ante-post


● Ante Post-weddenschappen worden geaccepteerd als 'All in, run or not', ingevuld of
niet.
● Ante Post-weddenschappen worden als verloren beschouwd als een selectie niet
deelneemt. Er wordt geen regel 4-aftrek toegepast op winnende ante
post-weddenschappen.
● Soms kunnen we 'non-runner, no bet' toepassen die klanten recht geeft op restitutie
als hun selectie niet rent. Dit is van toepassing tijdens de vastgestelde gepubliceerde
tijden.
● Wanneer een race wordt uitgesteld, blijven de weddenschappen staan totdat deze
plaatsvindt, tenzij de initiële entry-fase opnieuw wordt geopend. In dit geval zijn
weddenschappen ongeldig.
● Als een race wordt afgebroken of ongeldig wordt verklaard, zijn
ante-post-weddenschappen ongeldig.
● Wanneer op hetzelfde paard wordt gewed om twee of meer races te winnen bij
meervoudige ante-post-weddenschappen, worden speciale verlaagde noteringen
aangeboden (gerelateerde contingentieregel).
● Stewards kunnen het aantal paarden in een race verminderen als er tijdens de
overnight- aangifte te veel blijven om veiligheidsredenen.
Ante-post-weddenschappen op paarden die verplicht worden teruggetrokken, zijn
ongeldig en inzetten worden geretourneerd. In deze omstandigheden worden van de
winnende weddenschappen op de race deducties toegepast, afhankelijk van de
prijs/prijzen van het uit de markt genomen paard/paarden op het moment van de
terugtrekking, overeenkomstig Tattersalls Rule 4.
● Ante-post-weddenschappen worden verwerkt tegen de prijs- en positienoteringen
die op het moment van aanvaarding worden toegepast. Wij behouden ons het recht
voor om onjuiste prijs- en positienoteringen te wijzigen.
● Ante-post-weddenschappen worden binnen 48 uur beëindigd, waarna regel 4 van
toepassing is op alle weddenschappen in het geval van een non-runner en inzetten
worden terugbetaald wanneer een selectie niet rent.


Reserves


● Wanneer er een reservesysteem bestaat, is regel 4 niet van toepassing wanneer de
reserves niet rennen.
● Regel 4 is van toepassing wanneer een reserve een race betreedt, maar vervolgens
wordt teruggetrokken.
● Zodra vermeld wordt of de reserves wel of niet rennen, zal er een nieuw boek
worden gevormd tot de eerste verschijning op de baan.


Win- en Each-way-singles


● Win single-weddenschappen zijn beschikbaar voor alle races. U kunt kiezen voor een
prijs indien beschikbaar of voor de SP.
● Each-way-weddenschappen (waarbij 50% van de totale inzet op winst staat en 50%
op de positie) worden aangeboden voor de meeste races. Each-way wordt bepaald
door het aantal runners en het type race. Tenzij anders vermeld, zijn dit de volgende:
a. Handicaps met 16 of meer lopers: 1/4 noteringen eerste vier posities
b. Handicaps met 12 tot 15 lopers: 1/4 noteringen eerste drie posities
c. Alle handicaps van 8-11 lopers en alle niet-handicaps van 8 of meer lopers:
1/5 noteringen eerste drie posities
d. Alle races van vijf, zes of zeven lopers: 1/4 noteringen eerste twee posities
e. Races met vier runners of minder: Win only. Het positiedeel van
eenEach- way-weddenschap gaat automatisch over naar het Win single-deel.
● Als er non-runners zijn na het plaatsen van een weddenschap kan dit van invloed
zijn op de positienoteringen.


Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten


● Weddenschappen op niet-genoemde favorieten worden alleen geaccepteerd met
SP. Dit is de runner met de laagste SP.
● Weddenschappen op Niet-genoemde tweede favorieten worden alleen
geaccepteerd met SP. Dit is de runner met de een na de laagste SP.
● Als twee of meer runners de laagste SP hebben, worden de weddenschappen gelijk
verdeeld over het aantal favorieten met de laagste SP. Dit is inclusief Niet-genoemde
tweede favoriete- weddenschappen.
● Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten kunnen niet worden opgenomen in
de Forecast- of Tricast-weddenschappen.


Forecast weddenschappen


● Straight forecasts, Reversed forecasts en Gecombineerde forecasts zijn toegestaan.
o Straight forecast: Twee paarden geselecteerd om als eerste en tweede in de
juiste volgorde over de finish te komen.
o Reversed forecast: Twee paarden geselecteerd om eerst en tweede in
willekeurige volgorde over de finish te komen.
o Gecombineerde forecast: Drie of meer paarden zijn geselecteerd, die als
eerste en tweede in willekeurige volgorde over de finish komen.
● Forecasts zijn beschikbaar in races met drie of meer runners.
● Als geen prijs wordt behaald, worden alle Forecast-weddenschappen verwerkt
volgens de computerberekende forecast-uitbetalingen van de industrie.
● Als een Forecast wordt geaccepteerd voor een race waar geen uitbetaling is
vermeld, is deze ongeldig.
● Als een non-runner is geselecteerd in een Straight of Reversed forecast, wordt de
weddenschap verwerkt als een Win single-weddenschap met SP op de resterende
selectie.
● Als een non-runner is geselecteerd in een
Gecombineerde forecast, zijn alle weddenschappen met de non-runner
ongeldig.
● Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten worden niet geaccepteerd in
forecasts.


Tricast-weddenschappen


● Straight tricasts en gecombineerde tricasts worden geaccepteerd.
o Straight tricast: Drie paarden geselecteerd om als eerste, tweede en derde
in de juiste volgorde over de finish te komen.
o Gecombineerde tricast: Drie of meer paarden zijn geselecteerd, die als
eerste, tweede en derde in willekeurige volgorde over de finish komen.
● Tricasts worden geaccepteerd op handicap-races waar acht of meer paarden
worden vermeld en ten minste zes rennen.
● Als geen prijs wordt behaald, worden alle Tricast-weddenschappen verwerkt
volgens de computerberekende Tricast-uitbetalingen van de industrie.
● Als er vijf paarden of minder lopen, zijn alle tricast-weddenschappen ongeldig.
● Als een Straight tricast wordt geaccepteerd op een race waarbij geen
Tricast-uitbetaling wordt vermeld, wordt deze verwerkt als een computerberekende
Forecast-uitbetaling op de genoemde selecties om als eerste en tweede te eindigen,
waarbij de selectie die is genomineerd om als derde te eindigen, wordt genegeerd.
● Als een Gecombineerde tricast wordt geaccepteerd op een race waarbij geen Tricastuitbetaling
wordt vermeld, wordt deze verwerkt als een Gecombineerde straight
forecast, met de eerste en de tweede plaats in willekeurige volgorde en met de
proportionele totale inzet.
● Als één non-runner is geselecteerd, wordt de Tricast verwerkt als een Straight
forecast op de resterende twee selecties.
● Als één non-runner is geselecteerd in een Gecombineerde tricast, wordt de
weddenschap verwerkt als een Reversed forecast op de andere twee selecties.
● Als er twee non-runners zijn geselecteerd in een Tricast, is de weddenschap ongeldig.
● Als minder dan drie runners een race eindigen, wordt er een Tricast-uitbetaling
vermeld op basis van die runners die over de finish kwamen.
● Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten worden niet geaccepteerd in Tricasts.


Insurebet 2/3/4/5 plaatsen


● Each-way-weddenschappen worden niet geaccepteerd.
● Inzetten worden uitbetaald bij selecties die niet winnen maar eindigen binnen het


aangegeven aantal plaatsen.


● In het geval van non-runners blijft het aantal verzekerde posities staan, behalve in
gevallen waarin het veld wordt verlaagd tot gelijk aan het aantal betaalde posities, in
welk geval alle weddenschappenpen ongeldig zijn.
● Regel 4 kan van toepassing zijn.
● Beste noteringen-garantie is niet van toepassing.
Alleen plaats-markt
● Deze markt staat ook bekend als Positie 2/3/4/5 of Top 2/3/4-finish.
● Het aantal plaatsen waarop ingezet wordt, zal niet hoger zijn dan onze normale
Each-way- positienoteringen bij paardenrennen.
● Inzetten op non-runners worden terugbetaald, maar het aantal betaalde plaatsen
verandert niet als gevolg van niet-runners. Voor weddenschappen op resterende
paarden kan een regel4- aftrek gelden.


Betting without


● Van tijd tot tijd bieden we een Betting without-weddenschap aan op een race,
waarbij een bepaald paard wordt uitgesloten. De eindpositie van het genoemde paard
wordt voor verwerkingsdoeleinden genegeerd.
● Elke weddenschap wordt geaccepteerd volgens de standaard positienoteringen,
deze kunnen veranderen als gevolg van non-runners.
● Als het uitgesloten paard een non-runner wordt, worden alle weddenschappen
verwerkt met SP.
● In het geval van non-runners kunnen weddenschappen onderhevig zijn aan de
standaard regel 4-aftrek.
● Als de enige finisher het uitgesloten paard is, zijn alle weddenschappen ongeldig.


Subrace


● Een subrace sluit geselecteerde paarden uit van een race – niet-aangegeven
paarden worden genegeerd voor verwerkingsdoeleinden. Weddenschappen worden
verwerkt op basisvan het officiële resultaat.
● Standaard voorwaarden voor Each-way en Regel 4 zijn van toepassing.


Each-way extra


● Each-way extra biedt de mogelijkheid om each-way te wedden met een of twee extra
posities.
● Positienoteringen kunnen veranderen als gevolg van non-runners op dezelfde
manier als bij standaard Each-way-weddenschappen.
● Als een race wordt gereduceerd tot vier runners of minder, worden
Each-way extra- weddenschappen verwerkt als win-singles met SP voor de
totale inzet.
● Multiples worden niet geaccepteerd bij Each-way extra-weddenschappen.
● Voor Each-way extra-weddenschappen moet altijd een prijs worden behaald. SP is
niet beschikbaar.
● Beste noteringen-garantie is niet van toepassing op Each-way extra-weddenschappen.
● Standaardregels 4 zijn van toepassing.


Wincrease


● Met Wincreases kan de klant hogere noteringen selecteren door criteria voor
winnende afstand toe te voegen.
● Wincrease-weddenschappen zijn onderhevig aan regel 4-aftrek.
● Each-way-weddenschappen worden niet geaccepteerd bij Wincreases.
● Voor Wincreases moet altijd een prijs worden behaald. SP is niet beschikbaar.
● Beste noteringen-garantie is niet van toepassing op Wincrease-weddenschappen.


Matchbets


● Een matchbet bestaat uit het selecteren van twee bepaalde runners die voor de
andere in een race eindigen. Dead heat-regels zijn van toepassing tenzij er een prijs
voor gelijk spel beschikbaar wordt gesteld, bv. voor een handicap-matchbet.
● Als een van de twee selecties in een matchbet de race voltooit, blijft de
weddenschap staan, anders zijn matchbets ongeldig.


Finisht als tweede/derde


● Selecteer een paard die als tweede of derde eindigt in een race. Wordt verwerkt op
basis van het officiële resultaat.
● Each-way-weddenschappen worden niet geaccepteerd.
● Standaardregels 4 zijn van toepassing.
● Beste noteringen-garantie is niet van toepassing.
● Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten worden niet geaccepteerd.


IJshockey – NHL


● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van de officiële resultaten en
statistieken van het bestuursorgaan.
● Als een spel wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, tenzij een officieel resultaat wordt aangegeven.
Weddenschappen op alle reeds vastgestelde markten blijven staan.
● Verlengingen (met inbegrip van eventuele latere shoot-outs) tellen voor alle
markten, tenzij anders vermeld. In het geval van een shoot-out wordt het winnende
team één doel toegekend en telt dit waar van toepassing voor alle markten.
● Money Line: De weddenschappen blijven staan als in de 3e periode ten minste 15
minuten van de officiële tijd zijn verstreken.
● 60-minutenmarkten worden verwerkt op 60 minuten speeltijd. Verlengingen en
shoot-outs zijn tellen niet mee.
● 65-minutenmarkten zijn, indien van toepassing, inclusief alle verlenging- en
shoot-out-goals, en de één-goal-regel is op deze markten van toepassing.
● Speltotalen/Periodetotalen/Teamtotalen: Het totale resultaat van het spel is het
aantal gecombineerde goals van beide teams, inclusief verlenging. De
weddenschappen blijven staan als in de 3e periode moeten ten minste 15 minuten van
de officiële tijd zijn verstreken, tenzij het totaal al voorbij is. Als het totaal aantal goals
overeenkomt met de exacte notering, waarbij geen exacte prijs wordt aangeboden,
dan worden alle inzetten terugbetaald. Periodegoals zijn alleen van toepassing op die
specifieke periode en de hele periode moet worden uitgespeeld. Voor
weddenschappen op de derde periode telt een verlenging niet mee.
● Propositie ('prop')-markten: Verlenging telt mee voor alle propositiemarkten,
behalve die gebaseerd zijn op specifieke speelperiodes. De weddenschappen blijven
staan als in de 3e periode ten minste 15 minuten van de officiële tijd zijn verstreken.
● Een Pucklijnweddenschap is een weddenschap waarbij een selectie een handicap
krijgt. Het resultaat dat wordt gebruikt voor de verwerking is het resultaat van de
wedstrijd dat wordt aangepast met een handicap die beschikbaar is op het moment
dat de weddenschap wordt geplaatst. Bijvoorbeeld Tampa Bay +1,5 vs Calgary -1,5,
resultaat: Tampa Bay 2-3 Calgary. Tampa Bay wint op de handicap. Verlengingen tellen
mee voor alle Pucklijnenweddenschappen.
● Spelersprop-markten: De weddenschappen blijven staan als de respectievelijke
speler(s) is/zijn gestart. Verlenging telt mee voor alle propositiemarkten, behalve die
gebaseerd zijn op specifieke speelperiodes. De weddenschappen blijven staan als in
de 3e periode ten minste 15 minuten van de officiële tijd zijn verstreken.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen. Seizoensweddenschappen op het team dat de NHL wint, verwijzen
bijvoorbeeld naar de Stanley Cup-winnaars.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


IJshockey – Algemeen


● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van de officiële resultaten en
statistieken van het bestuursorgaan.
● Als een spel niet wordt gespeeld op de geplande datum, zijn alle weddenschappen
ongeldig.
● Alle algemene ijshockeyweddenschappen worden verwerkt voor 60 minuten
speeltijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verlenging telt niet mee
● Als een spel wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, tenzij een officieel resultaat wordt aangegeven.
Weddenschappen op alle reeds vastgestelde markten blijven staan.
● Elke periode van 20 minuten wordt behandeld als een afzonderlijke 'mini-wedstrijd'.
Een selectie moet meer goals scoren dan het andere team binnen de gekozen periode
om te winnen. Een bestaande score in de wedstrijd wordt niet overgedragen, en dus
start voor weddenschapsdoeleinden op periodes elke periode met 0-0.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen. Seizoensweddenschappen op het team dat de NHL wint, verwijzen
bijvoorbeeld naar de Stanley Cup-winnaars.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Motorsport


● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking zonder rekening
te houden met de resultaten van latere gebeurtenissen of diskwalificaties.
● Als een specifiek evenement wordt uitgesteld of afgebroken, blijven de
weddenschappen geldig als de gebeurtenis binnen 72 uur wordt voltooid. Als de
gebeurtenis niet binnen 72 uur wordt voltooid, zijn weddenschappen ongeldig,
behalve wanneer het resultaat al is bepaald.
● Alle markten worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom als verloren
worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing.


Head-to-Head-weddenschappen


● Als een of meer concurrenten niet starten, worden alle weddenschappen ongeldig
verklaard.
● Als alle concurrenten zijn gediskwalificeerd of anderszins zijn uitgesloten,
worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.
● Als beide concurrenten in een head-to-head hetzelfde resultaat behalen en er
geen gelijkspelopties worden aangeboden, worden alle weddenschappen
ongeldig verklaard.


Pesäpallo


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.


Politiek


● Alle politieke weddenschappen blijven staan, of ze nu wel of niet meedoen. Een
benoemde kandidaat die zich terugtrekt of nooit aanvangt, wordt verwerkt als
verliezer.
● Bij elke verkiezing worden alleen singles geaccepteerd. Wanneer een meervoudige
weddenschap bij vergissing wordt geaccepteerd, worden de weddenschappen gelijk
verdeeld als enkele weddenschappen over de selecties.
● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van de totale uitgebrachte en
getelde stemmen op het moment van de verkiezingen. Latere juridische kwesties
tellen niet mee voor verwerkingsdoeleinden.
● Een kiesdistrict (zetel) waarin de verkiezing is uitgesteld vanaf de normale stemdag
telt niet mee voor het totaal.
● Dead heat-regels kunnen op alle markten van toepassing zijn.


Rugby League/Union


● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van 80 minuten spelen. Verlenging
heeft geen invloed op de verwerking van een weddenschap, tenzij deze weddenschap
is geplaatst op een verlengingswedmarkt.
● Wanneer noteringen voor zowel outrights als handicapweddenschappen
beschikbaar zijn, worden alle weddenschappen verwerkt tegen de prijs voor hele
wedstrijden, tenzij de handicapprijs specifiek is geselecteerd. Wanneer echter alleen
handicap-weddenschappen beschikbaar zijn, worden alle weddenschappen verwerkt
tegen de aangegeven handicapprijs en -voorwaarden.
● Als een handicap-weddenschap resulteert in een gelijkspel wanneer er geen prijs
voor gelijkspel werd aangegeven, zijn de weddenschappen ongeldig. Als een prijs
werd aangegeven voor gelijkspel, verliezen de weddenschappen op beide teams de
inzet en worden de weddenschappen op gelijkspel met handicap gewonnen.
● Als een wedstrijd wordt afgebroken voordat deze begint of voor het einde van de
tweede helft, zijn de weddenschappen ongeldig, behalve die waarbij het resultaat
onvoorwaardelijk is bepaald, bv. wanneer de Eerste try-scorer is vastgesteld.
● Penalty-try's worden genegeerd bij weddenschappen op Eerste try-scorer.
Weddenschappen zijn ongeldig voor spelers die zich niet op het veld bevinden voordat
de eerste try wordt gescoord.
● Penalty-try's tellen mee als geconverteerd.
● Voor de 'Try-scorer op elk moment'-markt zijn alle weddenschappen op spelers die
dewedstrijd niet starten ongeldig.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland binnen 24 uur na de
oorspronkelijke starttijd, blijven alle weddenschappen op die wedstrijd staan.
● Als een wedstrijd niet langer gespeeld wordt op de aangegeven locatie, blijven alle
weddenschappen op die wedstrijd staan zolang de locatie niet veranderd is naar het
veld van de tegenstander of in het geval van
internationale wedstrijden, zolang de locatie in hetzelfde land blijft.
● Verlenging - Verlenging met betrekking tot de relevante rugbymarkten wordt
gedefinieerd als elke geplande speelperiode tussen het einde van de tweede helft en
het einde van de wedstrijd.
● Verlenging is exclusief penalty shoot-outs. Alle markten voor verlenging beginnen
vanaf het begin van de verlenging en gebeurtenissen in de reguliere speeltijd
worden genegeerd.
● Als de verlenging (getimede of Golden point-verlenging) wordt gebruikt om een
winnaar te bepalen, zullen alle markten op basis van het resultaat van 80 minuten
worden verwerkt, tenzij specifiek wordt vermeld dat de verlenging meetelt voor de
markt.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Snooker


● De start van een snookerwedstrijd wordt beschouwd als break voor het eerste
frame, ook al is er een volgend rack in het eerste frame.
● Alle frames die door een late aankomst van een speler worden uitgesteld, tellen mee
voor de juiste verwerkingsdoeleinden.
● Als een speler een wedstrijd niet start, zijn alle weddenschappen op die speler of op
wedstrijden waarbij die speler betrokken is, ongeldig.
● In het geval van een re-rack zullen weddenschappen die voor het begin van het
frame worden geplaatst, blijven staan op alle markten waarvoor het resultaat niet is
vastgesteld en worden verwerkt zodra een resultaat is vastgesteld. Punten die voor
de re-rack frame zijn gescoord worden niet wordt meegenomen naar de re-rack.
Weddenschappen die na de breakvan het frame (en sinds een vorige re-rack) maar
voor een re-rack worden geplaatst, zijn ongeldig.
● Bij Correcte frame- en Totale frame-markten geldt dat als een wedstrijd wordt
voltooid zonder dat één speler voldoende frames wint om de wedstrijd te winnen op
basis van het geplande aantal frames, bv. door de terugtrekking of diskwalificatie van
een speler tijdens een wedstrijd, zijn alle weddenschappen op de Correcte frame- en
Totale frame-markten ongeldig.
● Voor de weddenschappen op Eerste kleur gepot worden ballen die als free ball of op
een foute stoot zijn gepot, genegeerd. De kleur moet geel, groen, bruin, blauw, roze of
zwart zijn. Bij weddenschappen op de Eerste rode gepotte bal geldt dat als een
bepaalde free ball tijdens een frame wordt gepot voordat een rode bal wordt gepot, de
persoon die de genoemde fee ball heeft gepot, verwerkt als winnaar van deze markt.
Ballen die worden gepot in een foute stoot worden genegeerd.
● Voor matchbetdoeleinden geldt dat als één speler zich terugtrekt of wordt
gediskwalificeerd nadat de wedstrijd al is gestart, dan wordt de speler die naar de
volgende ronde gaat, beschouwd als de winnaar van de wedstrijd. Alle andere
markten, zoals weddenschappen met correcte score, handicaps, enz., zijn dan
ongeldig. Zolang er een resultaat is, blijven alle weddenschappen staan, ongeacht de
vertraging van de wedstrijd of het tijdsbestek dat is genomen om de wedstrijd te
voltooien.
● Markten voor outrights worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het
officiële scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten
van latere onderzoeken of diskwalificaties.
● Outrights worden verwerkt als verloren indien de selectie niet deelneemt aan het
evenement.


