Algemene regels voor sportsbook

 

● Tenzij anders vermeld, worden de weddenschappen verwerkt volgens het o􀀁ciële resultaat van het bestuursorgaan van het evenement. Podiumpresentaties, medailleceremonies, enz. worden beschouwd als o􀀁ciële resultaten.

● Wanneer er twijfel bestaat over een resultaat, zullen we alle redelijke adviezen en algemeen beschikbaar bewijsmateriaal gebruiken om een o􀀁cieel resultaat te bepalen.

● Diskwalificatie, correcties en andere wijzigingen die na de aankondiging van een o􀀁cieel resultaat zijn aangebracht, worden voor verwerkingsdoeleinden genegeerd.

● Wanneer een gebeurtenis niet plaatsvindt als gevolg van een resultaat dat door een walkover- besluit wordt toegekend, worden weddenschappen ongeldig verklaard.

● Wij behouden ons het recht voor om de verwerking te wijzigen in geval van een onjuiste verwerking.

● Wanneer geen prijs specifiek wordt aangeboden op een draw or tie (gelijkspel), zijn de dead heat-regels van toepassing.

● Regel 4-aftrek kan van toepassing zijn in elke sport waarin een of meer deelnemers zich terugtrekken. Zie regels voor paardenrennen voor alle details.

● Tenzij anders vermeld, zullen weddenschappen, indien een gebeurtenis om welke reden dan ook niet is voltooid, ongeldig worden verklaard, behalve wanneer het resultaat onvoorwaardelijk is bepaald.

 

 

Dead heat-regels

 

● Wanneer twee of meer deelnemers op een gelijke positie eindigen, worden de inzetten gedeeld door het aantal deelnemers. Als bij een evenement een dead heat als o􀀁cieel resultaat tussen twee selecties wordt vermeld, tenzij elders in deze regels voor vaste notering anders vermeld, wordt de helft van de inzet op de selectie toegepast tegen de volledige prijs en gaat de andere helft verloren. Als een dead heat wordt verklaard tussen meer dan twee selecties, wordt de inzet dienovereenkomstig proportioneel.

 

 
Fouten

 

● Wanneer een inzet is geaccepteerd tegen een duidelijk onjuiste prijs - rekening houdend met de kans op het evenement en de kansen die worden geboden door andere in het Verenigd Koninkrijk gelicentieerde sportsbooks - hebben we het recht om (i) de inzet te verwerken met de juiste prijs zoals door ons redelijkerwijs is bepaald; of (ii) elke inzet die is geplaatst bij een dergelijke fout, ongeldig te verklaren.

● Wanneer een inzet per vergissing is geaccepteerd nadat een gebeurtenis is gestart of nadat een resultaat bekend is, behouden wij ons het recht voor deze ongeldig te verklaren.

● Wanneer een markt wordt verhandeld op basis van een onjuiste score, of andere significante informatie onjuist is, bijv. foutieve matchklok of niet gemelde rode kaart in een voetbal- of rugbywedstrijd, behouden wij ons het recht voor weddenschappen te corrigeren of ongeldig te verklaren.

● Wanneer deelnemers en/of informatie over evenementen onjuist zijn weergegeven, behouden wij ons het recht voor om weddenschappen te corrigeren of ongeldig te verklaren.

 

 
Verandering van locatie

 

● Tenzij anders bepaald, blijven de weddenschappen bij een verandering van locatie staan, tenzij de thuisspelende deelnemer of team de uitspelende deelnemer of team wordt.

 

 

Gerelateerde contingentie

 

● Meerdere weddenschappen op dezelfde selectie die ten onrechte zijn geaccepteerd, zijn ongeldig. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een treble op één voetbalteam te plaatsen om drie verschillende competities te winnen.

● Meerdere weddenschappen op verwante markten die ten onrechte onderling afhankelijk zijn geaccepteerd, zijn ongeldig. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een Double te plaatsen op een voetbalwedstrijd met de selecties gelijkspel en gecorrigeerde score 1-1.

 

 

Ante-post

 

● Ante-post-weddenschappen worden geaccepteerd 'All in, Run or Not', wat betekent dat weddenschappen worden verwerkt als verloren wanneer selecties niet deelnemen.

● Soms kunnen we specificeren dat een markt 'Non-Runner, No Bet' is. Dit betekent dat inzetten worden terugbetaald bij selecties die niet deelnemen.

 

 

 
Top winnaars

  • {{ winner.game_name }}
    {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}

Top winnaars

  • {{ winner.game_name }}
    {{ winner.name }} wint €{{ winner.amount }}