Voetbal

Wedstrijd – Algemene regels


● Alle weddenschappen worden verwerkt na 90 minuten spelen, tenzij anders
aangegeven. Dit is inclusief de blessuretijd, maar exclusief verlenging of penalty
shoot-outs.
● Als de geplande lengte van een wedstrijd wordt gewijzigd, zijn alle weddenschappen
ongeldig tenzij het resultaat van de markt reeds is bepaald
● Wijzigingen van het resultaat na afloop van de wedstrijd tellen niet mee voor
verwerkingsdoeleinden.
● Als een wedstrijd om welke reden dan ook wordt uitgesteld, worden
weddenschappen ongeldig verklaard tenzij het spel opnieuw wordt gepland om
binnen 48 uur na de oorspronkelijke starttijd te worden gespeeld.
● Als een wedstrijd wordt afgebroken voor het fulltime fluitsignaal, zijn
weddenschappen ongeldig tenzij:
o De wedstrijd binnen 48 uur na de oorspronkelijke starttijd wordt voltooid.
o Het resultaat van de markt reeds is vastgesteld.
● Als een wedstrijd van locatie verandert, blijven de weddenschappen staan zolang de
locatie niet veranderd is naar het veld van de tegenstander (of in het geval van
internationale wedstrijden, zolang de locatie in hetzelfde land blijft).
● Markten met betrekking tot Eerste of tweede helft van de wedstrijd zijn van
toepassing op 45 minuten speeltijd, inclusief blessuretijd en verlenging.
● Als een wedstrijd niet uit twee perioden van 45 minuten bestaat (bv. 3 perioden van
30 minuten elk), zullen weddenschappen op de eerste helft worden verwerkt op basis
van goals die worden gescoord tussen het begin van het spel en minuut 44:59, en
weddenschappen op de tweede helft tussen minuut 45:00 en het einde van de
wedstrijd (inclusief blessuretijd en verlenging)
● Als een wedstrijd met twee delen wordt gereduceerd tot één deel op een neutrale
locatie, blijven weddenschappen op het zich te kwalificeren team staan. Als de
wedstrijd wordt gereduceerd tot een deel op de locatie van een van de deelnemers,
zijn weddenschappen ophet zich te kwalificeren team ongeldig.
● Als het tweede deel van een wedstrijd met twee delen wordt geannuleerd nadat het
eerste deel heeft plaatsgevonden, blijven de weddenschappen op het zich te
kwalificeren team voor of tijdens de eerste deel staan en verwerkt op basis van het
officiële resultaat. Weddenschappen die na het eerste deel van het zich te kwalificeren
team worden geplaatst, zijn ongeldig.
● De markten zullen worden verwerkt op basis van tv-insert en statistieken van de
Persvereniging, tenzij er duidelijk bewijs is dat deze statistieken niet correct zijn.
● Wanneer er geen officieel resultaat niet wordt vermeld, bv. op het aantal
hoekschoppen of bookingen, gebruiken we alle redelijke bewijsstukken uit
betrouwbare bronnen om een resultaat te bepalen.


Create-A-Bet


● Als één component van een Create-A-Bet ongeldig is, is de hele weddenschap ongeldig.


Outrights - Algemene regels


● De weddenschappen worden verwerkt op basis van de officiële competitietabel aan
het einde van de laatste wedstrijd van het seizoen. Wijzigingen zoals puntreducties
tellen na deze fase niet mee voor verwerkingsdoeleinden.
● Als een toernooi niet is voltooid, zullen de weddenschappen blijven staan als een
officieel resultaat wordt vermeld.
● Puntenverlagingen die vóór het einde van het seizoen zijn gemaakt, tellen mee.
● De weddenschappen op een team blijven staan als het team ten minste één
wedstrijd voltooit in de gespecificeerde competitie/seizoen.
● Bekerwedstrijden worden verwerkt voor het team dat de trofee onmiddellijk na het
laatste spel van de competitie opheft. Wijzigingen na deze fase tellen niet mee voor
verwerkingsdoeleinden.


Topscorer van competitie/toernooi


● Eigen doelen tellen niet mee.
● Besluiten van bestuursorganen om goals toe te kennen aan een andere goalscorer
tijdens een wedstrijd tellen mee. Een dergelijk besluit na afloop van de competitie of
het toernooi wordt niet meegeteld.
● Weddenschappen op alle spelers blijven staan, of ze nu aan de competitie of het
toernooi deelnemen of niet.
● Goals gescoord in 90 minuten en verlenging tellen mee.
● Tenzij anders vermeld tellen gescoorde doelen in penalty shoot-outs niet mee op de
Topscorer- markten.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing, tenzij anders
vermeld, zelfs als een speler een topscorer is, door een tiebreaker door een besturend
orgaan, bv. met de meeste voorzetten.
● In elke competitie tellen extra play-off-wedstrijden aan het einde van het reguliere
seizoen niet mee.
● Alleen goals die na kwalificatierondes binnen de gespecificeerde competitie zijn
gescoord, tellen mee voor verwerking.
● Voor de verwerking van Topscorers van het team-markten blijven weddenschappen
staan bij de transfer van de speler naar een ander team.


Markten voor kaarten en bookingpunten


● Alleen kaarten die worden getoond aan spelers die actief zijn op het veld tellen mee
voor het totaal aantal punten.
● Weddenschappen op spelers die niet meespelen in de wedstrijd zijn ongeldig.
● Getoonde kaarten aan niet-spelers tellen niet mee.
● Een kaart die wordt getoond na het laatste fluitsignaal telt niet mee, tenzij
toegekend door een Video Assistant Referee (VAR)-controle op een incident dat
plaatsvond voorafgaand aan het laatste fluitsignaal.
● Kaartmarkten: Gele kaart = 1 kaart, rode kaart = 2 kaarten. Een speler die twee gele
kaarten en vervolgens een rode kaart ontvangt = 3 kaarten. Drie kaarten is het
maximum dat elke speler kan ontvangen.
● Puntenmarkten: Gele kaart = 10 punten, rode kaart = 25 punten. Een speler die twee
gele kaarten en vervolgens een rode kaart ontvangt = 35 punten. 35 punten is het
maximum dat elke speler kan ontvangen.


Hoekschopmarkten


● Hoekschoppen die worden toegekend maar niet worden genomen, tellen niet mee
voor verwerkingsdoeleinden.
● Een opnieuw genomen hoekschop telt slechts als één hoekschop.


Eerste/volgende goalscorer-markten


● Spelers die niet oorspronkelijk werden genoteerd, tellen als winnaars
als ze het eerste/volgende goal scoren.
● Eigen goals tellen niet mee voor verwerking.
● Als een goal (geen eigen goal) wordt gescoord voordat een selectie het veld opkomt,
dan zijn de weddenschappen op die speler ongeldig.
● Weddenschappen die worden geplaatst op spelers die niet deelnemen, worden
ongeldig verklaard.
● Tenzij anders vermeld tellen verlenging en penalty shoot-outs niet mee.
● Wijzigingen in goalscorers door bestuursorganen na het laatste fluitsignaal
worden genegeerd.


Overige goalscorermarkten


● Spelers die niet oorspronkelijk werden genoteerd tellen als winnaars als ze scoren.
● Eigen goals tellen niet mee voor verwerking.
● Weddenschappen op alle spelers die deelnemen aan de wedstrijd blijven staan.
● Weddenschappen die worden geplaatst op spelers die niet deelnemen, worden
ongeldig verklaard.
● Tenzij anders vermeld tellen verlenging en penalty shoot-outs niet mee.
● Wijzigingen in goalscorers door bestuursorganen na het laatste fluitsignaal
worden genegeerd.


Markten voor schoten op schotel op doel


● Weddenschappen die worden geplaatst op spelers die niet deelnemen,
worden ongeldig verklaard.
● Tenzij anders vermeld tellen verlenging en penalty-shoot-outs niet mee.
● De verwerking van markten zal worden bepaald aan de hand van OPTA-gegevens.
● Wijzigingen in OPTA-gegevens na het laatste fluitsignaal worden genegeerd.


SuperLive - Algemene regels


● Alle weddenschappen die niet in de volledige speeltijd worden bepaald, zijn ongeldig.
● Wanneer een gebeurtenis uiteindelijk wordt geannuleerd als gevolg van een
interventie van de Video Assistant Referee (VAR), wordt de gebeurtenis geacht niet te
hebben plaatsgevonden.


Volgende spelhervatting


● Voorspel of de volgende spelhervatting na een bepaalde minuut een
ingooi, vrije trap, doeltrap of hoekschop zal zijn.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden hoekschoppen, doeltrappen en
ingooien geacht te zijn opgetreden zodra de bal de doellijn of zijlijn passeert. Vrije
trappen worden geacht te zijn opgetreden op het moment dat de scheidsrechter
het fluitsignaal geeft om de overtreding, buitenspel of andere inbreuk te
signaleren waarvoor de vrije trap wordt toegekend.
● Het moment waarop de ingooi, vrije trap, doeltrap of hoekschop
daadwerkelijk wordt genomen, is niet relevant voor de daaruit voortvloeiende
doeleinden, zolang de gebeurtenis uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal de
zijlijn passeert op minuut 44:55, maar de werkelijke ingooi niet wordt genomen
voordat het fluitsignaal voor de rust klinkt, dan wordt de ingooi niet geacht te zijn
opgetreden. Als de ingooi echter wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de
blessuretijd van de eerste helft, dan is minuut 44:55 de tijd waarop de markt wordt
toegepast.
● Weddenschappen die niet zijn verwerkt op het fluitsignaal voor de rust, gaan
mee naar de tweede helft.
● Weddenschappen die niet zijn verwerkt op het fluitsignaal voor het einde
van de wedstrijd zijn ongeldig.


Binnen één minuut


● Voorspel of er binnen het gespecificeerde tijdkader van één minuut een
hoekschop, buitenspel, booking of goal zal plaatsvinden.
● Er kunnen meerdere winnende elementen zijn. De volgorde van
gebeurtenissen is niet relevant zolang de geselecteerde gebeurtenis binnen de
minuut plaatsvindt.
● Een rode kaart telt als booking.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden hoekschoppen en goals geacht te zijn
opgetreden zodra de bal de doellijn passeert. Buitenspel wordt geacht te zijn
opgetreden op het moment dat de scheidsrechter op het fluitje blaast en
buitenspel signaleert. Bookingen worden verwerkt wanneer de scheidsrechter de
speler een kaart toont.
● Het moment waarop de hoekschop of vrije trap van het buitenspel
daadwerkelijk wordt genomen, is niet relevant voor de van toepassing zijnde
doeleinden, als de gebeurtenis uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal op
minuut 44:55 over de zijlijn gaat, maar de hoekschop niet wordt genomen voordat
fluitsignaal voor de rust klinkt, wordt er geen hoekschop geacht te zijn
opgetreden. Als de hoekschop echter wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de
blessuretijd van de eerste helft, dan is minuut 44:55 de tijd waarop de markt
wordt toegepast.
● De eerste helft sluit op minuut 44:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de eerste helft, d.w.z. na minuut 45:00 en voor het fluitsignaal
van de rust, tellen niet mee.
● De tweede helft sluit op minuut 89:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de tweede helft, d.w.z. na minuut 90:00, tellen niet mee.


Live in vijf minuten

● Voorspel of er binnen het gespecificeerde tijdskader van vijf minuten een
hoekschop, buitenspel, booking of goal zal plaatsvinden.
● Er kunnen meerdere winnende elementen zijn. De volgorde van
gebeurtenissen is niet relevant zolang de geselecteerde gebeurtenis binnen het
tijdskader van vijf minuten plaatsvindt.
● Een rode kaart telt als booking.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden hoekschoppen en goals geacht te zijn
opgetreden zodra de bal de doellijn passeert. Buitenspel wordt geacht te zijn
opgetreden op het moment dat de scheidsrechter op het fluitje blaast en
buitenspel signaleert. Bookingen worden verwerkt wanneer de scheidsrechter de
speler een kaart toont.
● Het moment waarop de hoekschop of vrije trap van het buitenspel
daadwerkelijk wordt genomen, is niet relevant voor de van toepassing zijnde
doeleinden, als de gebeurtenis uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal op
minuut 44:55 over de zijlijn gaat, maar de hoekschop niet wordt genomen voordat
fluitsignaal voor de rust klinkt, wordt er geen hoekschop geacht te zijn
opgetreden. Als de hoekschop echter wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de
blessuretijd van de eerste helft, dan is minuut 44:55 de tijd waarop de markt
wordt toegepast.
● De eerste helft sluit op minuut 44:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de eerste helft, d.w.z. na minuut 45:00 en voor het fluitsignaal
van de rust, tellen niet mee.
● De tweede helft sluit op minuut 89:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de tweede helft, d.w.z. na minuut 90:00, tellen niet mee.


Race in vijf minuten


● Voorspel welke gebeurtenis het eerst zal plaatsvinden uit de volgende opties
binnen het gespecificeerde kader van vijf minuten: Vijf hoekschoppen en/of vrije
trappen, vijf ingooien, één goal of geen van de gebeurtenissen.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden hoekschoppen, goals en ingooien
geacht te zijn opgetreden zodra de bal de doellijn of zijlijn passeert, terwijl vrije
trappen geacht worden te zijn opgetreden op het moment dat de scheidsrechter
het fluitsignaal geeft om de overtreding, buitenspel of een andere fout te
signaleren waarvoor de vrije trap wordt toegekend.
● Het moment waarop de ingooi, vrije trap of hoekschop daadwerkelijk wordt
genomen, is niet relevant voor de daaruit voortvloeiende doeleinden, zolang de
gebeurtenis uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal de zijlijn passeert op
minuut 44:55, maar de werkelijke ingooi niet wordt genomen voordat het
fluitsignaal voor de rust klinkt, dan wordt de ingooi niet geacht te zijn opgetreden.
Als de ingooi echter wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de blessuretijd van
de eerste helft, dan is minuut 44:55 de tijd waarop de markt wordt toegepast.
● De eerste helft sluit op minuut 44:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de eerste helft, d.w.z. na minuut 45:00 en voor het fluitsignaal
van de rust, tellen niet mee.
● De tweede helft sluit op minuut 89:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de tweede helft, d.w.z. na minuut 90:00, tellen niet mee.


Actie van beide teams


● Voorspel of beide teams een ingooi nemen of voorspel of beide teams binnen
een bepaalde tijd een vrije trap zullen nemen.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden ingooien geacht te hebben
plaatsgevonden zodra de bal de zijlijn passeert, terwijl vrije trappen geacht
worden te hebben plaatsgevonden op het moment dat de scheidsrechter het
fluitsignaal geeft om de vrije trap aan te geven.
● Het moment waarop de ingooi of vrije trap daadwerkelijk wordt genomen, is
niet relevant voor de daaruit voortvloeiende doeleinden, zolang de gebeurtenis
uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal op minuut 44:55 over de doellijn gaat,
maar de hoekschop niet wordt genomen voordat fluitsignaal voor de rust klinkt,
wordt er geen hoekschop geacht te zijn opgetreden. Als de hoekschop echter
wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de blessuretijd van de eerste helft, dan is
minuut 44:55 de tijd waarop de markt wordt toegepast.


Snel doel


● Voorspel of een doel zal worden gescoord binnen een periode van 60
seconden na een strafschop, hoekschop of vrije trap, die allemaal 'gevaarlijke
trap' worden genoemd.
● De markt voor snelle doelen zal beschikbaar komen zodra de scheidsrechter
een gevaarlijke trap heeft toegekend. Het wedkader is dan actief en sluit een paar
seconden voordat de trap wordt genomen.
● Zodra de markt is gesloten, verschijnt er een teller van 60 seconden, die de
tijd oplicht waarin een doel moet worden gescoord om de weddenschap winnend
te maken.
● Voor verwerkingsdoeleinden wordt een goal verwerkt zodra de bal over de
doellijn komt.


Squash

● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een wedstrijd niet voldoet aan de geplande indeling, zijn alle weddenschappen
op de wedstrijd ongeldig.

Tafeltennis

● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een wedstrijd niet voldoet aan de geplande indeling, zijn alle weddenschappen
op de wedstrijd ongeldig.

Tennis

Algemene regels

● Weddenschappen blijven in de volgende gevallen staan:
o Een verandering van locatie, of van binnenbaan naar buitenbaan of omgekeerd
o Een verandering van speelbaangrond
o Een wijziging in de dag/tijd waarop een wedstrijd gepland is
o Als het Fast 4-formaat binnen een toernooi wordt gebruikt
o Willekeurige vertragingen binnen een wedstrijd
● Als een wedstrijd om welke reden dan ook wordt uitgesteld of afgebroken, voor of
tijdens het spel, met inbegrip van terugtrekking, zijn de weddenschappen ongeldig
tenzij het resultaat van de markt reeds is vastgesteld.
● De markten moeten daadwerkelijk zijn bepaald voor verwerking. Als de wedstrijd
bijvoorbeeld eindigt met terugtrekking in de eerste set met de score op 4-4, zou de
eerste set met een totaalgrens van 9,5 ongeldig worden verklaard, aangezien het
werkelijke aantal op het moment van terugtrekking slechts acht bedroeg.
● Een wedstrijd wordt geacht te zijn gestart bij de eerste serve.
● Een tiebreak of Champions tiebreaks telt als één spel.
● Dead heat-regels zijn van toepassing op elke handicap-inzet die resulteert in een
gelijkspel wanneer gelijkspel niet werd aangeboden.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.

Correcte score/winnaar van de set

● De set moet volledig worden gespeeld, anders zijn weddenschappen ongeldig.

Juiste score voor set/match

● Als het geplande aantal sets wordt gewijzigd of de wedstrijd niet op natuurlijke
wijze wordt beëindigd, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Als een wedstrijd wordt bepaald door een match-tie-break, wordt de
match-tie-break beschouwd als de 3e set. Wedden op sets wordt verwerkt als 2-1
voor de winnaar van de match-tie-break.

Handicap set

● Als het geplande aantal sets in de op deze markt wordt gewijzigd, zijn
weddenschappen op deze markt ongeldig.
● Als de wedstrijd om welke reden dan ook niet is voltooid, zijn weddenschappen
ongeldig.

Volgende winnaar game/punt

● Als het aangegeven spel/punt niet is voltooid of als de scheidsrechter een
strafspel/-punt toekent, zijn weddenschappen ongeldig.

UFC/MMA

Algemene regels

● Alle weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat van het
bestuursorgaan. Latere beroepen of wijzigingen van het resultaat worden niet
meegeteld voor verwerkingsdoeleinden.
● De officiële start van het gevecht is wanneer de klok voor de eerste ronde klinkt.
● Als een resultaat foutief wordt voorgelezen, worden weddenschappen verwerkt op
het gecorrigeerde resultaat.
● Als een gevecht wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als het
gevecht niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een van de deelnemers wordt vervangen door een vervanger, zijn
weddenschappen op het oorspronkelijke gevecht ongeldig.
● Als het geplande aantal rondes wordt gewijzigd, zijn weddenschappen op basis van
het aantal rondes of die verwijzen naar een specifieke ronde ongeldig.
● Totaal aantal rondes: Wanneer een halve ronde wordt aangegeven, bepalen 2 minuut
en 30 seconden van de betreffende ronde de helft die de over/onder bepaalt.
● Als de geplande duur van de ronde wordt gewijzigd, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een vechter de volgende ronde niet uitkomt, worden weddenschappen verwerkt
op het feit dat zijn/haar tegenstander het gevecht in de vorige ronde gewonnen heeft.
● Als een gevecht wordt gestopt voordat het geplande aantal rondes is voltooid of als
een vechter is uitgeschakeld, worden weddenschappen verwerkt in de ronde waarin
het gevecht is gestopt. Als een puntenbesluit wordt toegekend voordat het geplande
aantal rondes is voltooid, worden weddenschappen verwerkt in de ronde waarin het
gevecht is gestopt. Als een vechter zich terugtrekt of wordt uitgeschakeld tussen
rondes of als een vechter niet reageert op de bel voor een ronde, worden de
weddenschappen verwerkt op basis van de vorige ronde.
● Weddenschappen met betrekking op 'winnen op punten', worden alleen als
gewonnen verwerkt als het geplande aantal rondes is voltooid.
● In het geval van een no-contest of technische terugtrekking wordt vermeld, worden
weddenschappen ongeldig verklaard.

Volleybal

● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan of de officiële website van het evenement. Latere wijzigingen
tellen niet mee.
● Als de officiële website niet beschikbaar is of er significant bewijs is dat de officiële
scoreprovider onjuist is, gebruiken we onafhankelijk bewijs ter ondersteuning van de
verwerking van de weddenschap.
● Indien een wedstrijd wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig, behalve
markten waar het resultaat vóór het afbreken van de wedstrijd werd bepaald.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als de
wedstrijd niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig. Als de
wedstrijd echter deel uitmaakt van een grotere competitie, zoals de Olympische
spelen, zullen de
weddenschappen blijven staan als de wedstrijd plaatsvindt voor het einde van het
toepasselijke toernooi.
● Als een spellocatie wordt gewijzigd, blijven de weddenschappen staan op
voorwaarde dat het thuisteam officieel als zodanig is aangewezen op de nieuwe
locatie, anders zijn de weddenschappen ongeldig.
● In het geval van door de scheidsrechter gedwongen aftrek van punten, worden
officiële resultaten gebruikt voor de verwerking.
● Voor wedstrijden waarbij de wedstrijden gebruikmaken van een Golden set om te
bepalen welk team verder gaat, wordt de Golden set voor verwerkingsdoeleinden
genegeerd.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.

Wintersport

● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan of de officiële website van het evenement. Latere wijzigingen
tellen niet mee.
● Als een specifiek evenement wordt uitgesteld of afgebroken, blijven de
weddenschappen geldig als de gebeurtenis binnen 72 uur wordt voltooid. Als de
gebeurtenis niet binnen 72 uur wordt voltooid, zijn weddenschappen ongeldig,
behalve wanneer het resultaat al is bepaald.
● Alle markten worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom als verloren
worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing.

Head-to-Head-weddenschappen

● Als een of meer concurrenten niet starten, worden alle weddenschappen ongeldig
verklaard.
● Als alle concurrenten zijn gediskwalificeerd of anderszins zijn uitgesloten,
worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.
● Als beide concurrenten in een head-to-head hetzelfde resultaat behalen en er
geen gelijkspelopties worden aangeboden, worden alle weddenschappen
ongeldig verklaard.

Soorten weddenschappen

We accepteren veel soorten weddenschappen. Hieronder volgen uitleg over hoe ze werken.

Win only of Each-way?

Voordat u kiest welk type weddenschap u wilt plaatsen, moet u beslissen of u Win only of Each-way
wilt wedden.

Win only

De selectie(s) die u kiest, moet winnen om uw weddenschap te winnen. Tweede of lager is
automatisch een verloren weddenschap.

Each-way

Een weddenschap die populair is in paardenrennen of andere evenementen met meerdere
deelnemers, bijv. een Formule 1-race, een golftoernooi of een voetbalcompetitie of -beker. Dit zijn
twee weddenschappen met de helft van de inzet op uw selectie geplaatst als een Win only (zoals
hierboven vermeld) en de helft op de positie. Als de selectie 'Posities' tweede (of misschien derde
of vierde, afhankelijk van de gebeurtenis) eindigt, krijgt u een fractie uitbetaald (nogmaals,
afhankelijk van de gebeurtenis) van de noteringen. Als uw selectie wint, winnen beide delen van
uw weddenschap.

Een Each-way van € 1 kost € 2.

U kunt geen Each-way-weddenschap plaatsen op een simpele Head-to-Head-markt, zoals de
Win- markt van een voetbal-, tennis- of ijshockeywedstrijd.

Typische soorten weddenschappen

Alle voorbeelden worden gegeven voor Win only-weddenschappen. Lees voor elke Each-wayweddenschap
'positie' voor 'winst'.

Enkele weddenschap

Een individuele weddenschap op één uitkomst - het eenvoudigste en meest gangbare type
weddenschap. De selectie moet winnen voor een uitbetaling.

Double

Een weddenschap met twee selecties. Beide moeten winnen voor een uitbetaling.

Treble

Een weddenschap met drie selecties. Alle drie moeten winnen voor een uitbetaling.

Accumulator

Een weddenschap met vier of meer selecties. Alle weddenschappen moet winnen voor een
uitbetaling. Accumulatoren worden soms viervoudig, vijfvoudig, enz. genoemd, afhankelijk van het
aantal selecties.

Patent

Een weddenschap met drie selecties, bestaande uit drie singles, drie doubles en één treble. In totaal
zeven weddenschap. Voor een uitbetaling is één winnaar vereist. Een patent van € 1 kost € 7.

Trixie

Nog een weddenschap met drie selecties, deze keer bestaande uit slechts drie doubles en één
treble. In totaal vier weddenschappen. Voor een uitbetaling zijn twee winnaars vereist. Een Trixie
van € 1 kost
€ 4.

Lucky 15

Een weddenschap met vier selecties, bestaande uit vier singles, zes doubles, vier trebles en één
accumulator. Voor een uitbetaling is één winnaar vereist. Een Lucky 15 van € 1 kost € 15.

Lucky 31, Lucky 63, Lucky 127, Lucky 255

Net als een Lucky 15 maar met respectievelijk vijf, zes, zeven of acht selecties, en natuurlijk 31, 63,
127 en 255 weddenschappen. Voor een uitbetaling is één winnaar vereist.

Yankee

Een populaire weddenschap met vier selecties, bestaande uit zes doubles, vier trebles en één
accumulator. Voor een uitbetaling zijn twee winnaars vereist. Een Yankee van € 1 kost € 11.

Canadian (ook bekend als een Super Yankee)

Zoals een Yankee, maar met vijf selecties en 26 weddenschappen, weer zonder singles. Voor een
uitbetaling zijn minimaal twee winnaars vereist.

Heinz, Super Heinz en Goliath

Grotere versies van de Yankee voor respectievelijk zes, zeven en acht selecties. Bestaande uit
respectievelijk 57, 120 en 247 weddenschap. Doubles en hoger zijn inbegrepen. Voor een
uitbetaling zijn minimaal twee winnaars vereist.

Overige soorten weddenschappen

Forecasts

Straight forecasts, Reversed forecasts en gecombineerde forecasts zijn populair in paardenrennen,
windhondenrennen en kunnen soms ook bij andere sporten worden aangeboden.
● Straight forecast: Twee selecties die als eerste en tweede in de juiste volgorde over
de finish te komen.
● Reversed forecast: Twee selecties die als eerste en tweede in willekeurige volgorde
over de finish te komen.
● Gecombineerde forecast: Drie of meer selecties die als eerste en tweede in
willekeurige volgorde over de finish komen.
● en tweede in willekeurige volgorde over de finish komen.

Tricasts

Tricasts zijn vergelijkbaar met Forecasts, maar vereisen dat de top drie finishers in een race of
evenement worden geselecteerd.
● Straight tricast: Drie selecties die als eerste, tweede en derde in de juiste volgorde
over de finish te komen.
● Gecombineerde tricast: Drie of meer selecties die als eerste, tweede en derde in
willekeurige volgorde over de finish komen.
BIJGEWERKT OP 07 mei 2024

Regels voor sportweddenschappen

Wanneer er een inconsistentie is tussen de algemene regels en de specifieke regels van een sport,hebben de specifieke regels van een sport voorrang.

 

Verwerking


● Tenzij anders vermeld, worden de weddenschappen verwerkt volgens het officiële
resultaat van het bestuursorgaan van het evenement. Podiumpresentaties,
medailleceremonies, enz. worden beschouwd als officiële resultaten.
● Wanneer er twijfel bestaat over een resultaat, zullen we alle redelijke adviezen en
algemeen beschikbaar bewijsmateriaal gebruiken om een officieel resultaat te
bepalen.
● Diskwalificatie, correcties en andere wijzigingen die na de aankondiging van een
officieel resultaat zijn aangebracht, worden voor verwerkingsdoeleinden genegeerd.
● Wanneer een gebeurtenis niet plaatsvindt als gevolg van een resultaat dat door een
walkover- besluit wordt toegekend, worden weddenschappen ongeldig verklaard.
● Wij behouden ons het recht voor om de verwerking te wijzigen in geval van een
onjuiste verwerking.
● Wanneer geen prijs specifiek wordt aangeboden op een draw or tie (gelijkspel), zijn
de dead heat-regels van toepassing.
● Regel 4-aftrek kan van toepassing zijn in elke sport waarin een of meer deelnemers
zich terugtrekken. Zie regels voor paardenrennen voor alle details.
● Tenzij anders vermeld, zullen weddenschappen, indien een gebeurtenis om welke
reden dan ook niet is voltooid, ongeldig worden verklaard, behalve wanneer het
resultaat onvoorwaardelijk is bepaald.

 

Dead heat-regels


● Wanneer twee of meer deelnemers op een gelijke positie eindigen, worden de
inzetten gedeeld door het aantal deelnemers. Als bij een evenement een dead heat als
officieel resultaat tussen twee selecties wordt vermeld, tenzij elders in deze regels
voor vaste notering anders vermeld, wordt de helft van de inzet op de selectie
toegepast tegen de volledige prijs en gaat de andere helft verloren. Als een dead heat
wordt verklaard tussen meer dan twee selecties, wordt de inzet dienovereenkomstig
proportioneel.

 

Fouten


● Wanneer een inzet is geaccepteerd tegen een duidelijk onjuiste prijs - rekening
houdend met de kans op het evenement en de kansen die worden geboden door
andere in het Verenigd Koninkrijk gelicentieerde sportsbooks - hebben we het recht
om (i) de inzet te verwerken met de juiste prijs zoals door ons redelijkerwijs is
bepaald; of (ii) elke inzet die is geplaatst bij een dergelijke fout, ongeldig te verklaren.
● Wanneer een inzet per vergissing is geaccepteerd nadat een gebeurtenis is gestart
of nadat een resultaat bekend is, behouden wij ons het recht voor deze ongeldig te
verklaren.
● Wanneer een markt wordt verhandeld op basis van een onjuiste score, of andere
significante informatie onjuist is, bijv. foutieve matchklok of niet gemelde rode kaart in
een voetbal- of rugbywedstrijd, behouden wij ons het recht voor weddenschappen te
corrigeren of ongeldig te verklaren.
● Wanneer deelnemers en/of informatie over evenementen onjuist zijn weergegeven,
behouden wij ons het recht voor om weddenschappen te corrigeren of ongeldig te
verklaren.


Verandering van locatie


● Tenzij anders bepaald, blijven de weddenschappen bij een verandering van locatie
staan, tenzij de thuisspelende deelnemer of team de uitspelende deelnemer of team
wordt.


Gerelateerde contingentie


● Meerdere weddenschappen op dezelfde selectie die ten onrechte zijn geaccepteerd,
zijn ongeldig. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een treble op één voetbalteam
te plaatsen om drie verschillende competities te winnen.
● Meerdere weddenschappen op verwante markten die ten onrechte onderling
afhankelijk zijn geaccepteerd, zijn ongeldig. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om
een Double te plaatsen op een voetbalwedstrijd met de selecties gelijkspel en
gecorrigeerde score 1-1.


Ante-post


● Ante-post-weddenschappen worden geaccepteerd 'All in, Run or Not', wat betekent
dat weddenschappen worden verwerkt als verloren wanneer selecties niet
deelnemen.
● Soms kunnen we specificeren dat een markt 'Non-Runner, No Bet' is. Dit betekent dat
inzetten worden terugbetaald bij selecties die niet deelnemen.


E-sports


● Als een wedstrijd wordt herhaald vanwege een verbroken verbinding of een
technisch probleem dat geen speler is, blijven de pre-match-weddenschappen staan
voor de opnieuw gespeelde wedstrijd in overeenstemming met het officiële resultaat.
Alle live weddenschappen op betrokken wedstrijden zijn ongeldig tenzij het resultaat
al is bepaald. Opnieuw gespeelde wedstrijden worden als afzonderlijke
gebeurtenissen behandeld.


Live wedden / SuperLive-weddenschappen


● Bij live weddenschappen (inclusief de eigen SuperLive) kunnen weddenschappen
worden geplaatst tijdens een lopende gebeurtenis.
● We kunnen een live wedden markt op elk moment geheel of gedeeltelijk opschorten
en een vertraging opleggen aan een of alle live weddenschappen, inclusief maar niet
beperkt tot timing, plaatsing of vertragingen bij acceptatie.
● We behouden ons het recht voor om een deel van of alle weddenschappen op niet
voltooide live gebeurtenissen ongeldig te verklaren.


Cash Out


● We bieden de 'Cash Out'-mogelijkheid voor bepaalde weddenschappen op bepaalde
evenementen, waaronder pre-match en live wedden. Indien beschikbaar wordt een
aangeboden waarde gekoppeld aan een open inzet die de klant de mogelijkheid geeft
om zijn inzet vroeg te laten verwerken, door een winst of verlies te vergrendelen
zonder te hoeven wachten totdat het evenement is voltooid.
● Als de Cash Out succesvol is, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven, is er
een melding van de Cash Out beschikbaar in de transactiegeschiedenis en wordt het
bedrag bijgeschreven op de account. Voor een volledige Cash Out wordt de
weddenschap verwerkt en hebben eventuele volgende gebeurtenissen geen invloed
op het bedrag dat op de account wordt bijgeschreven. Voor een gedeeltelijke Cash Out
wordt een deel van de inzet verwerkt, en alle volgende gebeurtenissen zijn alleen van
invloed op het deel van de inzet dat niet wordt uitbetaald.
● Acceptatie van een Cash Out wordt beschouwd als een inzet en is onderworpen aan
alle regels, voorschriften, beperkingen en beperkingen die in deze regels zijn
opgenomen.
● Cash Out-verzoeken die tijdens het spel worden gedaan, kunnen onderhevig zijn aan
standaard inzetvertragingen.
● Wij behouden ons het recht voor om eventuele Cash Out-uitbetalingen terug te
draaien in geval van fouten of potentiële fouten, inclusief maar niet beperkt tot
onjuiste berekeningen of prijzen.
● Cash Out is mogelijk niet beschikbaar op alle markten, voor alle evenementen of
voor alle weddenschappen.
● Cash Out is niet beschikbaar voor weddenschappen die met freebets worden geplaatst.
● We behouden ons het recht voor om de Cash Out-functie te allen tijde op te schorten
of uit te schakelen.


Sportspecifieke regels - American Football

Algemene regels


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat, inclusief
verlenging, zoals aangegeven door de National Football League of het bestuursorgaan
van de NCAA.
● Als een spel wordt afgebroken voor het einde van een spel (ook tijdens verlenging),
zijn alle weddenschappen ongeldig, behalve bij een spel met live weddenschappen en
een markt onvoorwaardelijk is bepaald, bijv. de Eerste touchdown
scorer-weddenschappen blijven staan als een touchdown is gescoord.
● Matchbets op een speler: De weddenschap blijft staan wanneer een markt wordt
aangeboden op een speler boven een andere speler, bijv. Wide receiver-matchbet, en
beide spelers actief zijn.
● Wanneer noteringen voor zowel outrights als handicapweddenschappen
beschikbaar zijn, worden alle weddenschappen verwerkt tegen de prijs voor de
weddenschap op de hele wedstrijd, tenzij de handicapprijs specifiek is
geselecteerd. Verlengingen tellen mee, behalve voor weddenschappen die
specifiek betrekking hebben op de resultaten aan het einde van het tweede
spelronde en aan het einde van het vierde spelronde.
● Eerste Touchdown-scorer-weddenschappen worden geaccepteerd 'All in, Run or
Not'. De uitzondering hierop is dat weddenschappen op 'inactieve' spelers als ongeldig
worden beschouwd. Een speler wordt als 'inactief' beschouwd als deze als zodanig op
nfl.com. staat vermeld. Weddenschappen op spelers die onder de kop 'niet gespeeld'
vallen, verliezen echter.
● Voor alle andere spelersmarkten die geen Eerste touchdown-scorer zijn, worden
weddenschappen als 'geen actie' verklaard als de toepasselijke speler gedurende ten
minste één snap niet actief is op het veld. Spelers die gekleed zijn maar het veld niet
opgaan voor een snap, of vermeld staan als 'uit'/'inactief'/'niet gespeeld', worden
ongeldig verklaard.
● Verlenging telt voor alle spelersmarkten, full game-teammarkten, H2 teammarkten
en Q4 teammarkten.
● Voor 'Volgende type score'-markten tellen punten na Touchdown (PAT of 2PT) niet
mee als scores. Voor deze markten zal het ontbreken van een meegetelde score (TD,
FG of Safety) ongeldig worden verklaard.
● Voor 'Next Team to Score' - markten tellen punten na Touchdown (PAT of 2PT) niet
als scores. Voor deze markten zal het ontbreken van een mee getelde score (TD, FG of
Safety) voor elk van beide teams ongeldig worden verklaard.
● Voor de 'Touchdownscorer'-markten wordt de touchdownscorer gedefinieerd als de
speler die in het bezit is van de bal in de tegenovergestelde eindzone. Een
touchdown-scorer is nooit de speler die voor de score gooit.
● Voor elke markt waar 'Turnover' een potentieel resultaat is, wordt de turnover
beschouwd als winnaar indien het defensieve team in het bezit van de bal komt:
1. In het geval van een onderschepping of het laten vallen van de bal, die
vervolgens weer wordt laten vallen en het aanvallende team weer in het bezit is
van de bal, zal de markt worden verwerkt met een turnover als de winnaar en zal
een nieuwe ronde beginnen met de volgende snap van de bal.
2. Een turnover uit downs zal worden verwerkt met de turnover als winnaar.
3. Voor de 'Resultaat team drive'-markten zullen gemiste FG, geblokkeerde FG
en alle punts ook als turnover worden verwerkt.
● Voor elke relevante markt zal elke drive die eindigt als gevolg van de voltooiing van
de helft of het spel en die niet expliciet resulteert in een van de vermelde resultaten,
ongeldig worden verklaard.
● Voor een TD-scorer-markt:
1. Wanneer een touchdown wordt gescoord door een lid van het special team
van het team, wordt deze gescoord als een DEF/ST TD, ook al is de scorespeler
een individuele selectie.
2. Wanneer een touchdown wordt gescoord door een lid van de defensive line
van het team, wordt deze gescoord als een DEF/ST touchdown.
3. Wanneer een touchdown wordt gescoord door de offensive line van het
team, is het scorende individu, als deze optie wordt genoemd, de winnaar zijn. Als
de scores niet op de lijst staan, wordt 'een andere offensieve scorer' als de
winnaar beschouwd.
● Voor markten waar geen prijs voor een gelijkspel wordt aangeboden en het resultaat
een gelijkspel is of geen winnaar kan worden bepaald, worden de inzetten
terugbetaald.
● Voor Outright/Toernooimarkten worden weddenschappen afgehandeld op
de officiële posities aan het einde van de laatste wedstrijd van het seizoen of
relevante play-offwedstrijd. Alle wijzigingen na deze fase zullen niet tellen
voor afwikkelingsdoeleinden.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden Fair Catch-trappen verwerkt als pogingen tot
fieldgoals.
● Voor Player Prop-markten worden alle weddenschappen op een speler die
op nfl.com als "inactief" wordt vermeld, ongeldig verklaard. Alle andere
weddenschappen blijven staan.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


SuperLive-markten


● Als een SuperLive-markt aan het einde van het spel niet is opgelost, zijn
weddenschappen ongeldig, bijv. als er na de aangegeven tijd geen van de vermelde
fouten zijn.
● Weddenschappen die worden geplaatst in verband met een spelronde die wordt
gewist, bijv. vanwege een uitdaging of een geaccepteerde overtreding, worden niet
gebruikt en blijven actief.
● SuperLive-markten worden verwerkt op basis van nfl.com


Fout


● Als er compenserende overtredingen plaatsvinden, wordt er geen
gebeurtenis als winnaar beschouwd en blijven de weddenschappen actief.
● Een overtreding moet worden aanvaard om als offensive of defensive te
worden aangemerkt.


Run of pass-poging


● Voor verwerkingsdoeleinden hoeft een poging niet succesvol te zijn.
● In het geval van een sack wordt het spel niet geclassificeerd als een run of
een pass- poging, en blijven alle weddenschappen op Volgende run- of
pass-pogingen in het spel- actief.


Teamscore-drive


● Een defensieve touchdown of safety komt niet in aanmerking.
● Volgende TD-methode: Pass of run?
● In het geval van een ander type touchdown, bijv. kick-off return, interceptie
of een ander type, blijven weddenschappen actief en worden ze verwerkt bij de
volgende touchdown.


Volgende Rush


● Een sack wordt niet beschouwd als een rush-poging.


Team eerste down


● Een touchdown wordt beschouwd als een eerste down.
● Een gemaakt fieldgoal wordt niet als een eerste down beschouwd.
● Alle punts worden geacht te betekenen dat het punt-team geen eerste down
heeftbehaald, ook al dwingt het punt-team een turnover op het punt-return. Nepof
mislukte punt- pogingen die resulteren in een eerste down zullen echter
worden gescoord als een eerste gewonnen down.
● Als het verdedigende team het aantal yards bereikt dat nodig is voor een
eerste down, maar in hetzelfde spelronde de bal laat vallen en de bal door het
tegenovergestelde team wordt opgepakt, wordt de spelronde niet als een eerste
down beschouwd.
● De inzet op Eerste down gehaald staat voor een hele drive, niet alleen de
volgende spelronde. Als er een inzet op Eerste down gehaald wordt geplaatst bij
de derde down en het offensieve team haalt het niet bij de derde down maar wel
bij de vierde, dan worden alle weddenschappen op een Eerste down gehaald als
winnaars geclassificeerd.


Fieldgoal


● In het geval van een nep-fieldgoal, een mislukte snap of een andere
gebeurtenis die niet resulteert in een poging tot een fieldgoal-trap, zijn alle
Gemaakte goals- of Gemiste goals- weddenschappen ongeldig.


Volgende pass-poging


● Weddenschappen blijven actief totdat een van beide teams een poging tot een
pass doet.


Volgende score


● Gepoogde maar gemiste fieldgoals komen niet in aanmerking.
● Safeties tellen niet mee


Pass voltooid


● Intercepties tellen niet als een voltooide pass.
● Weddenschappen blijven actief totdat een van beide teams een pass voltooit.


Volgende overtreding


● Overtredingen die worden afgewezen tellen niet mee.
● Als beide teams overtredingen maken in dezelfde spelronde, wordt geen van
beide geacht eerst de overtreding te hebben begaan en blijven alle live 'Volgende
overtreding'- weddenschappen actief.


Resultaat van fieldgoal?


● Fieldgoal moet worden gepoogd om de inzet te laten staan


De chains verplaatsen


● De markt zal worden verwerkt op basis van het resultaat van het spel.
Overtredingen die plaatsvinden nadat het spel voorbij is, worden niet in
aanmerking genomen.
● Een turnover of touchdown telt als een nieuwe eerste down.
● Een safety wordt verwerkt als 2e en 11+.


Aussie Rules


● De weddenschap blijft staan totdat de reguliere speeltijd is voltooid, tenzij anders
vermeld.
● De weddenschappen worden verwerkt op basis van statistieken van het officiële
bestuursorgaan AFL op http://www.afl.com.au
● Wanneer een wedstrijd wordt afgebroken of uitgesteld en binnen 24 uur na afloop
van de oorspronkelijke geplande datuminzet wordt gespeeld, blijven de
weddenschappen staan. Zo niet, dan worden weddenschappen ongeldig verklaard na
afloop van een periode van 24 uur.
● Voor weddenschappen op hele wedstrijden en handicapweddenschappen zal
eenwedstrijd die na de reguliere speeltijd eindigt in gelijkspel de inzet terugbetaald
krijgen tenzij het gelijkspel een selectie op de markt is.
● Voor handicapweddenschappen worden alle weddenschappen verwerkt op het
resultaat van de reguliere speeltijd (inclusief blessuretijd) en wordt verlenging
uitgesloten.
● Alle weddenschappen op quarter/halve markten worden verwerkt op basis van het
resultaat na de reguliere speeltijd (inclusief de blessuretijd), tenzij anders vermeld.
● In het geval dat een quarter/halve markt niet wordt afgerond, vervallen de
weddenschappen tenzij het specifieke marktresultaat reeds is vastgesteld.
● Alle weddenschappen op de markten voor totale score, goals, punten en behinds
worden verwerkt op basis van de reguliere speeltijd (inclusief de blessuretijd), tenzij
anders vermeld.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Badminton


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.


Bandy


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.


Honkbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Als een spel wordt afgebroken of uitgesteld voor de geplande starttijd, zijn alle
weddenschappen ongeldig.
● Als een spel wordt gestart maar wordt afgebroken voordat vier en een halve innings
zijn voltooid, zijn alle weddenschappen ongeldig.
● Als een spel wordt afgebroken nadat vier en een halve innings zijn voltooid maar vijf
innings niet zijn voltooid, worden alle weddenschappen op de winnaarsmarkt
verwerkt als het thuisteam wint, anders zijn alle weddenschappen ongeldig. Totaal
aantal runs- en handicap- markten worden ongeldig verklaard.
● Als een spel wordt afgebroken nadat vijf innings zijn voltooid maar acht en een halve
innings niet zijn voltooid, worden alle weddenschappen op de winnaarsmarkt
verwerkt volgens de score aan het einde van de laatste voltooide innings.Totaal aantal
runs en handicap-markten vervallen.
● Als een spel wordt afgebroken nadat de weddenschap is gestart, blijft het staan als
het binnen 24 uur vanaf hetzelfde punt opnieuw wordt gestart.
● Wanneer een spel wordt afgebroken en het spel niet binnen 24 uur wordt hervat, zijn
weddenschappen die na de laatste voltooide halve inning worden geplaatst ongeldig.
Totaal aantal runs- en handicap-markten worden ongeldig verklaard.
● Alle matchbets zijn inclusief extra innings indien gespeeld, tenzij anders vermeld.
● Alle weddenschappen op een individueel spel blijven staan, zelfs als er een wijziging
van pitcher plaatsvindt vanaf de tijd dat u de weddenschap plaatste tot de tijd dat het
spel begon. Een speler-pitcher-interactie is ongeldig als hij het spel niet start met ten
minste één pitch.
● Wanneer wedden op totaal aantal rins (boven/onder) of runlijnen, moet het spel
negen innings (acht en een half als het thuisteam voor staat) hebben om stand te
houden.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Basketbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement.
● Eventuele latere wijzigingen van het officiële resultaat worden genegeerd.
● Verlenging telt voor alle markten, behalve die welke specifiek voor de spelrondes
zijn of anderszins gespecificeerd.
● Als een spel om welke reden dan ook wordt afgebroken voordat de geplande
speelperiode is voltooid, zijn alle weddenschappen ongeldig, behalve de markten die
onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Bij weddenschappen op individuele spelers, d.w.z. boven/onder-punten, moet de
speler in het spel gebracht worden, anders zijn de weddenschappen ongeldig.
● Wanneer noteringen voor zowel outrights als handicapweddenschappen
beschikbaar zijn, worden alle weddenschappen verwerkt tegen de prijs voor hele
wedstrijden, tenzij de handicap of kwalificatieprijs specifiek is geselecteerd. We
kunnen ook weddenschappen op het resultaat in de rust aanbieden. Als er gelijkspel
aan het einde van de tweede spelronde is,
d.w.z. bij rust, zijn de weddenschappen ongeldig, tenzij de inzet een 3-way-selectie was
die de prijs voor gelijkspel omvatte.
● Wanneer een weddenschap resulteert in een gelijkspel en er geen prijs is genoteerd
voor gelijkspel, zijn alle weddenschappen ongeldig.
● Als een spel om welke reden dan ook wordt opgeschort en binnen 24 uur na de
oorspronkelijke tip-off wordt hervat, blijven de weddenschappen staan en worden ze
verwerkt op basis van het officiële resultaat. Als het spel niet binnen 24 uur wordt
hervat, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.
● SuperLive-markten worden verwerkt op basis van nba.com


Strandvoetbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals
vermeld door het bestuursorgaan van het evenement.
● Eventuele latere wijzigingen van het officiële resultaat worden genegeerd.
● Als de officiële website niet beschikbaar is of er significant bewijs is dat de
officiële scoreprovider onjuist is, gebruiken we onafhankelijk bewijs ter
ondersteuning van de verwerking van de weddenschap.
● Alle weddenschappen worden verwerkt na 36 minuten spelen, tenzij anders
aangegeven.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na
de geplande starttijd wordt voortgezet, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.


Beachvolleybal


● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Voor wedstrijden waarbij de wedstrijden gebruikmaken van een Golden set om te
bepalen welk team verder gaat, wordt de Golden set voor verwerkingsdoeleinden
genegeerd.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een team zich terugtrekt, zijn de weddenschappen ongeldig, behalve de markten
die onvoorwaardelijk zijn bepaald.


Boksen


● De officiële start van het gevecht is wanneer de klok voor de eerste ronde klinkt. Alle
weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat van het
bestuursorgaan. Latere beroepen of wijzigingen van het resultaat worden niet
meegeteld voor verwerkingsdoeleinden.
● Als een gevecht wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als het
gevecht niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig.Als de strijd
echter deel uitmaakt van een grotere competitie, zoals de Olympische spelen, blijven
de weddenschappen staan op voorwaarde dat de strijd plaatsvindt voor het einde van
het toepasselijke toernooi.
● Als een van de deelnemers wordt vervangen door een vervanger, zijn
weddenschappen op het oorspronkelijke gevecht ongeldig.
● Als het geplande aantal rondes wordt gewijzigd, zijn weddenschappen op basis van
het aantal rondes of die verwijzen naar een specifieke ronde ongeldig.
● Totaal aantal rondes: Wanneer een halve ronde wordt aangegeven, bepaalt 1 minuut
en 30 seconden van de betreffende ronde de helft die de over/onder bepaalt.
● Als een boxer de volgende ronde niet uitkomt, worden weddenschappen verwerkt op
het feit dat zijn/haar tegenstander het gevecht in de vorige ronde gewonnen heeft.
● Als een gevecht wordt gestopt voordat het geplande aantal rondes is voltooid of als
een boxer is uitgeschakeld, worden weddenschappen verwerkt in de ronde waarin het
gevecht is gestopt. Als een puntenbesluit wordt toegekend voordat het geplande
aantal rondes is voltooid, worden weddenschappen verwerkt in de ronde waarin het
gevecht is gestopt. Als een boxer zich terugtrekt of wordt uitgeschakeld tussen
rondes of als een boxer niet reageert op de bel voor een ronde, worden de
weddenschappen verwerkt op basis van de vorige ronde.
● Weddenschappen met betrekking op 'winnen op punten', worden alleen als
gewonnen verwerkt als het geplande aantal rondes is voltooid.
● In het geval van een no-contest, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.
● Potentiële gevechten: We bieden soms noteringen op een gevecht voordat de datum
officieel bevestigd is. Deze zullen gedurende een bepaalde periode worden vermeld
onder 'potentiële gevechten'. Als het gevecht niet plaatsvindt tijdens deze
gespecificeerde tijd, zijn weddenschappen ongeldig.


Cricket

Matchbets


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat.
● Alle weddenschappen op een wedstrijd zijn ongeldig als de wedstrijd officieel met
'geen resultaat' wordt verklaard.
● Als een wedstrijd wordt beïnvloed door externe factoren (zoals slecht weer) en niet
wordt verklaard als een wedstrijd met 'geen resultaat', worden de weddenschappen
verwerkt op basis van de officiële competitieregel volgens het bestuursorgaan van het
evenement (dit omvat wedstrijden waarbij het resultaat wordt bepaald met de
Duckworth-Lewis-methode of waarbij het geplande aantal overs wordt verlaagd).

● Als een wedstrijd wordt beslist door middel van bijvoorbeeld het opgooien
van een munt, zijn de dead-heat regels van toepassing.
● Als een wedstrijd van locatie verandert, blijven de weddenschappen staan zolang de
locatie niet veranderd is naar het veld van de tegenstander (of in het geval van
internationale wedstrijden, zolang de locatie in hetzelfde land blijft).
● Als een testmatch eindigt in een gelijkspel, zijn dead heat-regels van toepassing en
worden alle weddenschappen op gelijkspel als verloren beschouwd. Voor
dagwedstrijden (binnenlands en internationaal) geldt dat, als we geen prijs voor
gelijkspel hebben genoteerd en de officiële competitieregels geen winnaar verklaren,
dead heat-regels van toepassing zijn.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 24 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, zullen de weddenschappen op die wedstrijd
blijven staan tenzij zij met wederzijdse instemming worden geannuleerd. Als de
opnieuw gespeelde wedstrijd niet binnen
24 uur na de oorspronkelijke starttijd plaatsvindt, zijn alle weddenschappen op de
oorspronkelijke wedstrijd ongeldig.


Wedden op een serie/toernooi


● Als een serie om enige reden wordt afgebroken voordat het geplande aantal spellen
heeft plaatsgevonden, of als het geplande aantal spellen vanwege
weersomstandigheden of andere redenen wordt ingeperkt en een winnaar van de
serie/toernooi niet officieel is verklaard, wordt het team dat aan het einde van de
laatste wedstrijd die in de serie wordt gespeeld, als winnaar beschouwd voor
verwerkingsdoeleinden.
● Als een serie om enige reden wordt afgebroken voordat het geplande aantal spellen
heeft plaatsgevonden, of als het geplande aantal spellen wordt ingeperkt vanwege
weersomstandigheden of andere redenen, zijn weddenschappen op de score in de
serie ongeldig.
● Als een serie om enige reden wordt afgebroken voordat het geplande aantal spellen
heeft plaatsgevonden, of als het geplande aantal spellen wordt ingeperkt vanwege
weersomstandigheden of andere redenen, wordt de speler die voor staat op het
moment van voltooiing van de laatste wedstrijd die in de serie wordt gespeeld, als
winnaar beschouwd voor het verwerken van weddenschappen op Beste slagman van
de serie (run scorer) Beste bowler van de serie (wicket taker).
● Als een serie om enige reden wordt afgebroken voordat het geplande aantal spellen
heeft plaatsgevonden, zijn de weddenschappen die na de laatste voltooide wedstrijd
zijn geplaatst ongeldig.


Manier van volgende uitschakeling


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald door de manier waarop het team dat
slaat de volgende keer wordt uitgeschakeld. Als een slagman zich om welke reden dan
ook terugtrekt nadat uw inzet geplaatst is, wordt de inzet verwerkt bij de volgende
uitschakeling. Als er geen verder uitschakelingen meer zijn nadat uw inzet geplaatst
is, en voordat de innings sluiten, is uw inzet ongeldig.


Val van volgende wicket


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald door de totaal aantal innings-runs dat
een team scoort op de val van de genoemde wicket (bijvoorbeeld '5e wicket'). Als een
slagman zich om welke reden dan ook terugtrekt, wordt de inzet verwerkt op het
totaal bij de val van de volgende wicket. Als er geen uitschakelingen meer zijn voordat
de innings sluiten omdat het team zijn doel verklaart of bereikt, worden de
weddenschappen verwerkt op basis van het totale aantal inning-runs aan het einde
van de innings. Als het sluiten van de innings te wijten is aan slecht weer, zal de markt
ongeldig zijn tenzij de markt reeds is verwerkt.


Beste slagman


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald op de slagman met de hoogste
individuele score in een individuele inning. Weddenschappen op de beste slagman
voor testmatches zijn alleen van toepassing op de eerste innings van elk team. Er zal
een aparte markt zijn voor elk team in de wedstrijd (d.w.z. elke slagman wordt alleen
vergeleken met zijn eigen teamgenoten).
● Als een slagman zich terugtrekt en zijn innings niet hervat, blijft zijn score staan.
Weddenschappen die worden geplaatst op een speler die niet in de eerste elf begint,
zijn ongeldig. Weddenschappen geplaatst op een speler in de eerste elf blijven staan,
of ze nu slaan of niet. Als twee of meer spelers als Beste slagman gelijk eindigen, zijn
onze dead heat- regels van toepassing overeenkomstig paragraaf 1.4.
● Weddenschappen op de Beste slagman zijn ongeldig als de innings onvoldoende
gespeeld worden:
(a) In testmatches zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig als minder
dan 50 overs in de innings worden gebowld, tenzij alle teamleden voor dat punt uit zijn.
(b) In dagwedstrijden (50 over) zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig
als er geen 20 overs worden gebowld, tenzij het team uit is of de wedstrijd voor dat punt
is afgelopen.
(c) In Twenty20-wedstrijden zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig als
er geen 10 overs worden gebowld, tenzij het team uit is of de wedstrijd voor dat punt is
afgelopen.
(d) In Hundred-wedstrijden zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig als
er geen 50 ballen worden gebowld, tenzij het team uit is of de wedstrijd voor dat punt is
afgelopen.
(e) bij T10-wedstrijden zijn de weddenschappen op de Beste slagman ongeldig als er
geen 6 overs worden gebowld, tenzij het team uit is of de wedstrijd voor dat punt is
voltooid.


Beste wicket-taker


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald op de bowler met de meeste wickets in
een individuele inning. Weddenschappen op de Beste wicket-taker voor testmatches
zijn alleen van toepassing op de eerste innings van elk team. Er zal een aparte markt
zijn voor elk team in de wedstrijd (d.w.z. elke bowler wordt alleen vergeleken met zijn
eigen teamgenoten).
● Als een bowler zich terugtrekt en niet verder speelt, zal het aantal wickets dat hij
heeft genomen blijven staan. Weddenschappen die worden geplaatst op een speler
die niet in de eerste elf begint, zijn ongeldig. Weddenschappen geplaatst op een speler
in de eerste elf blijven staan, of ze nu bowlen of niet. Als twee of meer spelers als
Beste wicket-taker gelijk eindigen, zijn onze dead heat-regels van toepassing
overeenkomstig paragraaf 1.4.
● Weddenschappen op de Beste wicket-taker zijn ongeldig als de innings onvoldoende
gespeeld worden:
(a) In testmatches zijn weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig als minder
dan 50 overs in de innings worden gebowld en het team niet verklaart en het team niet
helemaal uit is;
(b) In dagwedstrijden (met uitzondering van Twenty20-wedstrijden) zijn
weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig als het geplande aantal overs met
meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit is en geen doel heeft
bereikt om de wedstrijd te winnen.
(c) In Twenty20-wedstrijden zijn weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig
als het geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet
helemaal uit is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen.
(d) In Hundred-wedstrijden zijn weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig als
het geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet
helemaal uit is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen.
(c) In T10-wedstrijden zijn weddenschappen op de Beste wicket-taker ongeldig als het
geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit
is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen.


Slagman-runs


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald door het totale aantal runs dat een
genoemde slagman tijdens een innings scoort.
● Alleen runs van de genoemde slagman tellen mee. Extra's (bijv. wides, no-balls,
leg-byes, enz.) die tijdens de loop van de innings van die slagman voorkomen, tellen
niet mee als runs van die slagman. Als een slagman zich gewond terugtrekt, maar
later terugkeert naar slagmat, is het totale aantal runs dat de slagman tijdens de
innings scoort het eindresultaat. Als een slagman zich gewond terugtrekt en tijdens
die innings niet terugkomt, is de voor de verwonding verzamelde score het
eindresultaat.
● In wedstrijden met een beperkt aantal overs, tenzij de verwerking reeds is bepaald,
zijn weddenschappen op slagman-runs ongeldig als de wedstrijd minder overs heeft
dan de oorspronkelijke geplande speeltijd.
● In testmatches worden weddenschappen op slagman-runs verwerkt ongeacht de
lengte van een inning.


Innings-runs


● Het resultaat van deze markt wordt bepaald door het totale aantal runs dat een
team tijdens een innings scoort.
● In wedstrijden met een beperkt aantal overs, tenzij de verwerking reeds is bepaald,
zijn weddenschappen op innings-runs ongeldig als de wedstrijd minder overs heeft
dan de oorspronkelijke geplande speeltijd.
● In testmatches worden weddenschappen op innings-runs verwerkt ongeacht de
lengte van de innings.


Meeste Teamzessen


● Weddenschappen blijven staan tenzij het spel met meer dan 20% van het geplande
aantal overs wordt verminderd, of tenzij de verwerkt al is bepaald.


Matchbets op een speler


● In zowel wedstrijden met een beperkt aantal overs als testmatches blijven de
weddenschappen staan als beide spelers op een bepaald moment van de wedstrijd in
het spel staan. De speler die de meeste runs scoort van de twee die in de matchbet
zijn aangegeven, wordt als de winnaar beschouwd. Aangezien dit een Draw No
Bet-markt is, zullen weddenschappen ongeldig zijn als beide spelers hetzelfde aantal
runs scoren.
● In wedstrijden met een beperkt aantal overs, tenzij de verwerking reeds is bepaald,
zijn matchbets op een speler van de wedstrijd ongeldig als de wedstrijd minder overs
heeft dande oorspronkelijke geplande speeltijd.
● In testmatches blijven matchbets op een speler van de wedstrijd staan ongeacht de
lengte van de innings.


Totale wedstrijd-markten


● In wedstrijden met een beperkt aantal overs zijn weddenschappen op totale
wedstrijdmarkten op:
(a) fours;
(b) sixes;
(c) wides; en
(d) run-outs
ongeldig indien het geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd
(weergerelateerd of om enige andere reden) tenzij de verwerking van weddenschappen
reeds is vastgesteld.


Totaal aantal runs in volgende over


● Extra's en penaltyruns tellen mee. De weddenschappen blijven staan als de over
wordt voltooid, tenzij de verwerking van de weddenschappen al is bepaald.


Totaal 1e 6/15 overruns / Hoogste 1e 6/15


● Als een team om welke reden dan ook (ook vanwege het weer) het aangegeven
aantal overs niet voltooit, zijn de weddenschappen ongeldig tenzij de verwerking van
weddenschappen reeds is vastgesteld. Als het team dat het eerst slaat binnen het
genoemde aantal overs wordt uitgeworpen en de score wordt achterhaald, blijven
weddenschappen op 'Hoogste 1e 6/15' blijven staan.


Cricketspecials


● Alle 'Specials'-weddenschappen zijn ongeldig als de innings onvoldoende gespeeld
worden:
(a) In testmatches zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als minder dan 50
overs in de innings worden gebowld en het team niet verklaart en het team niet helemaal
uit is, tenzij de markt al is verwerkt.
(b) In dagwedstrijden zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als het geplande
aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit is en
geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen, tenzij de markt al is verwerkt.
(c) In Twenty20-wedstrijden zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als het
geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit
is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen, tenzij de markt al is verwerkt.
(d) In Hundred-wedstrijden zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als het
geplande aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit
is en geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen, tenzij de markt al is verwerkt.
(d) In T10-wedstrijden zijn weddenschappen op de Specials ongeldig als het geplande
aantal overs met meer dan 20% wordt verminderd en het team niet helemaal uit is en
geen doel heeft bereikt om de wedstrijd te winnen, tenzij de markt al is verwerkt.


Curling


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals
vermeld door het bestuursorgaan van het evenement.
● Eventuele latere wijzigingen van het officiële resultaat worden genegeerd.
● Als de officiële website niet beschikbaar is of er significant bewijs is dat de
officiële scoreprovider onjuist is, gebruiken we onafhankelijk bewijs ter
ondersteuning van de verwerking van de weddenschap.
● Weddenschappen worden verwerkt na afloop van eventuele extra rondes,
tenzij anders aangegeven.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.


Wielrennen


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat.
● Weddenschappen zijn ongeldig op een wielrenner die niet de startlijn
van een gespecificeerde race passeert.
● Wielrenners die de startlijn van de race/etappe passeren, maar niet over de finish
komen, worden als verliezer beschouwd.
● Als de duur of route van een race/etappe om welke reden dan ook wordt verkort of
gewijzigd, blijven de weddenschappen staan zolang er een officieel resultaat wordt
vermeld.
● Als een fase/etappe wordt geannuleerd of er geen officieel resultaat wordt
vermeld, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Podiumpresentaties tellen mee voor verwerkingsdoeleinden. Eventuele latere
wijzigingen van het resultaat worden voor verwerkingsdoeleinden genegeerd.
● Dead heat-regels zijn van toepassing tenzij anders vermeld.
● Matchbets:De weddenschappen blijven staan als beide genoemde fietsers
starten.Als beide benoemde fietsers starten maar niet eindigen, zijn de
weddenschappen ongeldig.


Darts


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat.
● Als een speler de wedstrijd niet start, d.w.z. geen darts gooit, zijn weddenschappen
op die wedstrijd ongeldig.
● Als een wedstrijd begint (er wordt ten minste één dart geworpen) maar niet is
voltooid, wordt de speler die naar de volgende ronde van de wedstrijd gaat geacht de
winnaar te zijn en zijn alle andere weddenschappen op de wedstrijd ongeldig, tenzij
het resultaat is bepaald.
● Op markten die afhankelijk zijn van een gepland aantal sets en/of rondes, bv.
correcte score, wanneer het geplande aantal te spelen sets/rondes of de wedstrijd
om geen enkele reden wordt gewijzigd, worden alle weddenschappen ongeldig
verklaard, tenzij het resultaat reeds is vastgesteld.
● Wanneer geen gelijkspeloptie wordt aangeboden, zijn de dead heat-regels van
toepassing.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Amusement/Specials

Algemene regels


● Markten zijn 'All-in, run or not' tenzij anders vermeld.
● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat, tenzij
anders vermeld.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing.


Sportpersoonlijkheid van het jaar


● Weddenschappen worden verwerkt op basis van het officiële resultaat zoals
gegeven tijdens de avond van de ceremonie.
● Alle weddenschappen op selecties die niet genomineerd waren voor de finale,
worden verwerkt als verloren.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing.


Eurovisie songfestival


● Alle weddenschappen blijven staan, ongeacht of de selectie vóór de finale wordt
uitgeschakeld.
● In het geval van een gelijkspel worden de officiële regels voor gelijkspel gebruikt om
de winnaar te bepalen.
● Als geen officiële regels voor gelijkspel worden gebruikt, kunnen dead heat-regels
van toepassing zijn.


Big Brother/Celebrity Big Brother


● Zodra de deelnemer het Big Brother-huis is binnengegaan, blijven weddenschappen
staan.
● Iedereen die het huis tijdens de competitie binnenkomt, komt in aanmerking om te
winnen. Dit betekent dat de uiteindelijke winnaar mogelijk niet wordt vermeld in de
weddenschap op het moment van plaatsing van de weddenschap.
● Als twee of meer deelnemers op een bepaalde uitzettingsmarkt worden uitgezet en
de volgorde van uitzetting duidelijk is, zal dit voor verwerkingsdoeleinden worden
gebruikt. Als devolgorde van uitzetting onduidelijk is, zijn de dead-heat regels van
toepassing. Uitgezette en weggelopen deelnemers worden verwerkt als verliezers.
● Een deelnemer die om een andere reden dan een uitzetting vertrekt voordat een
nominatieronde heeft plaatsgevonden, wordt voor die uitzetting als een non-runner
beschouwd en kan er een Regel 4-aftrek van toepassing zijn.
● Elke deelnemer die door openbare stemming wordt uitgezet of om een andere reden
het huis verlaat, zal als verliezer worden verwerkt. Als een deelnemer echter opnieuw
wordt toegelaten, zullen de oorspronkelijke weddenschappen blijven staan.


Andere reality-TV en Topman/-vrouw


● Iedereen die op enig moment aan de competitie deelneemt, komt in aanmerking om
te winnen. Dit betekent dat de uiteindelijke winnaar mogelijk niet wordt vermeld in de
markt op het moment van plaatsing van de weddenschap.
● Als twee of meer deelnemers op een bepaalde uitzettingsmarkt worden uitgezet en
de volgorde van uitzetting duidelijk is, zal dit voor verwerkingsdoeleinden worden
gebruikt. Als devolgorde van uitzetting onduidelijk is, zijn de dead-heat regels van
toepassing. Uitgezette en weggelopen deelnemers worden verwerkt als verliezers.
● Een deelnemer die om een andere reden dan een uitzetting vertrekt voordat een
nominatieronde heeft plaatsgevonden, wordt voor die uitzetting als een non-runner
beschouwd en kan er een Regel 4-aftrek van toepassing zijn.
● Elke deelnemer die door openbare stemming wordt uitgezet of om een andere reden
het huis verlaat, zal als verliezer worden verwerkt. Als een deelnemer echter opnieuw
wordt toegelaten, zullen de oorspronkelijke weddenschappen blijven staan.


Volgende eliminatie


● Als een deelnemer vrijwillig vertrekt of uit de show wordt verwijderd, wordt dit niet
geclassificeerd als eliminatie en worden weddenschappen verwerkt als verloren.
● Wanneer tijdens het programma meer dan één persoon wordt geëlimineerd, telt de
eerste persoon die wordt geëlimineerd als volgende eliminatie, ongeacht het aantal
getelde stemmen.
● Nep-eliminaties tellen niet mee voor verwerkingsdoeleinden. Geëlimineerde
deelnemers moeten het huis permanent verlaten zonder onmiddellijke
terugkeerdatum.


Floorball


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.


Zaalvoetbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan of de officiële website van het evenement. Latere wijzigingen
tellen niet mee.
● Indien een wedstrijd wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig, behalve
markten waar het resultaat vóór het afbreken van de wedstrijd werd bepaald.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als de
wedstrijd niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig. Als de
wedstrijd echter deel uitmaakt van een grotere competitie, zoals de Olympische
spelen, zullen de weddenschappen blijven staan als de wedstrijd plaatsvindt voor het
einde van het toepasselijke toernooi.
● In situaties waarin het evenement wordt gespeeld op een andere locatie dan die op
de lijst, blijven alle weddenschappen op het evenement staan als de wedstrijd niet
wordt verplaatst naar het veld van de tegenspeler en dat het thuis- en uitteam voor
een genoemde wedstrijd niet worden omgekeerd, in dat geval zijn weddenschappen
ongeldig.
● Alle markten (behalve eerste/tweede helft, verlenging en penalty shoot-out)
worden verwerkt op de reguliere speeltijd.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


GAELIC FOOTBALL


● Weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat van de
GAA-wedstrijd. Eventuele latere wijzigingen of diskwalificaties worden voor
verwerkingsdoeleinden genegeerd.
● Tenzij specifiek vermeld, worden alle Gaelische sportweddenschappen verwerkt op
basis van de reguliere speeltijd. Dit is inclusief blessuretijd en exclusief verlenging.
● Als geen van beide teams speelt, zijn weddenschappen ongeldig.
● Elke weddenschap op een wedstrijd die voor het einde van de reguliere speeltijd
wordt afgebroken, is ongeldig, behalve voor markten waar het resultaat vóór de
beëindiging werd bepaald.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld maar binnen 48 uur wordt gespeeld, blijven alle
weddenschappen staan. Als de wedstrijd buiten deze periode van 48 uur wordt
gespeeld, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Alle weddenschappen op de markten voor totale score, goals en punten worden
verwerkt op basis van de reguliere speeltijd (inclusief de blessuretijd), tenzij anders
vermeld.


Golf

Algemene regels


● Weddenschappen op spelers die niet deelnemen zijn ongeldig.
● Een speler neemt deel aan een ronde of toernooi zodra hij/zij voor de eerste keer
heeft geslagen.
● Elk proces dat wordt gebruikt om een winnaar te bepalen, bv. play-off, extra ronde
enz. telt mee voor verwerkingsdoeleinden. Elke latere diskwalificatie of wijziging van
het resultaat wordt genegeerd.
● Wanneer tijdens een toernooi om welke reden dan ook het geplande aantal holes
wordt verminderd, worden de weddenschappen die vóór de laatste voltooide ronde
zijn geplaatst, op basis van het officiële resultaat verwerkt.
● Op alle markten kan een Regel 4-aftrek van toepassing zijn.
● Wanneer een speler/team zich terugtrekt of na de eerste slag wordt
gediskwalificeerd, worden weddenschappen die voor hun laatste slag zijn geplaatst,
als verloren beschouwd. Weddenschappen die na hun laatste slag worden geplaatst,
zijn ongeldig.
● De resultaten op het moment van de presentatie van de trofee zijn definitief. Latere
diskwalificaties of wijzigingen in posities door bestuursorganen tellen niet mee voor
verwerkingsdoeleinden.
● De resultaten van de officiële bestuursinstantie zullen worden gebruikt om alle
resultaten vast te stellen.
● Outrights die worden geplaatst voordat een besluit wordt genomen om een toernooi
te starten op een andere baan dan die oorspronkelijk gepland was om op te spelen,
zijn ongeldig.
● Weddenschappen op toernooien waarvan de start wordt uitgesteld, zijn ongeldig
wanneer zij niet binnen tien dagen na de geplande startdatum beginnen.
● Weddenschappen die zijn verwerkt voor het afbreken van een toernooi blijven staan.
● Alle weddenschappen die na het spelen worden geplaatst en voor het afbreken van
een toernooi, zijn ongeldig.
● De vier toernooien die als majors worden geclassificeerd zijn:
● USPGA
● US Masters
● US Open
● Open Championship
● Weddenschappen op spelers die de cut halen of missen, blijven staan als er een
officiële cut is. Wanneer spelers op meer dan één punt worden geëlimineerd, wordt de
verwerking gebaseerd op de eerste cut.
● Bij elke matchbet met twee deelnemers, waarbij geen gelijkspeloptie wordt
aangeboden, zijn weddenschappen ongeldig.


Outrights, Top 5/10/20, Hoogste natie/regio, Leider einde ronde


● Als er geen officieel resultaat is, zijn weddenschappen ongeldig.
● Outrights die na de laatste voltooide ronde wordt geplaatst, is ongeldig.
● Als er gelijkspel is tussen meer dan één speler of team voor de laagste score na de
laatste ronde en er kan op geen enkele wijze een outright-winnaar worden bepaald,
zijn dead heat- regels van toepassing.


Wedden op toernooigroep


● Als alle spelers in de groep de cut missen, worden weddenschappen verwerkt op de
speler met de hoogste positie op het leaderboard op dat moment.
● Als slechts één speler de cut haalt, maar het toernooi om welke reden dan ook niet
afrondt, wordt de speler voor verwerkingsdoeleinden nog steeds als winnaar
beschouwd.
● Weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat, ongeacht of het
geplande aantal holes of rondes wordt gewijzigd.


Matchbets op ronde/toernooi


● Als er geen gelijkspel wordt aangeboden in een wedstrijd met twee spelers en
dezelfde score wordt geregistreerd, zijn weddenschappen ongeldig.
● Wanneer een gelijkspel optreedt voor de winst in een 3-ball, zijn dead heat-regels
van toepassing.
● Play-offs tellen niet mee in een ronde-matchbet.
● Als een speler zich terugtrekt of tijdens de gespecificeerde ronde/toernooi wordt
gediskwalificeerd, wordt de andere speler als de winnaar beschouwd. Als beide
spelers zich terugtrekken of worden gediskwalificeerd, zijn weddenschappen
ongeldig.
● Als een speler de aangegeven ronde/toernooi niet start, zijn weddenschappen
ongeldig.
● Matchbets op een ronde blijven staan, ongeacht of de aangegeven pairings samen
spelen. De speler met de laagste score in de ronde wordt beschouwd als de winnaar
tegen zijn/haar tegenstander, ook als de pairings werden gewijzigd en ze niet samen
speelden.
● In matchbets op toernooien geldt dat, als één speler de cut mist, de andere speler
wordt verwerkt als winnaar. Als beide deelnemers de cut missen, wordt de speler met
de laagste score voor de cut beschouwd als de winnaar. Een speler die zich na de cut
terugtrekt of gediskwalificeerd wordt, verslaat elke speler die de cut niet heeft
gehaald.
● Voor rondes/toernooien die het Stableford-scoresysteem gebruiken, wordt de
hoogste puntenscorer als de winnaar beschouwd.
● Weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat, ongeacht of het
geplande aantal holes of rondes wordt gewijzigd.


Matchplay-wedstrijd


● Als een of beide spelers/teams niet starten, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als er geen gelijkspeloptie wordt aangeboden en de spelers/teams dezelfde
score registreren, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Wanneer er extra holes nodig zijn om een resultaat te bepalen, tellen deze
mee voor verwerking.


Fourballs/Foursomes/Singles


● De voltooiing van een wedstrijd wordt bepaald door de officiële toernooiresultaten.
● Als spelers/teams gelijk staan wanneer de wedstrijd is voltooid en er geen
gelijkspeloptie wordt aangeboden, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Als een speler/team zich terugtrekt of wordt gediskwalificeerd, worden
weddenschappen op die speler/dat team verwerkt als verloren.


Fourball/Foursome/Singles van sessie/dagwinnaar en Correcte score


● Voorspel welk team de meeste punten binnen de opgegeven sessie scoort.
● De verwerking is gebaseerd op het aantal punten dat uit de geplande wedstrijden
wordt gescoord, ongeacht wanneer deze zijn voltooid.
● Weddenschappen blijven staan, ongeacht of bepaalde pairings/groepen gewijzigd zijn.
● Als een van de geplande sessiewedstrijden om welke reden dan ook niet is voltooid,
worden de weddenschappen ongeldig verklaard tenzij het resultaat van de markt
reeds is vastgesteld.
● Als een speler wordt gediskwalificeerd, worden weddenschappen op die speler
verwerkt als verloren.
● Als de geplande indeling van een sessie/dag wordt gewijzigd, zijn alle
weddenschappen op die sessie/dag ongeldig.
● Als het totale aantal officieel voltooide wedstrijden niet
overeenkomt met het pre-toernooischema, zijn de weddenschappen op
Correcte score ongeldig.


Trofee opheffen


● Als competitie als gelijkspel eindigt en het team dat de titel verdedigt de trofee krijgt
toegekend volgens de competitieregels, wordt dit team als de winnaar beschouwd.
● Mocht de competitie eindigen in een gelijkspel en de trofee gedeeld wordt met meer
dan één deelnemer, dan zijn dead heat-regels van toepassing tenzij een prijs voor
gelijkspel wordt aangeboden op het moment van plaatsing van de weddenschap.


Money Lists


● De weddenschappen worden verwerkt volgens de regels van de betreffende officiële
tour.
● Inzetten worden geretourneerd voor weddenschappen op spelers die niet
deelnemen aan een toernooi op de gespecificeerde tour in het jaar/seizoen.


Winnaar volgende hole


● Als er gelijkspel is tussen meer dan één speler met de beste score, wordt 'Geen
enkele winnaar' beschouwd als de winnende selectie voor verwerkingsdoeleinden.
● De weddenschappen blijven staan als alle spelers ten minste één slag op de
opgegeven hole maken. Als een speler niet deelneemt, zijn alle weddenschappen
ongeldig.


Groepsscore volgende hole


● De weddenschappen blijven staan als alle spelers het betreffende hole voltooien. Als
een speler niet deelneemt of om welke reden dan ook de hole niet voltooit, zijn alle
weddenschappen ongeldig.


Score volgende hole


● Als de genoemde speler de hole om welke reden dan ook niet voltooit, zijn alle
weddenschappen ongeldig.


SuperLive - Winnaar hole 1-9, 10-18 of X-Z, Par 3/4/5-winnaar


● Als er gelijkspel is tussen meer dan één speler met de beste score, wordt 'Geen
enkele winnaar' beschouwd als de winnende selectie.
● De weddenschappen blijven staan als alle spelers ten minste één slag op de eerste
van de opgegeven holes maken. Als een speler niet deelneemt, zijn alle
weddenschappen ongeldig.


Windhondenrennen


● Weddenschappen worden geaccepteerd voor geselecteerde windhondenrennen.
● Weddenschappen op windhondenrennen kunnen worden geplaatst op een
boxnummer of op een hondennaam. Als u een weddenschap plaatst op een
boxnummer, wordt een weddenschap verwerkt op de box, ongeacht of er al dan niet
een reservehond wordt ingezet. Als een weddenschap wordt geplaatst op de naam
van de hond en de hond een non-runner is, is de weddenschap ongeldig.
● Weddenschappen op windhondenrennen worden verwerkt op basis van het officiële
resultaat dat na afloop van het evenement wordt aangekondigd. Als een winnaar na
de aankondiging van het officiële resultaat wordt uitgeschakeld, heeft de
diskwalificatie geen invloed op de verwerking van de weddenschap.
● Als een windhond uit een race wordt gehaald, worden alle weddenschappen die
voorafgaand aan de terugtrekking op die race zijn geplaatst, verwerkt met SP.
● Weddenschappen op een ongeldige race, die later opnieuw wordt uitgevoerd,
worden als volgt verwerkt:
o Enkele weddenschappen (inclusief enkele Forecasts en Tricasts) -
alle weddenschappen blijven staan.
o Weddenschappen tegen een vroege prijs op een ongeldige race
worden teruggedraaid naar de SP voor de her-run.
● Zie Forecast-weddenschappen, Tricast-weddenschappen, matchbets bij de sectie
over paardenrennen met betrekking tot Forecast-weddenschappen,
Tricast-weddenschappen en matchbets, aangezien deze regels ook van toepassing
zijn op windhonden.
● In het geval van een non-runner zijn match- en speciale weddenschappen ongeldig.


Handbal


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals
vermeld door het bestuursorgaan of de officiële website van het evenement.
Eventuele latere wijzigingen worden genegeerd.
● Als de officiële website niet beschikbaar is of er significant bewijs is dat de
officiële scoreprovider onjuist is, gebruiken we onafhankelijk bewijs ter
ondersteuning van de verwerking van de weddenschap.
● Indien een wedstrijd wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig,
behalve markten waar het resultaat vóór het afbreken van de wedstrijd werd
bepaald.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als de
wedstrijd niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig. Als de
wedstrijd echter deel uitmaakt van een grotere competitie, zoals de Olympische
spelen, zullen de weddenschappen blijven staan als de wedstrijd plaatsvindt voor
het einde van het toepasselijke toernooi.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Paardenrennen

Algemene regels


● Weddenschappen worden geaccepteerd op rennen die worden georganiseerd
volgens de officiële regels van het grondgebied waar ze worden gehouden.
● Win single- en Each-way-weddenschappen bij Britse en Ierse rennen worden
verwerkt als Eerste over de finish – op het realtime resultaat als de paarden de
finishlijn passeren. Daarnaast betalen we volgens de gewijzigde officiële resultaten
die de Pers Association (PA) vóór de Weigh-in heeft goedgekeurd.
● Diskwalificaties na de Weigh-in hebben geen invloed op de verwerking van
weddenschappen.
● Eerste over de finish is niet van toepassing op het volgende:
o Paarden die de verkeerde koers volgen
o Paarden die bij Weigh-in het verkeerde gewicht dragen
o Paarden waarvan de jockeys niet aan Weigh-in voldoen
o Ante-post-weddenschappen
o Forecast- en Tricastweddenschappen
o Ongeldige races of wanneer een onjuist resultaat is aangekondigd
o Speciale markten, inclusief maar niet beperkt tot Niet-genoemde favorieten
en Tweede favorieten, Forecasts en Tricasts, Insurebet, Alleen plaats, Betting
without, Subraces, Each-way extra, Wincrease, Matchbets en Finisht als
tweede/derde
● Weddenschappen die geaccepteerd worden op niet-Britse en Ierse rennen worden
verwerkt volgens het officiële PA-resultaat.
● Weddenschappen worden niet geaccepteerd voor Arabische rennen in het Verenigd
Koninkrijk.
● Wanneer een weddenschap is geaccepteerd tegen de startprijs (SP) en er geen
officiële SP of niet-officiële SP (buiten de renbaan) wordt uitbetaald, worden de
weddenschappen verwerkt tegen de laatste prijs die voor elke renner op het off-time
tijdstip wordt getoond.
● Weddenschappen zijn ongeldig in de volgende situaties:
o Als een race wordt geannuleerd of afgebroken.
o De voorwaarden van de rennen worden gewijzigd, zoals beschreven in
de Tattersalls-regels, met inbegrip van locatie en ondergrond.
o Als er slechts één paard deelneemt aan een race.
o Als alle runners de race niet correct voltooien.
● Als een race wordt uitgesteld maar later op de geplande dag plaatsvindt,
blijven alle weddenschappen op die race staan.
● Alle noteringen zijn afhankelijk van fluctuatie en de geplaatste weddenschappen
worden verwerkt tegen de prijs op het moment dat de weddenschap werd bevestigd.


Meervoudige weddenschappen


● De win- en positie-elementen van Each-way meervoudige weddenschappen
worden afzonderlijk verwerkt: Win-to-win en place-to-place.


Beste noteringen-garantie (Best Odds Guaranteed - BOG)


● BOG is van toepassing op enkele en meervoudige weddenschappen in rennen waar
Win single-weddenschappen en Each-way-weddenschappen worden aangeboden.
● Wanneer de officiële SP hoger is dan de vroege of vaste prijs, worden de
weddenschappen verwerkt tegen de hogere SP.
● Alleen van toepassing op Britse en Ierse races.
● Alleen van toepassing op weddenschappen die op de dag van de race(s) zijn geplaatst.
● BOG is niet van toepassing op speciale markten, inclusief maar niet beperkt tot
Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten, Forecasts en Tricasts, Insurebet,
Alleen plaats, Betting without, Subraces, Each-way extra, Wincrease, Matchbets en
Finisht als tweede/derde.
● Net als bij alle aanbiedingen en concessies behouden wij ons het recht voor om BOG
te allen tijde te weigeren bij een klant.


Dead heats


● Als twee of meer paarden op dezelfde plaats in een race eindigen, wordt de
verwerking berekend door de inzet te delen door het aantal paarden die gelijk
eindigden, vermenigvuldigd met de prijs van de selectie.


Terugtrekkingen/non-runners - Tattersalls, regel 4


● Wanneer een paard onder de opdracht van de starter wordt teruggetrokken, of door
de starter officieel wordt geacht geen deel te nemen aan de race, wordt dit paard
beschouwd als een non-runner. Inzetten op dergelijke selecties worden terugbetaald.
Ante Post-weddenschappen vormen hierop de uitzondering.
● Voor weddenschappen op de resterende runners in een race kan een Tattersalls
regel 4-aftrek gelden. Het deductieniveau wordt bepaald door de prijs van de
non-runner op het moment van de plaatsing van de weddenschap.
● Weddenschappen op paarden op aangepaste markten met een of meer uit de markt
genomen paarden kunnen ook onder regel 4 vallen.
● Regel 4 gebruikt de volgende formule om het bedrag te berekenen op elke £ 1 winst
wordt afgetrokken:
o 1/9 (1,11) of korter 90 p
o 2/11 t/m 2/17 (1,18 t/m 1,12) 85 p
o 1/4 t/m 1/5 (1,25 t/m 1,20) 80 p
o 3/10 t/m 2/7 (1,30 t/m 1,29) 75 p
o 2/5 t/m 1/3 (1,40 t/m 1,33) 70 p
o 8/15 t/m 4/9 (1,53 t/m 1,45) 65 p
o 8/13 t/m 4/7 (1,62 t/m 1,57) 60 p
o 4/5 t/m 4/6 (1,80 t/m 1,66) 55 p
o 20/21 t/m 5/6 (1,95 t/m 1,83) 50 p
o gelijk tot 6/5 (2,00 tot 2,20) 45 p
o 5/4 t/m 6/4 (2,25 t/m 2,50) 40 p
o 13/8 t/m 7/4 (2,625 t/m 2,75) 35 p
o 15/8 t/m 9/4 (2,875 t/m 3,25) 30 p
o 5/2 t/m 3/1 (3,5 t/m 4,0) 25 p
o 10/3 t/m 4/1 (4,33 t/m 5,0) 20 p
o 9/2 t/m 11/2 (5,5 t/m 6,5) 15 p
o 6/1 t/m 9/1 (7,0 t/m 10,0) 10 p
o 10/1 t/m 14/1 (11,0 t/m 15,0) 5 p
o boven 14/1 (15,0) geen aftrek
● Indien twee of meer terugtrekkingen in één race plaatsvinden, mag de totale aftrek
niet hoger zijn dan 90 p per pound.


Ante-post


● Ante Post-weddenschappen worden geaccepteerd als 'All in, run or not', ingevuld of
niet.
● Ante Post-weddenschappen worden als verloren beschouwd als een selectie niet
deelneemt. Er wordt geen regel 4-aftrek toegepast op winnende ante
post-weddenschappen.
● Soms kunnen we 'non-runner, no bet' toepassen die klanten recht geeft op restitutie
als hun selectie niet rent. Dit is van toepassing tijdens de vastgestelde gepubliceerde
tijden.
● Wanneer een race wordt uitgesteld, blijven de weddenschappen staan totdat deze
plaatsvindt, tenzij de initiële entry-fase opnieuw wordt geopend. In dit geval zijn
weddenschappen ongeldig.
● Als een race wordt afgebroken of ongeldig wordt verklaard, zijn
ante-post-weddenschappen ongeldig.
● Wanneer op hetzelfde paard wordt gewed om twee of meer races te winnen bij
meervoudige ante-post-weddenschappen, worden speciale verlaagde noteringen
aangeboden (gerelateerde contingentieregel).
● Stewards kunnen het aantal paarden in een race verminderen als er tijdens de
overnight- aangifte te veel blijven om veiligheidsredenen.
Ante-post-weddenschappen op paarden die verplicht worden teruggetrokken, zijn
ongeldig en inzetten worden geretourneerd. In deze omstandigheden worden van de
winnende weddenschappen op de race deducties toegepast, afhankelijk van de
prijs/prijzen van het uit de markt genomen paard/paarden op het moment van de
terugtrekking, overeenkomstig Tattersalls Rule 4.
● Ante-post-weddenschappen worden verwerkt tegen de prijs- en positienoteringen
die op het moment van aanvaarding worden toegepast. Wij behouden ons het recht
voor om onjuiste prijs- en positienoteringen te wijzigen.
● Ante-post-weddenschappen worden binnen 48 uur beëindigd, waarna regel 4 van
toepassing is op alle weddenschappen in het geval van een non-runner en inzetten
worden terugbetaald wanneer een selectie niet rent.


Reserves


● Wanneer er een reservesysteem bestaat, is regel 4 niet van toepassing wanneer de
reserves niet rennen.
● Regel 4 is van toepassing wanneer een reserve een race betreedt, maar vervolgens
wordt teruggetrokken.
● Zodra vermeld wordt of de reserves wel of niet rennen, zal er een nieuw boek
worden gevormd tot de eerste verschijning op de baan.


Win- en Each-way-singles


● Win single-weddenschappen zijn beschikbaar voor alle races. U kunt kiezen voor een
prijs indien beschikbaar of voor de SP.
● Each-way-weddenschappen (waarbij 50% van de totale inzet op winst staat en 50%
op de positie) worden aangeboden voor de meeste races. Each-way wordt bepaald
door het aantal runners en het type race. Tenzij anders vermeld, zijn dit de volgende:
a. Handicaps met 16 of meer lopers: 1/4 noteringen eerste vier posities
b. Handicaps met 12 tot 15 lopers: 1/4 noteringen eerste drie posities
c. Alle handicaps van 8-11 lopers en alle niet-handicaps van 8 of meer lopers:
1/5 noteringen eerste drie posities
d. Alle races van vijf, zes of zeven lopers: 1/4 noteringen eerste twee posities
e. Races met vier runners of minder: Win only. Het positiedeel van
eenEach- way-weddenschap gaat automatisch over naar het Win single-deel.
● Als er non-runners zijn na het plaatsen van een weddenschap kan dit van invloed
zijn op de positienoteringen.


Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten


● Weddenschappen op niet-genoemde favorieten worden alleen geaccepteerd met
SP. Dit is de runner met de laagste SP.
● Weddenschappen op Niet-genoemde tweede favorieten worden alleen
geaccepteerd met SP. Dit is de runner met de een na de laagste SP.
● Als twee of meer runners de laagste SP hebben, worden de weddenschappen gelijk
verdeeld over het aantal favorieten met de laagste SP. Dit is inclusief Niet-genoemde
tweede favoriete- weddenschappen.
● Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten kunnen niet worden opgenomen in
de Forecast- of Tricast-weddenschappen.


Forecast weddenschappen


● Straight forecasts, Reversed forecasts en Gecombineerde forecasts zijn toegestaan.
o Straight forecast: Twee paarden geselecteerd om als eerste en tweede in de
juiste volgorde over de finish te komen.
o Reversed forecast: Twee paarden geselecteerd om eerst en tweede in
willekeurige volgorde over de finish te komen.
o Gecombineerde forecast: Drie of meer paarden zijn geselecteerd, die als
eerste en tweede in willekeurige volgorde over de finish komen.
● Forecasts zijn beschikbaar in races met drie of meer runners.
● Als geen prijs wordt behaald, worden alle Forecast-weddenschappen verwerkt
volgens de computerberekende forecast-uitbetalingen van de industrie.
● Als een Forecast wordt geaccepteerd voor een race waar geen uitbetaling is
vermeld, is deze ongeldig.
● Als een non-runner is geselecteerd in een Straight of Reversed forecast, wordt de
weddenschap verwerkt als een Win single-weddenschap met SP op de resterende
selectie.
● Als een non-runner is geselecteerd in een
Gecombineerde forecast, zijn alle weddenschappen met de non-runner
ongeldig.
● Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten worden niet geaccepteerd in
forecasts.


Tricast-weddenschappen


● Straight tricasts en gecombineerde tricasts worden geaccepteerd.
o Straight tricast: Drie paarden geselecteerd om als eerste, tweede en derde
in de juiste volgorde over de finish te komen.
o Gecombineerde tricast: Drie of meer paarden zijn geselecteerd, die als
eerste, tweede en derde in willekeurige volgorde over de finish komen.
● Tricasts worden geaccepteerd op handicap-races waar acht of meer paarden
worden vermeld en ten minste zes rennen.
● Als geen prijs wordt behaald, worden alle Tricast-weddenschappen verwerkt
volgens de computerberekende Tricast-uitbetalingen van de industrie.
● Als er vijf paarden of minder lopen, zijn alle tricast-weddenschappen ongeldig.
● Als een Straight tricast wordt geaccepteerd op een race waarbij geen
Tricast-uitbetaling wordt vermeld, wordt deze verwerkt als een computerberekende
Forecast-uitbetaling op de genoemde selecties om als eerste en tweede te eindigen,
waarbij de selectie die is genomineerd om als derde te eindigen, wordt genegeerd.
● Als een Gecombineerde tricast wordt geaccepteerd op een race waarbij geen Tricastuitbetaling
wordt vermeld, wordt deze verwerkt als een Gecombineerde straight
forecast, met de eerste en de tweede plaats in willekeurige volgorde en met de
proportionele totale inzet.
● Als één non-runner is geselecteerd, wordt de Tricast verwerkt als een Straight
forecast op de resterende twee selecties.
● Als één non-runner is geselecteerd in een Gecombineerde tricast, wordt de
weddenschap verwerkt als een Reversed forecast op de andere twee selecties.
● Als er twee non-runners zijn geselecteerd in een Tricast, is de weddenschap ongeldig.
● Als minder dan drie runners een race eindigen, wordt er een Tricast-uitbetaling
vermeld op basis van die runners die over de finish kwamen.
● Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten worden niet geaccepteerd in Tricasts.


Insurebet 2/3/4/5 plaatsen


● Each-way-weddenschappen worden niet geaccepteerd.
● Inzetten worden uitbetaald bij selecties die niet winnen maar eindigen binnen het


aangegeven aantal plaatsen.


● In het geval van non-runners blijft het aantal verzekerde posities staan, behalve in
gevallen waarin het veld wordt verlaagd tot gelijk aan het aantal betaalde posities, in
welk geval alle weddenschappenpen ongeldig zijn.
● Regel 4 kan van toepassing zijn.
● Beste noteringen-garantie is niet van toepassing.
Alleen plaats-markt
● Deze markt staat ook bekend als Positie 2/3/4/5 of Top 2/3/4-finish.
● Het aantal plaatsen waarop ingezet wordt, zal niet hoger zijn dan onze normale
Each-way- positienoteringen bij paardenrennen.
● Inzetten op non-runners worden terugbetaald, maar het aantal betaalde plaatsen
verandert niet als gevolg van niet-runners. Voor weddenschappen op resterende
paarden kan een regel4- aftrek gelden.


Betting without


● Van tijd tot tijd bieden we een Betting without-weddenschap aan op een race,
waarbij een bepaald paard wordt uitgesloten. De eindpositie van het genoemde paard
wordt voor verwerkingsdoeleinden genegeerd.
● Elke weddenschap wordt geaccepteerd volgens de standaard positienoteringen,
deze kunnen veranderen als gevolg van non-runners.
● Als het uitgesloten paard een non-runner wordt, worden alle weddenschappen
verwerkt met SP.
● In het geval van non-runners kunnen weddenschappen onderhevig zijn aan de
standaard regel 4-aftrek.
● Als de enige finisher het uitgesloten paard is, zijn alle weddenschappen ongeldig.


Subrace


● Een subrace sluit geselecteerde paarden uit van een race – niet-aangegeven
paarden worden genegeerd voor verwerkingsdoeleinden. Weddenschappen worden
verwerkt op basisvan het officiële resultaat.
● Standaard voorwaarden voor Each-way en Regel 4 zijn van toepassing.


Each-way extra


● Each-way extra biedt de mogelijkheid om each-way te wedden met een of twee extra
posities.
● Positienoteringen kunnen veranderen als gevolg van non-runners op dezelfde
manier als bij standaard Each-way-weddenschappen.
● Als een race wordt gereduceerd tot vier runners of minder, worden
Each-way extra- weddenschappen verwerkt als win-singles met SP voor de
totale inzet.
● Multiples worden niet geaccepteerd bij Each-way extra-weddenschappen.
● Voor Each-way extra-weddenschappen moet altijd een prijs worden behaald. SP is
niet beschikbaar.
● Beste noteringen-garantie is niet van toepassing op Each-way extra-weddenschappen.
● Standaardregels 4 zijn van toepassing.


Wincrease


● Met Wincreases kan de klant hogere noteringen selecteren door criteria voor
winnende afstand toe te voegen.
● Wincrease-weddenschappen zijn onderhevig aan regel 4-aftrek.
● Each-way-weddenschappen worden niet geaccepteerd bij Wincreases.
● Voor Wincreases moet altijd een prijs worden behaald. SP is niet beschikbaar.
● Beste noteringen-garantie is niet van toepassing op Wincrease-weddenschappen.


Matchbets


● Een matchbet bestaat uit het selecteren van twee bepaalde runners die voor de
andere in een race eindigen. Dead heat-regels zijn van toepassing tenzij er een prijs
voor gelijk spel beschikbaar wordt gesteld, bv. voor een handicap-matchbet.
● Als een van de twee selecties in een matchbet de race voltooit, blijft de
weddenschap staan, anders zijn matchbets ongeldig.


Finisht als tweede/derde


● Selecteer een paard die als tweede of derde eindigt in een race. Wordt verwerkt op
basis van het officiële resultaat.
● Each-way-weddenschappen worden niet geaccepteerd.
● Standaardregels 4 zijn van toepassing.
● Beste noteringen-garantie is niet van toepassing.
● Niet-genoemde favorieten en Tweede favorieten worden niet geaccepteerd.


IJshockey – NHL


● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van de officiële resultaten en
statistieken van het bestuursorgaan.
● Als een spel wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, tenzij een officieel resultaat wordt aangegeven.
Weddenschappen op alle reeds vastgestelde markten blijven staan.
● Verlengingen (met inbegrip van eventuele latere shoot-outs) tellen voor alle
markten, tenzij anders vermeld. In het geval van een shoot-out wordt het winnende
team één doel toegekend en telt dit waar van toepassing voor alle markten.
● Money Line: De weddenschappen blijven staan als in de 3e periode ten minste 15
minuten van de officiële tijd zijn verstreken.
● 60-minutenmarkten worden verwerkt op 60 minuten speeltijd. Verlengingen en
shoot-outs zijn tellen niet mee.
● 65-minutenmarkten zijn, indien van toepassing, inclusief alle verlenging- en
shoot-out-goals, en de één-goal-regel is op deze markten van toepassing.
● Speltotalen/Periodetotalen/Teamtotalen: Het totale resultaat van het spel is het
aantal gecombineerde goals van beide teams, inclusief verlenging. De
weddenschappen blijven staan als in de 3e periode moeten ten minste 15 minuten van
de officiële tijd zijn verstreken, tenzij het totaal al voorbij is. Als het totaal aantal goals
overeenkomt met de exacte notering, waarbij geen exacte prijs wordt aangeboden,
dan worden alle inzetten terugbetaald. Periodegoals zijn alleen van toepassing op die
specifieke periode en de hele periode moet worden uitgespeeld. Voor
weddenschappen op de derde periode telt een verlenging niet mee.
● Propositie ('prop')-markten: Verlenging telt mee voor alle propositiemarkten,
behalve die gebaseerd zijn op specifieke speelperiodes. De weddenschappen blijven
staan als in de 3e periode ten minste 15 minuten van de officiële tijd zijn verstreken.
● Een Pucklijnweddenschap is een weddenschap waarbij een selectie een handicap
krijgt. Het resultaat dat wordt gebruikt voor de verwerking is het resultaat van de
wedstrijd dat wordt aangepast met een handicap die beschikbaar is op het moment
dat de weddenschap wordt geplaatst. Bijvoorbeeld Tampa Bay +1,5 vs Calgary -1,5,
resultaat: Tampa Bay 2-3 Calgary. Tampa Bay wint op de handicap. Verlengingen tellen
mee voor alle Pucklijnenweddenschappen.
● Spelersprop-markten: De weddenschappen blijven staan als de respectievelijke
speler(s) is/zijn gestart. Verlenging telt mee voor alle propositiemarkten, behalve die
gebaseerd zijn op specifieke speelperiodes. De weddenschappen blijven staan als in
de 3e periode ten minste 15 minuten van de officiële tijd zijn verstreken.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen. Seizoensweddenschappen op het team dat de NHL wint, verwijzen
bijvoorbeeld naar de Stanley Cup-winnaars.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


IJshockey – Algemeen


● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van de officiële resultaten en
statistieken van het bestuursorgaan.
● Als een spel niet wordt gespeeld op de geplande datum, zijn alle weddenschappen
ongeldig.
● Alle algemene ijshockeyweddenschappen worden verwerkt voor 60 minuten
speeltijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verlenging telt niet mee
● Als een spel wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, tenzij een officieel resultaat wordt aangegeven.
Weddenschappen op alle reeds vastgestelde markten blijven staan.
● Elke periode van 20 minuten wordt behandeld als een afzonderlijke 'mini-wedstrijd'.
Een selectie moet meer goals scoren dan het andere team binnen de gekozen periode
om te winnen. Een bestaande score in de wedstrijd wordt niet overgedragen, en dus
start voor weddenschapsdoeleinden op periodes elke periode met 0-0.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen. Seizoensweddenschappen op het team dat de NHL wint, verwijzen
bijvoorbeeld naar de Stanley Cup-winnaars.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Motorsport


● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking zonder rekening
te houden met de resultaten van latere gebeurtenissen of diskwalificaties.
● Als een specifiek evenement wordt uitgesteld of afgebroken, blijven de
weddenschappen geldig als de gebeurtenis binnen 72 uur wordt voltooid. Als de
gebeurtenis niet binnen 72 uur wordt voltooid, zijn weddenschappen ongeldig,
behalve wanneer het resultaat al is bepaald.
● Alle markten worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom als verloren
worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing.


Head-to-Head-weddenschappen


● Als een of meer concurrenten niet starten, worden alle weddenschappen ongeldig
verklaard.
● Als alle concurrenten zijn gediskwalificeerd of anderszins zijn uitgesloten,
worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.
● Als beide concurrenten in een head-to-head hetzelfde resultaat behalen en er
geen gelijkspelopties worden aangeboden, worden alle weddenschappen
ongeldig verklaard.


Pesäpallo


● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.


Politiek


● Alle politieke weddenschappen blijven staan, of ze nu wel of niet meedoen. Een
benoemde kandidaat die zich terugtrekt of nooit aanvangt, wordt verwerkt als
verliezer.
● Bij elke verkiezing worden alleen singles geaccepteerd. Wanneer een meervoudige
weddenschap bij vergissing wordt geaccepteerd, worden de weddenschappen gelijk
verdeeld als enkele weddenschappen over de selecties.
● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van de totale uitgebrachte en
getelde stemmen op het moment van de verkiezingen. Latere juridische kwesties
tellen niet mee voor verwerkingsdoeleinden.
● Een kiesdistrict (zetel) waarin de verkiezing is uitgesteld vanaf de normale stemdag
telt niet mee voor het totaal.
● Dead heat-regels kunnen op alle markten van toepassing zijn.


Rugby League/Union


● Alle weddenschappen worden verwerkt op basis van 80 minuten spelen. Verlenging
heeft geen invloed op de verwerking van een weddenschap, tenzij deze weddenschap
is geplaatst op een verlengingswedmarkt.
● Wanneer noteringen voor zowel outrights als handicapweddenschappen
beschikbaar zijn, worden alle weddenschappen verwerkt tegen de prijs voor hele
wedstrijden, tenzij de handicapprijs specifiek is geselecteerd. Wanneer echter alleen
handicap-weddenschappen beschikbaar zijn, worden alle weddenschappen verwerkt
tegen de aangegeven handicapprijs en -voorwaarden.
● Als een handicap-weddenschap resulteert in een gelijkspel wanneer er geen prijs
voor gelijkspel werd aangegeven, zijn de weddenschappen ongeldig. Als een prijs
werd aangegeven voor gelijkspel, verliezen de weddenschappen op beide teams de
inzet en worden de weddenschappen op gelijkspel met handicap gewonnen.
● Als een wedstrijd wordt afgebroken voordat deze begint of voor het einde van de
tweede helft, zijn de weddenschappen ongeldig, behalve die waarbij het resultaat
onvoorwaardelijk is bepaald, bv. wanneer de Eerste try-scorer is vastgesteld.
● Penalty-try's worden genegeerd bij weddenschappen op Eerste try-scorer.
Weddenschappen zijn ongeldig voor spelers die zich niet op het veld bevinden voordat
de eerste try wordt gescoord.
● Penalty-try's tellen mee als geconverteerd.
● Voor de 'Try-scorer op elk moment'-markt zijn alle weddenschappen op spelers die
dewedstrijd niet starten ongeldig.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland binnen 24 uur na de
oorspronkelijke starttijd, blijven alle weddenschappen op die wedstrijd staan.
● Als een wedstrijd niet langer gespeeld wordt op de aangegeven locatie, blijven alle
weddenschappen op die wedstrijd staan zolang de locatie niet veranderd is naar het
veld van de tegenstander of in het geval van
internationale wedstrijden, zolang de locatie in hetzelfde land blijft.
● Verlenging - Verlenging met betrekking tot de relevante rugbymarkten wordt
gedefinieerd als elke geplande speelperiode tussen het einde van de tweede helft en
het einde van de wedstrijd.
● Verlenging is exclusief penalty shoot-outs. Alle markten voor verlenging beginnen
vanaf het begin van de verlenging en gebeurtenissen in de reguliere speeltijd
worden genegeerd.
● Als de verlenging (getimede of Golden point-verlenging) wordt gebruikt om een
winnaar te bepalen, zullen alle markten op basis van het resultaat van 80 minuten
worden verwerkt, tenzij specifiek wordt vermeld dat de verlenging meetelt voor de
markt.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.


Snooker


● De start van een snookerwedstrijd wordt beschouwd als break voor het eerste
frame, ook al is er een volgend rack in het eerste frame.
● Alle frames die door een late aankomst van een speler worden uitgesteld, tellen mee
voor de juiste verwerkingsdoeleinden.
● Als een speler een wedstrijd niet start, zijn alle weddenschappen op die speler of op
wedstrijden waarbij die speler betrokken is, ongeldig.
● In het geval van een re-rack zullen weddenschappen die voor het begin van het
frame worden geplaatst, blijven staan op alle markten waarvoor het resultaat niet is
vastgesteld en worden verwerkt zodra een resultaat is vastgesteld. Punten die voor
de re-rack frame zijn gescoord worden niet wordt meegenomen naar de re-rack.
Weddenschappen die na de breakvan het frame (en sinds een vorige re-rack) maar
voor een re-rack worden geplaatst, zijn ongeldig.
● Bij Correcte frame- en Totale frame-markten geldt dat als een wedstrijd wordt
voltooid zonder dat één speler voldoende frames wint om de wedstrijd te winnen op
basis van het geplande aantal frames, bv. door de terugtrekking of diskwalificatie van
een speler tijdens een wedstrijd, zijn alle weddenschappen op de Correcte frame- en
Totale frame-markten ongeldig.
● Voor de weddenschappen op Eerste kleur gepot worden ballen die als free ball of op
een foute stoot zijn gepot, genegeerd. De kleur moet geel, groen, bruin, blauw, roze of
zwart zijn. Bij weddenschappen op de Eerste rode gepotte bal geldt dat als een
bepaalde free ball tijdens een frame wordt gepot voordat een rode bal wordt gepot, de
persoon die de genoemde fee ball heeft gepot, verwerkt als winnaar van deze markt.
Ballen die worden gepot in een foute stoot worden genegeerd.
● Voor matchbetdoeleinden geldt dat als één speler zich terugtrekt of wordt
gediskwalificeerd nadat de wedstrijd al is gestart, dan wordt de speler die naar de
volgende ronde gaat, beschouwd als de winnaar van de wedstrijd. Alle andere
markten, zoals weddenschappen met correcte score, handicaps, enz., zijn dan
ongeldig. Zolang er een resultaat is, blijven alle weddenschappen staan, ongeacht de
vertraging van de wedstrijd of het tijdsbestek dat is genomen om de wedstrijd te
voltooien.
● Markten voor outrights worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het
officiële scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten
van latere onderzoeken of diskwalificaties.
● Outrights worden verwerkt als verloren indien de selectie niet deelneemt aan het
evenement.


Voetbal

Wedstrijd – Algemene regels


● Alle weddenschappen worden verwerkt na 90 minuten spelen, tenzij anders
aangegeven. Dit is inclusief de blessuretijd, maar exclusief verlenging of penalty
shoot-outs.
● Als de geplande lengte van een wedstrijd wordt gewijzigd, zijn alle weddenschappen
ongeldig tenzij het resultaat van de markt reeds is bepaald
● Wijzigingen van het resultaat na afloop van de wedstrijd tellen niet mee voor
verwerkingsdoeleinden.
● Als een wedstrijd om welke reden dan ook wordt uitgesteld, worden
weddenschappen ongeldig verklaard tenzij het spel opnieuw wordt gepland om
binnen 48 uur na de oorspronkelijke starttijd te worden gespeeld.
● Als een wedstrijd wordt afgebroken voor het fulltime fluitsignaal, zijn
weddenschappen ongeldig tenzij:
o De wedstrijd binnen 48 uur na de oorspronkelijke starttijd wordt voltooid.
o Het resultaat van de markt reeds is vastgesteld.
● Als een wedstrijd van locatie verandert, blijven de weddenschappen staan zolang de
locatie niet veranderd is naar het veld van de tegenstander (of in het geval van
internationale wedstrijden, zolang de locatie in hetzelfde land blijft).
● Markten met betrekking tot Eerste of tweede helft van de wedstrijd zijn van
toepassing op 45 minuten speeltijd, inclusief blessuretijd en verlenging.
● Als een wedstrijd niet uit twee perioden van 45 minuten bestaat (bv. 3 perioden van
30 minuten elk), zullen weddenschappen op de eerste helft worden verwerkt op basis
van goals die worden gescoord tussen het begin van het spel en minuut 44:59, en
weddenschappen op de tweede helft tussen minuut 45:00 en het einde van de
wedstrijd (inclusief blessuretijd en verlenging)
● Als een wedstrijd met twee delen wordt gereduceerd tot één deel op een neutrale
locatie, blijven weddenschappen op het zich te kwalificeren team staan. Als de
wedstrijd wordt gereduceerd tot een deel op de locatie van een van de deelnemers,
zijn weddenschappen ophet zich te kwalificeren team ongeldig.
● Als het tweede deel van een wedstrijd met twee delen wordt geannuleerd nadat het
eerste deel heeft plaatsgevonden, blijven de weddenschappen op het zich te
kwalificeren team voor of tijdens de eerste deel staan en verwerkt op basis van het
officiële resultaat. Weddenschappen die na het eerste deel van het zich te kwalificeren
team worden geplaatst, zijn ongeldig.
● De markten zullen worden verwerkt op basis van tv-insert en statistieken van de
Persvereniging, tenzij er duidelijk bewijs is dat deze statistieken niet correct zijn.
● Wanneer er geen officieel resultaat niet wordt vermeld, bv. op het aantal
hoekschoppen of bookingen, gebruiken we alle redelijke bewijsstukken uit
betrouwbare bronnen om een resultaat te bepalen.


Create-A-Bet


● Als één component van een Create-A-Bet ongeldig is, is de hele weddenschap ongeldig.


Outrights - Algemene regels


● De weddenschappen worden verwerkt op basis van de officiële competitietabel aan
het einde van de laatste wedstrijd van het seizoen. Wijzigingen zoals puntreducties
tellen na deze fase niet mee voor verwerkingsdoeleinden.
● Als een toernooi niet is voltooid, zullen de weddenschappen blijven staan als een
officieel resultaat wordt vermeld.
● Puntenverlagingen die vóór het einde van het seizoen zijn gemaakt, tellen mee.
● De weddenschappen op een team blijven staan als het team ten minste één
wedstrijd voltooit in de gespecificeerde competitie/seizoen.
● Bekerwedstrijden worden verwerkt voor het team dat de trofee onmiddellijk na het
laatste spel van de competitie opheft. Wijzigingen na deze fase tellen niet mee voor
verwerkingsdoeleinden.


Topscorer van competitie/toernooi


● Eigen doelen tellen niet mee.
● Besluiten van bestuursorganen om goals toe te kennen aan een andere goalscorer
tijdens een wedstrijd tellen mee. Een dergelijk besluit na afloop van de competitie of
het toernooi wordt niet meegeteld.
● Weddenschappen op alle spelers blijven staan, of ze nu aan de competitie of het
toernooi deelnemen of niet.
● Goals gescoord in 90 minuten en verlenging tellen mee.
● Tenzij anders vermeld tellen gescoorde doelen in penalty shoot-outs niet mee op de
Topscorer- markten.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing, tenzij anders
vermeld, zelfs als een speler een topscorer is, door een tiebreaker door een besturend
orgaan, bv. met de meeste voorzetten.
● In elke competitie tellen extra play-off-wedstrijden aan het einde van het reguliere
seizoen niet mee.
● Alleen goals die na kwalificatierondes binnen de gespecificeerde competitie zijn
gescoord, tellen mee voor verwerking.
● Voor de verwerking van Topscorers van het team-markten blijven weddenschappen
staan bij de transfer van de speler naar een ander team.


Markten voor kaarten en bookingpunten


● Alleen kaarten die worden getoond aan spelers die actief zijn op het veld tellen mee
voor het totaal aantal punten.
● Weddenschappen op spelers die niet meespelen in de wedstrijd zijn ongeldig.
● Getoonde kaarten aan niet-spelers tellen niet mee.
● Een kaart die wordt getoond na het laatste fluitsignaal telt niet mee, tenzij
toegekend door een Video Assistant Referee (VAR)-controle op een incident dat
plaatsvond voorafgaand aan het laatste fluitsignaal.
● Kaartmarkten: Gele kaart = 1 kaart, rode kaart = 2 kaarten. Een speler die twee gele
kaarten en vervolgens een rode kaart ontvangt = 3 kaarten. Drie kaarten is het
maximum dat elke speler kan ontvangen.
● Puntenmarkten: Gele kaart = 10 punten, rode kaart = 25 punten. Een speler die twee
gele kaarten en vervolgens een rode kaart ontvangt = 35 punten. 35 punten is het
maximum dat elke speler kan ontvangen.


Hoekschopmarkten


● Hoekschoppen die worden toegekend maar niet worden genomen, tellen niet mee
voor verwerkingsdoeleinden.
● Een opnieuw genomen hoekschop telt slechts als één hoekschop.


Eerste/volgende goalscorer-markten


● Spelers die niet oorspronkelijk werden genoteerd, tellen als winnaars
als ze het eerste/volgende goal scoren.
● Eigen goals tellen niet mee voor verwerking.
● Als een goal (geen eigen goal) wordt gescoord voordat een selectie het veld opkomt,
dan zijn de weddenschappen op die speler ongeldig.
● Weddenschappen die worden geplaatst op spelers die niet deelnemen, worden
ongeldig verklaard.
● Tenzij anders vermeld tellen verlenging en penalty shoot-outs niet mee.
● Wijzigingen in goalscorers door bestuursorganen na het laatste fluitsignaal
worden genegeerd.


Overige goalscorermarkten


● Spelers die niet oorspronkelijk werden genoteerd tellen als winnaars als ze scoren.
● Eigen goals tellen niet mee voor verwerking.
● Weddenschappen op alle spelers die deelnemen aan de wedstrijd blijven staan.
● Weddenschappen die worden geplaatst op spelers die niet deelnemen, worden
ongeldig verklaard.
● Tenzij anders vermeld tellen verlenging en penalty shoot-outs niet mee.
● Wijzigingen in goalscorers door bestuursorganen na het laatste fluitsignaal
worden genegeerd.


Markten voor schoten op schotel op doel


● Weddenschappen die worden geplaatst op spelers die niet deelnemen,
worden ongeldig verklaard.
● Tenzij anders vermeld tellen verlenging en penalty-shoot-outs niet mee.
● De verwerking van markten zal worden bepaald aan de hand van OPTA-gegevens.
● Wijzigingen in OPTA-gegevens na het laatste fluitsignaal worden genegeerd.


SuperLive - Algemene regels


● Alle weddenschappen die niet in de volledige speeltijd worden bepaald, zijn ongeldig.
● Wanneer een gebeurtenis uiteindelijk wordt geannuleerd als gevolg van een
interventie van de Video Assistant Referee (VAR), wordt de gebeurtenis geacht niet te
hebben plaatsgevonden.


Volgende spelhervatting


● Voorspel of de volgende spelhervatting na een bepaalde minuut een
ingooi, vrije trap, doeltrap of hoekschop zal zijn.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden hoekschoppen, doeltrappen en
ingooien geacht te zijn opgetreden zodra de bal de doellijn of zijlijn passeert. Vrije
trappen worden geacht te zijn opgetreden op het moment dat de scheidsrechter
het fluitsignaal geeft om de overtreding, buitenspel of andere inbreuk te
signaleren waarvoor de vrije trap wordt toegekend.
● Het moment waarop de ingooi, vrije trap, doeltrap of hoekschop
daadwerkelijk wordt genomen, is niet relevant voor de daaruit voortvloeiende
doeleinden, zolang de gebeurtenis uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal de
zijlijn passeert op minuut 44:55, maar de werkelijke ingooi niet wordt genomen
voordat het fluitsignaal voor de rust klinkt, dan wordt de ingooi niet geacht te zijn
opgetreden. Als de ingooi echter wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de
blessuretijd van de eerste helft, dan is minuut 44:55 de tijd waarop de markt wordt
toegepast.
● Weddenschappen die niet zijn verwerkt op het fluitsignaal voor de rust, gaan
mee naar de tweede helft.
● Weddenschappen die niet zijn verwerkt op het fluitsignaal voor het einde
van de wedstrijd zijn ongeldig.


Binnen één minuut


● Voorspel of er binnen het gespecificeerde tijdkader van één minuut een
hoekschop, buitenspel, booking of goal zal plaatsvinden.
● Er kunnen meerdere winnende elementen zijn. De volgorde van
gebeurtenissen is niet relevant zolang de geselecteerde gebeurtenis binnen de
minuut plaatsvindt.
● Een rode kaart telt als booking.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden hoekschoppen en goals geacht te zijn
opgetreden zodra de bal de doellijn passeert. Buitenspel wordt geacht te zijn
opgetreden op het moment dat de scheidsrechter op het fluitje blaast en
buitenspel signaleert. Bookingen worden verwerkt wanneer de scheidsrechter de
speler een kaart toont.
● Het moment waarop de hoekschop of vrije trap van het buitenspel
daadwerkelijk wordt genomen, is niet relevant voor de van toepassing zijnde
doeleinden, als de gebeurtenis uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal op
minuut 44:55 over de zijlijn gaat, maar de hoekschop niet wordt genomen voordat
fluitsignaal voor de rust klinkt, wordt er geen hoekschop geacht te zijn
opgetreden. Als de hoekschop echter wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de
blessuretijd van de eerste helft, dan is minuut 44:55 de tijd waarop de markt
wordt toegepast.
● De eerste helft sluit op minuut 44:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de eerste helft, d.w.z. na minuut 45:00 en voor het fluitsignaal
van de rust, tellen niet mee.
● De tweede helft sluit op minuut 89:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de tweede helft, d.w.z. na minuut 90:00, tellen niet mee.


Live in vijf minuten

● Voorspel of er binnen het gespecificeerde tijdskader van vijf minuten een
hoekschop, buitenspel, booking of goal zal plaatsvinden.
● Er kunnen meerdere winnende elementen zijn. De volgorde van
gebeurtenissen is niet relevant zolang de geselecteerde gebeurtenis binnen het
tijdskader van vijf minuten plaatsvindt.
● Een rode kaart telt als booking.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden hoekschoppen en goals geacht te zijn
opgetreden zodra de bal de doellijn passeert. Buitenspel wordt geacht te zijn
opgetreden op het moment dat de scheidsrechter op het fluitje blaast en
buitenspel signaleert. Bookingen worden verwerkt wanneer de scheidsrechter de
speler een kaart toont.
● Het moment waarop de hoekschop of vrije trap van het buitenspel
daadwerkelijk wordt genomen, is niet relevant voor de van toepassing zijnde
doeleinden, als de gebeurtenis uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal op
minuut 44:55 over de zijlijn gaat, maar de hoekschop niet wordt genomen voordat
fluitsignaal voor de rust klinkt, wordt er geen hoekschop geacht te zijn
opgetreden. Als de hoekschop echter wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de
blessuretijd van de eerste helft, dan is minuut 44:55 de tijd waarop de markt
wordt toegepast.
● De eerste helft sluit op minuut 44:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de eerste helft, d.w.z. na minuut 45:00 en voor het fluitsignaal
van de rust, tellen niet mee.
● De tweede helft sluit op minuut 89:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de tweede helft, d.w.z. na minuut 90:00, tellen niet mee.


Race in vijf minuten


● Voorspel welke gebeurtenis het eerst zal plaatsvinden uit de volgende opties
binnen het gespecificeerde kader van vijf minuten: Vijf hoekschoppen en/of vrije
trappen, vijf ingooien, één goal of geen van de gebeurtenissen.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden hoekschoppen, goals en ingooien
geacht te zijn opgetreden zodra de bal de doellijn of zijlijn passeert, terwijl vrije
trappen geacht worden te zijn opgetreden op het moment dat de scheidsrechter
het fluitsignaal geeft om de overtreding, buitenspel of een andere fout te
signaleren waarvoor de vrije trap wordt toegekend.
● Het moment waarop de ingooi, vrije trap of hoekschop daadwerkelijk wordt
genomen, is niet relevant voor de daaruit voortvloeiende doeleinden, zolang de
gebeurtenis uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal de zijlijn passeert op
minuut 44:55, maar de werkelijke ingooi niet wordt genomen voordat het
fluitsignaal voor de rust klinkt, dan wordt de ingooi niet geacht te zijn opgetreden.
Als de ingooi echter wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de blessuretijd van
de eerste helft, dan is minuut 44:55 de tijd waarop de markt wordt toegepast.
● De eerste helft sluit op minuut 44:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de eerste helft, d.w.z. na minuut 45:00 en voor het fluitsignaal
van de rust, tellen niet mee.
● De tweede helft sluit op minuut 89:59. Gebeurtenissen die plaatsvinden in de
blessuretijd van de tweede helft, d.w.z. na minuut 90:00, tellen niet mee.


Actie van beide teams


● Voorspel of beide teams een ingooi nemen of voorspel of beide teams binnen
een bepaalde tijd een vrije trap zullen nemen.
● Voor verwerkingsdoeleinden worden ingooien geacht te hebben
plaatsgevonden zodra de bal de zijlijn passeert, terwijl vrije trappen geacht
worden te hebben plaatsgevonden op het moment dat de scheidsrechter het
fluitsignaal geeft om de vrije trap aan te geven.
● Het moment waarop de ingooi of vrije trap daadwerkelijk wordt genomen, is
niet relevant voor de daaruit voortvloeiende doeleinden, zolang de gebeurtenis
uiteindelijk maar plaatsvindt. Bijv. Als de bal op minuut 44:55 over de doellijn gaat,
maar de hoekschop niet wordt genomen voordat fluitsignaal voor de rust klinkt,
wordt er geen hoekschop geacht te zijn opgetreden. Als de hoekschop echter
wordt genomen op minuut 45:30 tijdens de blessuretijd van de eerste helft, dan is
minuut 44:55 de tijd waarop de markt wordt toegepast.


Snel doel


● Voorspel of een doel zal worden gescoord binnen een periode van 60
seconden na een strafschop, hoekschop of vrije trap, die allemaal 'gevaarlijke
trap' worden genoemd.
● De markt voor snelle doelen zal beschikbaar komen zodra de scheidsrechter
een gevaarlijke trap heeft toegekend. Het wedkader is dan actief en sluit een paar
seconden voordat de trap wordt genomen.
● Zodra de markt is gesloten, verschijnt er een teller van 60 seconden, die de
tijd oplicht waarin een doel moet worden gescoord om de weddenschap winnend
te maken.
● Voor verwerkingsdoeleinden wordt een goal verwerkt zodra de bal over de
doellijn komt.


Squash

● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een wedstrijd niet voldoet aan de geplande indeling, zijn alle weddenschappen
op de wedstrijd ongeldig.

Tafeltennis

● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan van het evenement. Eventuele latere wijzigingen van het
officiële resultaat worden genegeerd.
● Wanneer een wedstrijd niet wordt voltooid, zijn de weddenschappen ongeldig,
behalve voor markten die onvoorwaardelijk zijn bepaald.
● Als een wedstrijd wordt onderbroken of uitgesteld en niet binnen 48 uur na de
geplande starttijd wordt voortgezet, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een wedstrijd niet voldoet aan de geplande indeling, zijn alle weddenschappen
op de wedstrijd ongeldig.

Tennis

Algemene regels

● Weddenschappen blijven in de volgende gevallen staan:
o Een verandering van locatie, of van binnenbaan naar buitenbaan of omgekeerd
o Een verandering van speelbaangrond
o Een wijziging in de dag/tijd waarop een wedstrijd gepland is
o Als het Fast 4-formaat binnen een toernooi wordt gebruikt
o Willekeurige vertragingen binnen een wedstrijd
● Als een wedstrijd om welke reden dan ook wordt uitgesteld of afgebroken, voor of
tijdens het spel, met inbegrip van terugtrekking, zijn de weddenschappen ongeldig
tenzij het resultaat van de markt reeds is vastgesteld.
● De markten moeten daadwerkelijk zijn bepaald voor verwerking. Als de wedstrijd
bijvoorbeeld eindigt met terugtrekking in de eerste set met de score op 4-4, zou de
eerste set met een totaalgrens van 9,5 ongeldig worden verklaard, aangezien het
werkelijke aantal op het moment van terugtrekking slechts acht bedroeg.
● Een wedstrijd wordt geacht te zijn gestart bij de eerste serve.
● Een tiebreak of Champions tiebreaks telt als één spel.
● Dead heat-regels zijn van toepassing op elke handicap-inzet die resulteert in een
gelijkspel wanneer gelijkspel niet werd aangeboden.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.

Correcte score/winnaar van de set

● De set moet volledig worden gespeeld, anders zijn weddenschappen ongeldig.

Juiste score voor set/match

● Als het geplande aantal sets wordt gewijzigd of de wedstrijd niet op natuurlijke
wijze wordt beëindigd, zijn de weddenschappen ongeldig.
● Als een wedstrijd wordt bepaald door een match-tie-break, wordt de
match-tie-break beschouwd als de 3e set. Wedden op sets wordt verwerkt als 2-1
voor de winnaar van de match-tie-break.

Handicap set

● Als het geplande aantal sets in de op deze markt wordt gewijzigd, zijn
weddenschappen op deze markt ongeldig.
● Als de wedstrijd om welke reden dan ook niet is voltooid, zijn weddenschappen
ongeldig.

Volgende winnaar game/punt

● Als het aangegeven spel/punt niet is voltooid of als de scheidsrechter een
strafspel/-punt toekent, zijn weddenschappen ongeldig.

UFC/MMA

Algemene regels

● Alle weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat van het
bestuursorgaan. Latere beroepen of wijzigingen van het resultaat worden niet
meegeteld voor verwerkingsdoeleinden.
● De officiële start van het gevecht is wanneer de klok voor de eerste ronde klinkt.
● Als een resultaat foutief wordt voorgelezen, worden weddenschappen verwerkt op
het gecorrigeerde resultaat.
● Als een gevecht wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als het
gevecht niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een van de deelnemers wordt vervangen door een vervanger, zijn
weddenschappen op het oorspronkelijke gevecht ongeldig.
● Als het geplande aantal rondes wordt gewijzigd, zijn weddenschappen op basis van
het aantal rondes of die verwijzen naar een specifieke ronde ongeldig.
● Totaal aantal rondes: Wanneer een halve ronde wordt aangegeven, bepalen 2 minuut
en 30 seconden van de betreffende ronde de helft die de over/onder bepaalt.
● Als de geplande duur van de ronde wordt gewijzigd, zijn weddenschappen ongeldig.
● Als een vechter de volgende ronde niet uitkomt, worden weddenschappen verwerkt
op het feit dat zijn/haar tegenstander het gevecht in de vorige ronde gewonnen heeft.
● Als een gevecht wordt gestopt voordat het geplande aantal rondes is voltooid of als
een vechter is uitgeschakeld, worden weddenschappen verwerkt in de ronde waarin
het gevecht is gestopt. Als een puntenbesluit wordt toegekend voordat het geplande
aantal rondes is voltooid, worden weddenschappen verwerkt in de ronde waarin het
gevecht is gestopt. Als een vechter zich terugtrekt of wordt uitgeschakeld tussen
rondes of als een vechter niet reageert op de bel voor een ronde, worden de
weddenschappen verwerkt op basis van de vorige ronde.
● Weddenschappen met betrekking op 'winnen op punten', worden alleen als
gewonnen verwerkt als het geplande aantal rondes is voltooid.
● In het geval van een no-contest of technische terugtrekking wordt vermeld, worden
weddenschappen ongeldig verklaard.

Volleybal

● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan of de officiële website van het evenement. Latere wijzigingen
tellen niet mee.
● Als de officiële website niet beschikbaar is of er significant bewijs is dat de officiële
scoreprovider onjuist is, gebruiken we onafhankelijk bewijs ter ondersteuning van de
verwerking van de weddenschap.
● Indien een wedstrijd wordt afgebroken, zijn alle weddenschappen ongeldig, behalve
markten waar het resultaat vóór het afbreken van de wedstrijd werd bepaald.
● Als een wedstrijd wordt uitgesteld en opnieuw gepland om binnen 48 uur na de
oorspronkelijke starttijd plaats te vinden, blijven de weddenschappen staan. Als de
wedstrijd niet binnen 48 uur plaatsvindt, zijn weddenschappen ongeldig. Als de
wedstrijd echter deel uitmaakt van een grotere competitie, zoals de Olympische
spelen, zullen de
weddenschappen blijven staan als de wedstrijd plaatsvindt voor het einde van het
toepasselijke toernooi.
● Als een spellocatie wordt gewijzigd, blijven de weddenschappen staan op
voorwaarde dat het thuisteam officieel als zodanig is aangewezen op de nieuwe
locatie, anders zijn de weddenschappen ongeldig.
● In het geval van door de scheidsrechter gedwongen aftrek van punten, worden
officiële resultaten gebruikt voor de verwerking.
● Voor wedstrijden waarbij de wedstrijden gebruikmaken van een Golden set om te
bepalen welk team verder gaat, wordt de Golden set voor verwerkingsdoeleinden
genegeerd.
● Markten voor outrights worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom
als verloren worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● Tenzij anders vermeld en wanneer de organisatie het passend acht om na afloop van
het zogeheten reguliere seizoen de nodige rondes, wedstrijden of reeksen wedstrijden
(bv. play- offs, play-outs, postseason) op te nemen om de classificatie, de winnaars
van de competities, de promotie/degradatie enz. te bepalen, zullen de resultaten en
uitkomsten van deze wedstrijden voor verwerkingsdoeleinden van tickets die
verwijzen naar de classificatie, promotie, degradatie enz. van de Final League
meetellen.
● Alle evenementen worden verwerkt op basis van de prijsuitreiking of het officiële
scoreblad van de competitie, zonder rekening te houden met de resultaten van latere
gebeurtenissen of diskwalificaties.

Wintersport

● De weddenschappen worden verwerkt volgens het officiële resultaat zoals vermeld
door het bestuursorgaan of de officiële website van het evenement. Latere wijzigingen
tellen niet mee.
● Als een specifiek evenement wordt uitgesteld of afgebroken, blijven de
weddenschappen geldig als de gebeurtenis binnen 72 uur wordt voltooid. Als de
gebeurtenis niet binnen 72 uur wordt voltooid, zijn weddenschappen ongeldig,
behalve wanneer het resultaat al is bepaald.
● Alle markten worden als 'All in, run or not' beschouwd en zullen daarom als verloren
worden verwerkt indien de selectie niet aan het evenement deelneemt.
● In het geval van een gelijkspel zijn dead heat-regels van toepassing.

Head-to-Head-weddenschappen

● Als een of meer concurrenten niet starten, worden alle weddenschappen ongeldig
verklaard.
● Als alle concurrenten zijn gediskwalificeerd of anderszins zijn uitgesloten,
worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.
● Als beide concurrenten in een head-to-head hetzelfde resultaat behalen en er
geen gelijkspelopties worden aangeboden, worden alle weddenschappen
ongeldig verklaard.

Soorten weddenschappen

We accepteren veel soorten weddenschappen. Hieronder volgen uitleg over hoe ze werken.

Win only of Each-way?

Voordat u kiest welk type weddenschap u wilt plaatsen, moet u beslissen of u Win only of Each-way
wilt wedden.

Win only

De selectie(s) die u kiest, moet winnen om uw weddenschap te winnen. Tweede of lager is
automatisch een verloren weddenschap.

Each-way

Een weddenschap die populair is in paardenrennen of andere evenementen met meerdere
deelnemers, bijv. een Formule 1-race, een golftoernooi of een voetbalcompetitie of -beker. Dit zijn
twee weddenschappen met de helft van de inzet op uw selectie geplaatst als een Win only (zoals
hierboven vermeld) en de helft op de positie. Als de selectie 'Posities' tweede (of misschien derde
of vierde, afhankelijk van de gebeurtenis) eindigt, krijgt u een fractie uitbetaald (nogmaals,
afhankelijk van de gebeurtenis) van de noteringen. Als uw selectie wint, winnen beide delen van
uw weddenschap.

Een Each-way van € 1 kost € 2.

U kunt geen Each-way-weddenschap plaatsen op een simpele Head-to-Head-markt, zoals de
Win- markt van een voetbal-, tennis- of ijshockeywedstrijd.

Typische soorten weddenschappen

Alle voorbeelden worden gegeven voor Win only-weddenschappen. Lees voor elke Each-wayweddenschap
'positie' voor 'winst'.

Enkele weddenschap

Een individuele weddenschap op één uitkomst - het eenvoudigste en meest gangbare type
weddenschap. De selectie moet winnen voor een uitbetaling.

Double

Een weddenschap met twee selecties. Beide moeten winnen voor een uitbetaling.

Treble

Een weddenschap met drie selecties. Alle drie moeten winnen voor een uitbetaling.

Accumulator

Een weddenschap met vier of meer selecties. Alle weddenschappen moet winnen voor een
uitbetaling. Accumulatoren worden soms viervoudig, vijfvoudig, enz. genoemd, afhankelijk van het
aantal selecties.

Patent

Een weddenschap met drie selecties, bestaande uit drie singles, drie doubles en één treble. In totaal
zeven weddenschap. Voor een uitbetaling is één winnaar vereist. Een patent van € 1 kost € 7.

Trixie

Nog een weddenschap met drie selecties, deze keer bestaande uit slechts drie doubles en één
treble. In totaal vier weddenschappen. Voor een uitbetaling zijn twee winnaars vereist. Een Trixie
van € 1 kost
€ 4.

Lucky 15

Een weddenschap met vier selecties, bestaande uit vier singles, zes doubles, vier trebles en één
accumulator. Voor een uitbetaling is één winnaar vereist. Een Lucky 15 van € 1 kost € 15.

Lucky 31, Lucky 63, Lucky 127, Lucky 255

Net als een Lucky 15 maar met respectievelijk vijf, zes, zeven of acht selecties, en natuurlijk 31, 63,
127 en 255 weddenschappen. Voor een uitbetaling is één winnaar vereist.

Yankee

Een populaire weddenschap met vier selecties, bestaande uit zes doubles, vier trebles en één
accumulator. Voor een uitbetaling zijn twee winnaars vereist. Een Yankee van € 1 kost € 11.

Canadian (ook bekend als een Super Yankee)

Zoals een Yankee, maar met vijf selecties en 26 weddenschappen, weer zonder singles. Voor een
uitbetaling zijn minimaal twee winnaars vereist.

Heinz, Super Heinz en Goliath

Grotere versies van de Yankee voor respectievelijk zes, zeven en acht selecties. Bestaande uit
respectievelijk 57, 120 en 247 weddenschap. Doubles en hoger zijn inbegrepen. Voor een
uitbetaling zijn minimaal twee winnaars vereist.

Overige soorten weddenschappen

Forecasts

Straight forecasts, Reversed forecasts en gecombineerde forecasts zijn populair in paardenrennen,
windhondenrennen en kunnen soms ook bij andere sporten worden aangeboden.
● Straight forecast: Twee selecties die als eerste en tweede in de juiste volgorde over
de finish te komen.
● Reversed forecast: Twee selecties die als eerste en tweede in willekeurige volgorde
over de finish te komen.
● Gecombineerde forecast: Drie of meer selecties die als eerste en tweede in
willekeurige volgorde over de finish komen.
● en tweede in willekeurige volgorde over de finish komen.

Tricasts

Tricasts zijn vergelijkbaar met Forecasts, maar vereisen dat de top drie finishers in een race of
evenement worden geselecteerd.
● Straight tricast: Drie selecties die als eerste, tweede en derde in de juiste volgorde
over de finish te komen.
● Gecombineerde tricast: Drie of meer selecties die als eerste, tweede en derde in
willekeurige volgorde over de finish komen.
BIJGEWERKT OP 07 mei 2024

 

 Top winnaars

  • {{ winner.game_name }}
    {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}

Top winnaars

  • {{ winner.game_name }}
    {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}